Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Spór o wycinki drzew w gminie Osielsko. Mieszkańcy piszą skargi, radni dopytują

Dodano: 08.01.2023 | 21:09

Na zdjęciu: Wycinki drzew budzą emocj w gminie Osielsko.

Fot. pixabay

W ostatnim czasie na terenie gminy Osielsko doszło do wycinek drzew. O sprawę dopytywali radni oraz mieszkańcy.

Na początku listopada interpelację w sprawie wycinki drzew przy ul. Kwiatowej w Osielsku złożył radny Janusz Jedliński. Zapytał on wprost wójta, czy właściciel terenu przy ul. Kwiatowej zlecając wycinkę drzew tam rosnących zwrócił się do Urzędu Gminy w Osielsku o stosowne zezwolenie. Jeżeli tak, to czy je otrzymał i na ile drzew ono pozwalało.

– Proszę o informacje również, czy pracownicy referatu środowiska sprawdzali zasadność wycinki i porównali z inwentaryzacją drzewostanu udostępnioną przez właściciela w latach poprzednich – dopytywał radny.

Wycięto drzewa owocowe?

W odpowiedzi na interpelację wójt Wojciech Sypniewski zaznaczył, że w sprawie wycinki drzew na terenie działek przy ulicy Kwiatowej przeprowadzono postępowanie wyjaśniające dotyczące legalności. Jak podkreśla, w sprawę tę zaangażowani byli mieszkańcy, którzy pragnęli wyjaśnień.

– Dokonano czynności sprawdzających poprzez kilka wizji na ww. działkach – informuje wójt. – W toku czynności sprawdzających ustalono, że trzy pniaki drzew miały obwód pnia przekraczający na wysokości 5 cm wartość 50 cm, ale były to pnie drzew owocowych – dodaje.

Ponadto samorządowiec przekazał, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa nie stosuje się do drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Radni uznali skargę za bezzasadną

Jak się okazuje sprawa na tym się nie zakończyła. 7 grudnia do Rady Gminy wpłynęła skarga na działania wójta w przedmiocie wycinki drzew na terenie położonym w Osielsku przy ul. Kwiatowej. Skarżący zażądali od wójta udzielenia „wszechstronnej informacji na forum publicznym” w sprawie przedmiotowej wycinki. Jak twierdzą, wysyłali w tej sprawie pisma do władz gminy, jednak odwiedź ich nie satysfakcjonuje.

Wobec powyższego skargę musiała rozpatrzyć komisja. Następnie 5 stycznia 2023 roku zwołano nadzwyczajną sesję. Radni uznali skargę za bezzasadną. Jak czytamy w uzasadnieniu, właściciele nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Osielsku złożyli 2 czerwca 2022 r. informację, że przystępują do prac porządkowych na terenie swojej nieruchomości  również w zakresie drzew i krzewów. Następnie w tej sprawie interweniowali mieszkańcy. Pracownik Urzędu Gminy w Osielsku 17 października 2022 r. dokonał wizji  w terenie. Podczas wizji właściciele nieruchomości przedstawili inwentaryzację drzew i krzewów, która została sporządzona w listopadzie 2021 r.

Mieszkańcy nie dawali za wygraną. W sprawę została zaangażowana również policja (na wniosek urzędu). Patrol policji przekazał informację, że na terenie nieruchomości zauważyli dwa duże pniaki po usuniętych drzewach oraz  kilka mniejszych. Po kolejnych interwencjach mieszkańców, po raz kolejny urzędnicy przeprowadzili wizję. Stwierdzono, że trzy pnie drzew mają na wysokości 5 cm obwody większe niż obwody określone w ustawie o ochronie przyrody.

27 października 2022 r. uprawniony rzeczoznawca dendrolog przedstawił ekspertyzę dendrologiczną w której określił, że trzy usunięte drzewa o większych średnicach  były drzewami owocowymi. Zgodnie z tą ekspertyzą dwa pniaki drzew należały do czereśni pospolitej i jeden pniak należał do gruszy pospolitej. Ponieważ poddane ekspertyzie drzewa należą do drzew owocowych, nie podlegają więc ustawie o ochronie przyrody, a przez to nie są wymagane zezwolenia na ich wycięcie, pomimo tego że wyliczone obwody ich pni na wysokości 5 cm obligowałyby do uzyskania takowego zezwolenia. W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 5 stycznia 2023 roku wszyscy radni przychylili się do wniosku komisji.

Sprawa drzew w Niemczu

Ostatnio kontrowersje mieszkańców wzbudziła również wycinka drzew w Niemczu. Tam przy ul. Komara miało dojść do wycinki okazałych drzew. Urzędnicy tłumaczyli, że drzewa utrudniały przepływ wody w rowie. Z decyzją tą nie zgadza się część mieszkańców, ponieważ uważają, że wody w tym rowie i tak nie było. Sprawa również trafiła do Komisji Skarg i ma zostać przez nią rozpatrzona.

Wpływ na wycinkę drzew będzie miała rada sołecka?

W sprawę kontrowersyjnych wycinek drzew zaangażował się ostatnio również radny Paweł Kamiński. Zawnioskował on, aby pozwolenie na wycinkę drzew z terenów gminnych organizowaną na wniosek mieszkańców wydawać dopiero po zezwoleniu rady sołeckiej.

–  Celem wniosku jest, aby szersze grono mieszkańców różnych części wsi miało okazję wypowiedzieć się w temacie ewentualnego zmniejszenia ilości drzew na terenie sołectwa. Liczę, że takie podejście do tematu zmniejszy ilość spornych wycinek – argumentował radny.

Kompetencje należą do starosty

Do wniosku radnego Kamińskiego obszernie odniósł się wójt Wojciech Sypniewski. Zaznaczył on, że w przypadku terenów gminnych kompetencje decyzyjne należą do starosty.

– Gmina składając wniosek do starosty o wycinkę drzew musi podać uzasadnienie – twierdzi wójt. – Wnioski mieszkańców o usunięcie drzew na działkach gminnych są wnikliwie analizowane przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie wizji terenowych. Oprócz złomów i wywrotów często są to drzewa o słabym stanie fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców i ich własności – dodaje gospodarz gminy Osielsko.

„Zdarzają się przypadki wycinki, które budzą kontrowersje”

Ponadto Wojciech Sypniewski wymienia, że powodem występowania z wnioskiem o wycinkę drzew jest także konieczność ich usuwania ze skarp rowów melioracyjnych z uwagi na zagrożenie niszczenia urządzeń przez system korzeniowy drzew. Ponadto usuwanie drzew może wynikać z kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, np. budową drogi.

– Zdarzają się przypadki wycinki, które budzą kontrowersje wśród mieszkańców, ale trzeba mieć świadomość, że w związku z przepisami ustawy o ochronie przyrody, organ decyzyjny odmawia udzielenia zezwolenia z nieuzasadnionych przyczyn, a za wycinkę bez zezwolenia są nakładane kary – twierdzi Sypniewski.

–  Wszystkie wycinki drzew wymagające zezwolenia, na działkach będących własnością Gminy Osielsko odbywają się zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Bydgoskiego. Nie widzę możliwości stosowania „zezwolenia rady soleckiej” na wycinkę drzew. Na podstawie przepisów prawa taka kompetencja radom sołeckim nie przysługuje, ponadto jest jeszcze kwestia ponoszenia odpowiedzialności za skutki zaniechania wycinki w przypadkach wyżej opisanych. Jednocześnie należy zauważyć, że informacje, zarówno o składanych do starosty wnioskach na wycinkę drzew i krzewów, a także o wydanych przez starostę decyzjach, są podawane do wiadomości publicznej – dodaje gospodarz gminy Osielsko.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
STOP blokowiskom w Osielsku
STOP blokowiskom w Osielsku
1 rok temu

Sypniewski działa na szkodę Gminy. Należy go w trybie natychmiastowym odwołać ze stanowiska!