Bydgoszcz
18C
Słonecznie
52% wilgotność
Wiatr: 4km/h N
H 18 • L 16
22C
Sr
25C
Czw
26C
Pt
28C
Sob
28C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCISzpitale w sieci. Rozmowa o zmianach, które czekają polską służbę zdrowia
22.05.2017 | 11:23

Szpitale w sieci. Rozmowa o zmianach, które czekają polską służbę zdrowia

Jakiej opieki mogą spodziewać się pacjenci? Jaki los czeka szpitale? Kto skorzysta i w jaki sposób? - to tylko niektóre postawione przez nas pytania.

Na zdjęciu: Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fot. Stanisław Gazda

Rozmowa z Barbarą Nawrocką, rzecznikiem prasowym Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na temat zmian, które w nadchodzących miesiącach czekają polską służbę zdrowia.

Stanisław Gazda: Minister Zdrowia uspakaja, że zarówno szpitale, jak i NFZ będą mieć wystarczająco dość czasu, żeby się do zapisów ustawy o sieci szpitali dostosować. Co konkretnie oznacza owo „dostosowanie się”? Przed 27 czerwca powinien zostać ogłoszony wykaz szpitali w sieci w województwie, aczkolwiek sama ustawa zacznie obowiązywać od 1 października. Czemu będzie służył okres dwóch miesięcy: lipca i sierpnia? 

Barbara Nawrocka: Chodzi o przygotowanie i dostosowanie aktów wykonawczych do ustawy – rozporządzenia ministra zdrowia i zarządzenia prezesa NFZ, jak również systemów informatycznych.

Trwa tworzenie wykazów szpitali zakwalifikowanych do sieci. Jakie warunki muszą spełnić, aby się w niej znaleźć?

W ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń: szpitale I stopnia; szpitale II stopnia; szpitale III stopnia; szpitale monoprofilowe: onkologiczne lub  pulmonologiczne; szpitale pediatryczne; szpitale ogólnopolskie. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych  poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji są szczegółowo określone ustawie oraz będą doprecyzowane  w rozporządzeniu wykonawczym). Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Czy kujawsko-pomorski NFZ przeprowadził symulację, które szpitale znajdą się w sieci, a które będą zlikwidowane, a ile szpitali, aby przetrwać, połączy się ze sobą?

Lista szpitali , które znajdą się w sieci zostanie ogłoszona do 27 czerwca 2017 roku. Wówczas będzie podana do publicznej wiadomości. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego żaden szpital nie zgłaszał do tej pory woli połączenia z inną placówką.

Jaka będzie korzyść dla szpitali z przynależności do sieci? W jaki sposób skorzystają pacjenci?

Sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią leczenie pacjentów. Poprawią one organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Rozwiązania zawarte w ustawie o sieci szpitali zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie stuprocentową gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę  – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także: świadczenia wysokospecjalistyczne; świadczenia z zakresu programów lekowych; świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych; świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej; świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Jaki los czeka szpitale, które nie mają kontraktów, na przykład placówki prywatne?

Do sieci trafią placówki spełniające kryteria kwalifikacji, które będą takie same dla wszystkich. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. PSZ ma stanowić dominującą formę zapewnienia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, co nie oznacza jednak całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania tych świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie w dalszym ciągu zachowany. W związku z powyższym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie musi wcale oznaczać, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze oraz posiadane środki finansowe.

Jaki kształt przybierze system opieki ambulatoryjnej?

Świadczenia  realizowane w przychodniach przyszpitalnych, w trybie ambulatoryjnym  zostaną zakwalifikowane do sieci szpitali. Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy pozostałe umowy w AOS będą aneksowane do 30 czerwca 2018 roku.

A co ze szpitalami geriatrycznymi?

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie ma szpitali geriatrycznych. Natomiast świadczenia z zakresu geriatrii będą mogły być realizowane w ramach PSZ przez szpitale III stopnia i szpitale ogólnopolskie.

Dla pacjentów najważniejsze będzie skrócenie kolejek do specjalistów.

Liczymy, że wprowadzenie PSZ zwiększy dostępność do świadczeń zdrowotnych. W przypadku kolejek oczekujących na wizyty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można spodziewać się skrócenia czasu oczekiwania na takie świadczenia udzielane w przychodniach przyszpitalnych objętych finansowaniem w ramach PSZ. Nowy model finansowania ryczałtowego powinien być zachętą dla świadczeniodawców do przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych tam, gdzie będzie to wystarczające.


Powiązane treści