Bydgoszcz
12C
Słonecznie
35% wilgotność
Wiatr: 11km/h WSW
H 12 • L 12
6C
Pt
9C
Sob
13C
Nd
19C
Pon
22C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCITak w gminie Dobrcz być nie może! Poseł na Sejm RP Michał Stasiński pisze do wojewody
01.12.2016 | 21:48

Tak w gminie Dobrcz być nie może! Poseł na Sejm RP Michał Stasiński pisze do wojewody

Ze względu na powagę sytuacji i ważkość treści zawartych w piśmie – przytaczamy je w całości.

Na zdjęciu: Protest w gminie Dobrcz

Fot. Stanisław Gazda

Szanowny Panie Wojewodo…

„Zwracam się do Pana z informacją dotyczącą planowanych inwestycji w branży wielkopowierzchniowej hodowli kur na terenie gminy Dobrcz, których lokalizacja budzi ogromny sprzeciw społeczności lokalnych.

Planowane lokalizacje to: 1. Kotomierz – na powierzchni ponad 2 hektarów planowana jest budowa fermy kurzej (hodowla niosek) na 210 tysięcy sztuk każda (840 DJP). 2. Trzeciewiec – podobnie jak w Kotomierzu ferma kurza na 210 tysięcy kur niosek (840 DJP). 3. Dobrcz – 2 fermy po 4 kurniki (całość inwestycji to wymiar prawie 4 boisk piłkarskich – ponad 3,6 hektara). Pojemność kurników to 480 tysięcy brojlerów (1920 DJP).

Przedstawione powyżej plany lokalizacji dotyczą wielkopowierzchniowych hodowli o charakterze przemysłowym. Należy w tym kontekście zwrócić uwagę i podkreślić, że tego typu hodowla wywiera ogromny wpływ na środowisko naturalne i otoczenie nie tylko w najbliższej odległości, ale w promieniu wielu kilometrów. Wśród licznych uciążliwości należy wymienić: zapach – należałoby użyć mniej dyplomatycznego określenia odór – charakter hodowli bezściółkowej i proces produkcji (hodowla brojlerów w cyklu rozrodczym oznacza, że faktyczna produkcja roczna będzie wynosić ponad 2 miliony sztuk). Związana z tym ilość odchodów jest trudna do wyobrażenia. Odchody te są źródłem nie tylko odoru, ale generują emisje szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych np. amoniaku. Osobnym problemem jest utylizacja odchodów – są one traktowane jako nawóz i rozrzucane po polach co znacząco zwiększa ich oddziaływanie na środowisko. Oddziaływanie zapachowe jest wyczuwalne w promieniu kilku kilometrów, transport – logistyczna obsługa tego typu inwestycji związana z dowozem paszy, wywozem nieczystości oraz towaru to wiele setek ciężkich samochodów, które poruszać się będą z ogromną częstotliwością po drogach nieprzystosowanych do tego typu ruchu. hałas – emisja hałasu związana jest z działaniem ogromnych wentylatorów zapewniających w halach przeznaczonych do hodowli wymianę powietrza.

Jak wspomniałem powyżej, planowane inwestycje budzą ogromny opór społeczności lokalnych. Wynika to z kilku powodów. Proces konsultacji społecznych trwa, ale jest utrudniony i napotykał na wiele trudności. Dopiero aktywna działalność mieszkańców spowodowała, że uzyskali oni pełny wgląd do odpowiednich dokumentów i procesów urzędowych, a działania stosownych organów stały się transparentne i jawne. Do wielu decyzji mieszkańcy zgłaszają słuszne uwagi podnosząc wątpliwości co do ich słuszności i rzetelności. Gmina Dobrcz i jej mieszkańcy nie odniosą żadnych ekonomicznych korzyści z tytułu większych podatków. Nie będzie tam nowych miejsc pracy i możliwości sprzedaży do ferm płodów rolnych. Drastyczny jest szczególne przykład Kotomierza, gdzie ferma ma być lokowana w odległości 35 metrów od budynku mieszkalnego. Uciążliwości i szkodliwość dla środowiska naturalnego tych inwestycji spowodują gwałtowny i znaczący spadek wartości działek budowlanych i cen ziemi rolniczej w wymienionych gminach a warunki życia mieszkańców znacznie się pogorszą. W bieżącym roku Sejm RP przyjął Ustawę o energetyce wiatrowej. Ustawa w sposób bardzo rygorystyczny i sztywny nie pozwala na lokowanie elektrowni wiatrowych w odległości do zabudowy mieszkalnej bliższej niż 10 h gdzie h to całkowita wysokość wiatraka co w praktyce oznacza 2 do 3 km. Nie można porównywać wiatraka do przemysłowej fermy kurzej. Wiatrak nie generuje odoru i nie zatruwa środowiska naturalnego, nie jest z nim związany ciężki transport kołowy. Jedynym czynnikiem uciążliwym jest hałas, który już przy 500 metrach odległości od wiatraka jest na poziomie 45 dB czyli jest w praktyce niesłyszalny. Jeżeli ustawodawca zdecydował się na tak restrykcyjne rozwiązania ustawowe w kwestii instalacji o tak niewielkim oddziaływaniu jak wiatraki, nie można dopuścić aby, biorąc pod uwagę szeroko rozumiany interes społeczny, pozwolić na lokowanie tak uciążliwych inwestycji w bezpośrednim otoczeniu siedzib ludzkich.

W imieniu mieszkańców zaangażowanych w konsultacje społeczne w wymienionych wyżej gminach i swoim własnym, proszę Pana o wyznaczenie terminu spotkania, abyśmy mogli przedstawić szczegóły omówionych w piśmie spraw związanych z inwestycjami w przemysłowe fermy kurze.

Liczę na Pana wsparcie i osobiste zaangażowanie.

Poseł na Sejm RP – Michał Stasiński”


Powiązane treści