Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Taka gmina…Władze i mieszkańcy gminy Dobrcz postawili na swoim – nie chcą ferm drobiu

Dodano: 28.11.2016 | 15:13

Na ostatecznej decyzji zaważy jutrzejsza Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobrcz.

Na zdjęciu: Ferma drobiu.

Fot. archiwum

Władze gminy i jej mieszkańcy są przeciwni lokalizacji w Kotomierzu, Trzeciewcu i Dobrczu (Pauliny) przemysłowych ferm drobiu. Dali temu wyraz podczas kolejnego spotkania w sprawie kontrowersyjnej lokalizacji przemysłowej fermy drobiu na terenie Dobrcz(Pauliny).

Pomimo, pozytywnych dla inwestora, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (dla lokalizacji Kotomierz i Trzeciewiec) społeczeństwo gminy Dobrcz jest zdania, że inwestycja będzie znacząco negatywnie oddziaływać na szeroko rozumiane środowisko. Chociaż  w przypadku lokalizacji Dobrcz(Pauliny) brak jest jeszcze ostatecznego stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska -wójt Gminy Krzysztof Szala zapowiedział, że wyda negatywne dla inwestora decyzje, a więc odmówi zgody na realizację dla przewidywanych przedsięwzięć.  O takim stanowisku władz gminy zadecydował negatywny przebieg obligatoryjnych konsultacji społecznych. Dla wójta głos mieszkańców jest najważniejszy, a ci  w sąsiedztwie przemysłowych ferm drobiu i budynków mieszkalnych nie widzą niczego dobrego – wręcz przeciwnie – same uciążliwości w postaci odoru, co poza dyskomfortem, przy dłuższym oddziaływaniu może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Salomonowym rozwiązaniem wójta gminy, mającym na celu zablokowanie powstawania ferm drobiu, było, po konsultacji z radnymi,  zlecenie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek w Kotomierzu, Trzeciewcu i Dobrczu(Pauliny), tj. terenów, które inwestor wskazał jako lokalizacje przemysłowych ferm drobiu. Takie posunięcie ma ostatecznie wykluczyć możliwość lokalizowania na terenie gminy inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko. W dniu jutrzejszym odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobrcz poświęcona tej sprawie.

Podjęcie uchwał przez Radę Gminy powinno definitywnie zakończyć okres niepewności dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości w Kotomierzu, Trzeciewcu i Dobrczu(Pauliny). Gmina chce nadal łączyć bezkolizyjnie funkcje rolnicze i mieszkaniowe.