Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Torbyd przeszedł do historii. Miasto szuka nowego właściciela działki

Dodano: 11.10.2016 | 13:25

Ratusz ogłosił właśnie przetarg na zbycie nieruchomości ulokowanej pomiędzy ulicami: Chopina, Moniuszki oraz Ogińskiego.

Na zdjęciu: Teren po dawnym lodowisku ma powierzchnię niemal półtora hektara.

Fot. Stanisław Gazda / archiwum

W pierwszej połowie grudnia odbędzie się ustny przetarg, którego stawką są tereny po wyburzonym w minionych miesiącach Torbydzie. Miasto chce w wyniku transakcji zainkasować co najmniej dziesięć milionów złotych.

CZYTAJ TAKŻE: Piwiarnia w hali targowej. Radni zgodzili się na nabycie budynku

Jak wynika z zapisów ogłoszonego postępowania, inwestorzy mają niespełna dwa miesiące, aby podjąć decyzję o wzięciu udziału w licytacji. Ta odbędzie się bowiem w siedzibie magistratu 12 grudnia, wadium – w wysokości 1,23 mln zł – należy z kolei wpłacić najpóźniej pięć dni wcześniej. Przypomnijmy, że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w sprzedawanym kwartale powstanie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, punktów handlowo-usługowych o powierzchni przekraczającej 2000 metrów kwadratowych lub obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Warunki przetargu stawiają przed potencjalnym nabywcą szereg dodatkowych wymagań. Musi on między innymi w ciągu dwóch lat od momentu nabycia działki uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji. W ciągu kolejnych trzech prace muszą zostać z kolei zakończone, a inwestor powinien uzyskać zgodę na użytkowanie wzniesionego przez siebie obiektu. – Projekt architektoniczny obiektu musi uzyskać pozytywną opinię Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – dodaje Agnieszka Przybył z biura prasowego bydgoskiego ratusza. Za niedotrzymanie terminów przygotowania i realizacji inwestycji grożą kary umowne – 50 tys. zł za każdy miesiąc spóźnienia.

Cena wywoławcza niespełna półtorahektarowego terenu po Torbydzie to 10 mln zł netto.  Przypomnijmy, że miasto chciało pozbyć się nieruchomości jeszcze przed wyburzeniem nieczynnego od lat lodowiska, ale chętnych wówczas nie znalazło.