Bydgoszcz
16C
Niebo częściowo zachmurzone
82% wilgotność
Wiatr: 5km/h W
H 16 • L 14
15C
Pt
11C
Sob
14C
Nd
12C
Pon
13C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczBiznesUczymy się od najlepszych, czyli staże dla logistyków w przedsiębiorstwie Don-Trucking
30.08.2021 | 14:56

Uczymy się od najlepszych, czyli staże dla logistyków w przedsiębiorstwie Don-Trucking

Na zdjęciu: Od lewej: Opiekun grupy w Don Trucking: Karolina Wojewódźka, Praktykanci: Milan Dereziński, Szymon Pasek, Bartosz Przetakiewicz; Opiekun z Zespołu Szkół: Wiesława Różycka.

Fot. nadesłane

Powrót uczniów do szkół już w tym tygodniu, chociaż dla niektórych te wakacje były bardzo pracowite. Uczniowie z Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy zgłębili tajniki zawodu logistyka pod okiem specjalistów z branży TSL w firmie Don-Trucking. Było to możliwie dzięki współpracy Zespołu Szkół Spożywczych, w skład którego wchodzi Technikum Logistyczno-Spożywcze z firmą w zakresie realizacji projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Don-Trucking natychmiast odpowiedział na propozycję szkoły i chętnie włączył się w realizację projektu, udzielając konkretnego wsparcia w postaci przygotowania stanowisk pracy, przydzielenia opiekunów dla stażystów i pomocy w opracowaniu programów staży, gdyż ma świadomość potrzeby podejmowania ze szkołą wspólnych działań na rzecz kształcenia zawodowego. Firma chce mieć swój udział w wykreowaniu dobrze wykształconego, wyposażonego w wymagane umiejętności i odpowiedzialnego pracownika. Dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwem uczniowie mają możliwość poznać praktyczny wymiar logistyki i uzmysłowić sobie jej wpływ na efektywność działań przedsiębiorstwa transportowego, działającego na rynku europejskim. Celem stażu zawodowego jest doskonalenie już posiadanych i nabycie nowych praktycznych umiejętności wymaganych na stanowiskach związanych z działami logistycznymi firmy. Uczniowie odbywają swój staż zgodnie z opracowanym przez nauczyciela dla każdego z nich programem, który powstał przy ścisłej współpracy z zakładem pracy. Programy staży uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości i predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne uczniów. Specyfika zadań logistycznych wykonywanych przez uczniów w zakładzie koncentruje się głównie w obszarach procesów transportowych, spedycyjnych, logistycznej organizacji przepływu zasobów i informacji oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Każdy stażysta zapoznaje się z procesami przebiegającymi w 3 działach przedsiębiorstwa: Planningu, Floty, Kadr i Płac. Staż jest doskonałą okazją do nauki obsługi specjalistycznego oprogramowania np. „Transport Management & Communications Systems” dedykowanego dla dyspozytorów transportu w zakresie wykonywanych operacji związanych z ewidencjonowaniem zleceń transportowych, „Planner 24”, „4 Trans” i nowoczesnych technologii wspomagających pracę logistyka. Jest też niezbędnym dopełnieniem od strony praktycznej zdobytej w czasie zajęć szkolnych wiedzy. Co prawda uczniowie oprócz zajęć teoretycznych, nabywają umiejętności praktyczne na zajęciach laboratoryjnych, jednak nie jest możliwe oddanie rzeczywistych warunków pracy w szkolnej sali. Szczególnie jeśli chodzi o atmosferę, towarzyszące wykonywaniu pracy emocje, wzięcie odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętność elastycznego działania w otoczeniu „burzliwego pola” i podejmowania trafnych decyzji, współpracę i komunikację zarówno z innymi pracownikami jak i z kontrahentami. W trakcie stażu uczniowie mogą przeżyć i doświadczyć właśnie te aspekty pracy. Bo przecież każde zadanie to wyzwanie.

W pracy logistyka nie wieje nudą i trudno popaść w rutynę. Każdy dzień jest niepowtarzalny i niesie nowe wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Logistyk musi przewidywać to co nieprzewidywalne i radzić sobie z dynamicznym procesem logistycznym. Niewątpliwie świadczenie usług logistycznych na najwyższym poziomie jest możliwe dzięki dobremu planowaniu i właściwej realizacji opracowanych planów, to jednak duże znaczenie ma umiejętność elastycznego działania i szybkość podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach trudnych, które w tym zawodzie zdarzają się bardzo często. Don-Trucking dba o to, by proces logistyczny przebiegał bez zakłóceń, poprzez otwartą komunikację i znakomitą współpracę ze zleceniodawcą oraz integrowanie systemów IT. Don-Trucking posiada niehierarchiczną strukturę i dzięki temu bardziej bezpośrednie kontakty. W firmie stawia się na dobrą komunikację wychodzącą od dyrekcji, pracowników i kierowców jako elementy niezbędne dla osiągnięcia sukcesu współpracy. Od wszystkich pracowników zarządzających flotą i kierowców oczekuje się, by byli proaktywni i komunikowali się w sposób jasny i na czas. To pozwala szybko reagować na pojawiające się problemy z realizacją zleceń transportowych np. utrudnienia na trasie, awarie pojazdów itp. Don-Trucking zawsze dba o dotrzymywanie podjętych wobec swoich partnerów biznesowych zobowiązań, przez co jest firmą bardzo wiarygodną w swoich usługach liniowych. A w przypadkach, gdy coś się nie udaje, obowiązuje zasada otwartej komunikacji. Don-Trucking kontaktuje się bezpośrednio ze swoim kontrahentem, by razem szukać optymalnych rozwiązań.

Don-Trucking to firma transportowa, z korzeniami holenderskimi, obecna na rynku od 2010 roku. Dysponuje najnowocześniejszym taborem w Europie, a jako pierwsza firmie w Polsce wprowadziła pojazdy napędzane gazem LNG. Flota Don-Trucking liczy ponad 130 samochodów ciężarowych i stale się powiększa. Przedsiębiorstwo zatrudnia 210 kierowców i 30 pracowników biurowych. Pomimo intensywnego rozwoju i działania w międzynarodowym środowisku biznesowym, pozostaje firmą o rodzinnych manierach, dającą przestrzeń do kreatywności i doskonalenia zawodowego swoich pracowników. Głównymi wartościami, którymi kieruje się Don-Trucking są innowacyjność, elastyczność, troska o ludzi oraz zrównoważony i ekologiczny rozwój. Firma świadczy usługi przewozowe oferując klientom doświadczonych pracowników transportu, samochody ciężarowe i naczepy z uwzględnieniem efektywności poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów planowania tras.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w oparciu o Zasadę 3E (ekonomia-ekologia-energia) jako obowiązujący model prowadzenia działalności w Don-Trucking

Przewagę konkurencyjną i identyfikację marki jako rzetelnego partnera w biznesie Don-Trucking zbudował w oparciu o pełną integrację celów ekonomicznych z ekologią i energią. Przedsiębiorstwo jest nastawione na zrównoważony rozwój transportu i podejmuje szereg działań proekologicznych m.in. dąży do pełnej neutralizacji dwutlenku węgla w 2025 roku. W celu dekarbonizacji sektora transportu jest liderem zmian w infrastrukturze i stosowaniu zaawansowanej technologii. Jako firma świadoma swojego śladu węglowego inwestuje w niskoemisyjną flotę, zasilaną gazem ziemnym (LNG), a także uczestniczy w innowacyjnych przedsięwzięciach o charakterze proekologicznym m.in. zalesianie terenów w celu niwelacji szkodliwego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko naturalne, wykorzystanie cyfryzacji w celu skrócenia łańcuchów dostaw i optymalnego wykorzystania ładowności floty.

Współpraca wszystkim się opłaca

Dzięki możliwości odbycia stażu zawodowego w tak nowocześnie zarządzanym i innowacyjnym przedsiębiorstwie z branży TSL uczniowie zostają wyposażeni w dodatkowe atuty ułatwiające im w przyszłości podjęcie pracy w wykształconym zawodzie. Oprócz wynagrodzenia stażowego wypłaconego z funduszy unijnych w ramach projektu, każdy uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia stażu, w którym pracodawca potwierdza nabyte przez nich umiejętności zawodowe. Dla pracodawcy korzyścią jest pozyskanie w przyszłości dobrych pracowników, którzy znają już podstawy działania firmy, zasady organizacji pracy i potrafią wykonać konkretne zadania. Dodatkową korzyścią wynikającą z współuczestniczenia przez pracodawców w kształceniu zawodowym jest wywieranie realnego wpływu na jego kształt i jakość. Dla szkoły współpraca z przedsiębiorstwem oznacza podniesienie rangi kształcenia zawodowego, które w ten sposób staje się odpowiedzią na realne potrzeby pracodawców w zakresie wykwalifikowanej kadry oraz daje możliwość korzystania przez uczniów z najnowocześniejszych technologii i specjalistycznego oprogramowania.


Powiązane treści