Bydgoszcz
-5C
Niebo głównie zachmurzone
76% wilgotność
Wiatr: 5km/h ESE
H -5 • L -6
-2C
Czw
0C
Pt
-3C
Sob
-0C
Nd
-2C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIUstawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pomoże frankowiczom? [RADCA w PIĄTEK]
01.02.2019 | 14:00

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pomoże frankowiczom? [RADCA w PIĄTEK]

Jak co piątek radca Przemysław Piątek zaprasza do kolejnej odsłony cyklu porad prawnych. Szukasz pomocy? Napisz - prawnik@metropoliabydgoska.pl.

Na zdjęciu: Kredyty we frankach szwajcarskich to temat gorącej debaty w Polsce.

Fot. FreeImages

Sprawami związanymi z zawarciem umów tzw. frankowych zajmuję się na co dzień. Pomimo jasnych zapisów w Kodeksie cywilnym dot. klauzul zakazanych (tzw. abuzywnych), obowiązywania Dyrektywy 93/13, polskie sądy mają, co prawda coraz mniejsze, ale jednak problemy z prawidłową interpretacją tychże przepisów. Gdzie jeszcze frankowicze mogą szukać deski ratunku?

W tym miejscu warto przypomnieć skrótowo treść art. 5 i 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Zgodnie z art. 5 ustawy praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Z kolei art. 6 mówi, że praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.


CZYTAJ TAKŻE: Inne artykuły z działu PRAWO w ramach cyklu RADCA w PIĄTEK


W większości spraw, z którymi miałem styczność, bank zatajał informacje co do wysokości maksymalnego kursu waluty w przeszłości, co w mojej ocenie stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy. Ponadto przekazywane informacje zapewniały o bezpieczeństwie związanym z zawarciem spornej umowy , a w ten sposób bank naruszał także art. 5 ust. 1.

Jeśli udałoby się nam przed sądem wykazać powyżej wskazane naruszenia, zastosowanie ma artykuł 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zawiera on przewidziane sankcje w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej w stosunku do konsumenta, którego interes został zagrożony lub naruszony.

Konsument może żądać w takim przypadku:

– zaniechania tej praktyki;
– usunięcia skutków tej praktyki,
– złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
– naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu,
– zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Ta podkreślona sankcja w postaci naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu jest jak najbardziej możliwa do zastosowania przy kredytach udzielanych we frankach szwajcarskich. Bez znaczenia pozostaje, czy był to kredyt indeksowany czy denominowany.


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Banki jako instytucje zaufania publicznego, w stosunkach z klientami powinny działać w granicach dobrze pojętego nie tylko interesu własnego, ale i z uwzględnieniem interesu klienta. Bez poinformowania bowiem klienta o ryzykach związanych z usługą, klient niebędący profesjonalistą w dziedzinie finansów i bankowości nie ma możliwości dokonania właściwej analizy ryzyka, jakie związane jest z danym produktem bankowym i dokonania właściwego (świadomego) wyboru usługi (produktu bankowego). 

Więcej na ten temat: wyrok z 7 maja 2015 r. w sprawie I ACa 1262/14, Legalis 1398352.

Aby zastosować tę sankcję musi jednak wystąpić szkoda. Za szkodę można uznać zdecydowanie zwiększenie pasywów, w tym przypadku wzrost rat czy też salda kredytu. Za przyjęciem dopuszczalności potraktowania zwiększenia pasywów jako szkody przemawia także charakter wierzytelności wynikającej z umowy kredytu, który był przecież zabezpieczony hipoteką. Zabezpieczone w ten sposób wierzytelności niejako automatycznie powodują konieczność zarezerwowania środków na ich spłatę niemal w każdych warunkach, w szczególności przy sprzedaży nieruchomości lub śmierci kredytobiorcy. Z tego punktu widzenia wierzytelności hipoteczne można traktować niemal jak wierzytelności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.

Trzecią przesłanką, aby unieważnić umowę kredytu, jest związek przyczynowo-skutkowy. Zatem innymi słowy należy wykazać, ze jeżeli obowiązek informacyjny wykonano by w sposób należyty, klient nie zawarłby określonej umowy lub zawarłby umowę o odmiennej treści.

Podsumowując, jeżeli umowa została zawarta po dniu 21 grudnia 2007 r. można w procesie dotyczącym kredytów we frankach powoływać się na przywołane w artykule przepisy. A w przypadku, gdy umowa została zawarta przed tą datą warto powołać się na Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi implementację tejże dyrektywy.

Podstawa prawna: art. 5, 6 oraz 12 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j.) 

Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści