Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

W obecności wicepremiera Gowina: Podpisane porozumienie Centrów Transferu Technologii [ZDJĘCIA]

Dodano: 12.06.2017 | 17:45

Dziś podpisano porozumienie, które ułatwi współpracę wyższych uczelni z biznesem.

Na zdjęciu: Sygnatariusze porozumienia w towarzystwie wicepremiera.

Fot. Stanisław Gazda

Pierwszą częścią wizyty wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Bydgoszczy było zorganizowane w siedzibie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego spotkanie z przedsiębiorcami, przedstawicielami lokalnego biznesu i świata nauki.

W trakcie  spotkania,  między trzema  uczelniami: UKW, UTP i UMK, podpisany został List Intencyjny w sprawie zawarcia porozumienia pn. „Kujawsko-Pomorskie Akademickie Porozumienie na rzecz innowacji i rozwoju”, dotyczącego współpracy Centrów Transferu Technologii uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zauważył, że  nasz region potrzebuje jeszcze dużego wsparcia, wielu inicjatyw, motywacji do dalszej, lepszej pracy, wiele do zrobienia. Podpisanie dzisiejszego porozumienia, jest bardzo istotnym krokiem na drodze ku lepszemu. Zbliża ono bowiem sferę nauki i biznesu, komercjalizuje wszystkie pozytywne działania służące postępowi w tym obszarze.

Przedstawiciele Centrów Transferu Technologii (CTT) w Liście Intencyjnym deklarują wolę zacieśniania współpracy dotyczącej zwiększenia efektywności badań naukowych, wspólnego dążenia do skutecznej komercjalizacji efektów badań, wzrostu innowacyjności w regionie.

Konkretnie, chodzi o wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach dotyczących przedmiotu działań CTT; współpracę z macierzystymi uczelniami oraz innymi podmiotami regionu w celu skutecznej komercjalizacji wyników badan naukowych; wymianę doświadczeń związanych z przedmiotem działalności CTT; wspólne występowanie na rzecz doskonalenia prawa i procedur związanych z działalnością uczelni wyższych w obszarze współpracy z biznesem, w tym z rozwojem innowacyjności; wsparcie dla innych stron listu w pokonywaniu problemów związanych z przedmiotem ich działalności.

Podpisane porozumienie ma charakter otwarty, zatem do współpracy zaproszone są inne podmioty o podobnym charakterze, działające w ramach uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytuty branżowe na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Paweł Matlakiewicz, reprezentujący Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Adam Mroziński, reprezentujący Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Michał Majcherek, reprezentujący Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spotkanie z wicepremierem Gowinem  przyjęło otwartą formułę, szczerej wymiany zdań i opinii. Minister Gowin podkreślił, że zwyczajowo spotkania z przedstawicielami rządu wyglądają tak, że minister mówi, to, co w większości przypadków znane już jest z mediów – dziś w Bydgoszczy pas transmisyjny ma zostać odwrócony i to minister chce usłyszeć to, co mają mu do powiedzenia lokalna społeczność biznesu i nauki, gdyż wkrótce, na zjeździe programowym PiS-u i całej Prawicy mają zostać wytyczone plany działania rządu na kolejne dwa lata, z naciskiem na kwestię gospodarki.

Ważne jest usłyszeć, jak państwo oceniacie stan gospodarki i nasze działania – zachęcał do zabierania głosu wicepremier Gowin.

Ze strony obecnych na spotkaniu padały więc konkretne pytania, ale też krytyczne uwagi. Wyrażony został m.in. niepokój w związku ze stanem wydawania funduszy unijnych na strukturę kolejową, fatalną organizacją przetargów. Padały skargi pod adresem Ministerstwa Infrastruktury, na nadmierne zbiurokratyzowanie wniosków związanych z innowacyjnością, dostępność osób z mniejszych ośrodków do uzyskania certyfikatów dla ekonomistów, na niesprawiedliwości przy ograniczaniu kosztów dla pracodawców. Zgłaszane były uwagi dotyczące obecnej formuły programu 500+. Wylane zostały żale na nierówne traktowanie podmiotów zgrupowanych w Bydgoskim Parku Technologiczno-Przemysłowym, w szczególności firm ulokowanych w, jak powiedziano,  gorszej części BPTP, czyli na terenie po byłym „Zachemie”.

Wicepremier Gowin odniósł się do wszystkich poruszonych kwestii. Po zakończeniu spotkania z przedsiębiorcami zwiedził firmę HANPLAST sp. z o.o. Czytaj więcej o wizycie ministra w Bydgoszczy [KLIK].