Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Weto dla inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej. Radni będą głosować przeciw ich budowie

Dodano: 28.10.2019 | 10:55

Na zdjęciu: Projekt budynku, który inwestor chciałby ulokować na mocy tzw. specustawy mieszkaniowej na działce przy ulicy Twardzickiego.

Fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Na środowej sesji radni miasta będą głosować za uchwałą sprzeciwiającą się realizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy specustawy przy ulicy Twardzickiego. Nie cichną też protesty mieszkańców przeciwko budowie bloku przy ulicy Fieldorfa-Nila.

19 sierpnia do urzędu miasta wpłynął pierwszy w Bydgoszczy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy tzw. specustawy mieszkaniowej. Złożył go Daniel Mikołajski, właściciel pośrednictwa obrotu nieruchomościami „Krymar”, który chce postawić trzypiętrowy budynek na działce w Fordonie, na osiedlu Przylesie, przy ulicy Twardzickiego – dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się górka saneczkowa. Projekt architektoniczny budynku wykonała znana bydgoska pracownia Lines Architekci Bartosza Kamińskiego.

Zgodnie z zapisami specustawy, decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, na wniosek inwestora, ma wydawać rada miasta. Wniosek Mikołajskiego precyzował, że jego wizja jest zgodna z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, ale nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy”, uchwalonego w 2006 roku. Ustalenia dla obszaru 8ZP, na którym znajduje się działka określają jej przeznaczenie na teren zieleni publicznej urządzonej.

Plan inwestycji na działce przy ulicy Twardzickiego wzbudził sprzeciw okolicznych mieszkańców. Lokatorzy bloku Kazimierza Hoffmana 1 zwrócili się z prośbą do fordońskich radnych o głosowanie przeciw ustaleniu jej lokalizacji. Na najbliższej sesji rady miasta (odbędzie się ona w środę, 30 października) pod głosowanie zostanie poddany projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Oznacza to, że miasto przychyliło się do licznych opinii, negatywnie odnoszących się wobec tego zamiaru.

W projekcie uchwały podkreśla się, że zastrzeżenia do wniosku Daniela Mikołajskiego wniosła Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Bydgoszczy – według niej inwestor błędnie interpretuje ustalenia studium i pominął w opinii urbanistycznej zapisy dotyczące obszaru zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym. We wniosku nie wskazano też terenów wypoczynku (co jest jednym z wymogów specustawy i standardów urbanistycznych dla miasta). Jak już niedawno informowaliśmy, radni miasta mają zamiar głosować za przyjęciem uchwały – czyli przeciwko budowie bloku przy Twardzickiego.

Weto dla inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej. Radni będą głosować przeciw ich budowie

Zobacz również:

Mieszkańcy Fordonu nie chcą budowy bloku przy Fieldorfa-Nila

Sprzeciw wzbudza też drugi wniosek o ustalenie lokalizacji na mocy specustawy, dotyczący terenu przy ulicy Fieldorfa-Nila (także w Fordonie). Złożyła go firma Home 4 (jest to spółka powiązana z deweloperem Moderator Inwestycje). Projekt budynku, wykonany przez bydgoską pracownię Arsplan Grzegorza Rosy zakłada umiejscowienie na działce pomiędzy szeregowcami przy ulicy Fiedlera a SP nr 17 czteropiętrowego bloku z 135 mieszkaniami i 56 miejscami w garażu podziemnym. Kolejne 106 miejsc ma powstać wokół budynku. Firma Home4 złożyła także uwagi do projektu nowego studium uwarunkowań, dotyczące tego terenu.

Protest wobec zamiarów inwestycyjnych przy Fieldorfa-Nila złożyli mieszkańcy domów przy ulicy Fiedlera. 14 października zaapelowali oni do radnych „o powstrzymanie uciążliwej inwestycji mieszkaniowej”. Jak argumentują, inwestycja całkowicie zburzy istniejący ład urbanistyczny tej części osiedla, wpłynie negatywnie na sąsiadujące nieruchomości i doprowadzi do wycinki 150 drzew. Wskazują też, że inwestycja zamknie możliwość rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 17 „co dla tak dużego osiedla, jakim jest Fordon, może stanowić istotną przeszkodę normalnego jego funkcjonowania z pożytkiem dla najmłodszych mieszkańców”.

Głosy mieszkańców poparła także Rada Osiedla Nowy Fordon. W piśmie do przewodniczącej rady miasta zapewniła ona o poparciu propozycji odmowy podjęcia uchwały w sprawie ulokowania inwestycji mieszkaniowej przy SP 17. Negatywną opinię wobec wniosku wniosła też Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – tak jak w przypadku starań „Krymaru” podkreśla ona, że w przypadku projekty inwestycji na osiedlu Bohaterów twórca opinii urbanistycznej błędnie interpretuje zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały w sprawie inwestycji przy Fieldorfa-Nila ma być poddany pod głosowanie na listopadowej sesji rady. Warto dodać, że inwestor – zgodnie z zapisami specustawy – może złożyć skargę wobec uchwały rady, co oznacza wszczęcie procesu w sądzie administracyjnym.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments