Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Więksi od Torunia jesteśmy już od 160 lat…

Dodano: 29.10.2015 | 22:52

Tytuł największego miasta w regionie posiadamy zatem od ponad 160 lat i nic nie wskazuje, by ta sytuacja miała ulec zmianie.

Na zdjęciu: W XV czy XVI wieku to Toruń był większym miastem.

Fot. Panorama Bydgoszczy z 1657 na sztychu Erika Dahlberga

Wielowiekowa historia rozwoju największego miasta województwa kujawsko-pomorskiego wypierana jest przez obiegową opinię, iż gród nad Brdą na pozycję lidera pod względem demograficznym, wysunął się dopiero za czasów Polski Ludowej.

Tymczasem już w roku 1852 w Bydgoszczy zamieszkiwało blisko 13 tysięcy osób. Toruń w połowie tego samego stulecia liczył 1,5 tysiąca obywateli mniej. Dysproporcja ta powiększyła się zdecydowanie piętnaście lat później. Miasta posiadały wtedy odpowiednio 25 i 13,5 tysiąca mieszkańców. Bydgoszcz próg 50 tysięcy mieszkańców przekroczyła po raz pierwszy w roku 1900, gród Kopernika 28 lat później. W tym samym czasie Bydgoszcz mogła się już poszczycić 100 tysiącami obywateli wpisanych w księgach meldunkowych. Znaczący wzrost demograficzny miasta w okresie PRL-u był zatem jedynie kontynuacją procesu, który trwał nieprzerwanie od połowy XIX wieku.

Koniec pierwszej dekady XXI wieku niósł ze sobą obawę, że Bydgoszcz bardzo szybko spadnie poniżej pułapu 350 tysięcy mieszkańców. Spis powszechny przeprowadzony w 2011 roku pokazał jednak, iż rzeczywiste dane są dla naszego miasta dużo bardziej optymistyczne, niż podawane do ogólnej wiadomości szacunki. Aktualnie Bydgoszcz zamieszkuje ponad 360 tysięcy mieszkańców, a sąsiedni Toruń ponad 190 tysięcy. Tytuł największego miasta w regionie posiadamy zatem od ponad 160 lat i nic nie wskazuje, by ta sytuacja miała ulec zmianie.