Bydgoszcz
3C
Niebo głównie zachmurzone
70% wilgotność
Wiatr: 10km/h W
H 3 • L 2
3C
Pon
1C
Wt
2C
Sr
1C
Czw
6C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIZakażenia szpitalne – przykry cień na leczeniu
06.03.2017 | 13:42

Zakażenia szpitalne – przykry cień na leczeniu

Zakażenia szpitalne stanowią znaczny problem w zakładach leczniczych.

Na zdjęciu: Wyjść ze szpitala w pełni wyleczonym nie wszystkim się udaje...

Fot. Stanisław Gazda

Trafić do szpitala, żeby się wyleczyć i wyjść stamtąd jeszcze bardziej chorym… Nie ma nic gorszego. Zakażenia szpitalne od wielu lat kładą się przykrym cieniem na procesie leczenia szpitalnego.

Zakażenia szpitalne stanowią znaczny problem w zakładach leczniczych. Ich liczba zależy od rodzaju wykonywanych świadczeń medycznych oraz od profilu placówki. Jak wynika z najnowszego raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, dotyczącego stanu bezpieczeństwa sanitarnego w naszym województwie – jedną z głównych przyczyn występowania ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych, było nieprzestrzeganie obowiązujących w podmiotach procedur sanitarno-higienicznych zwłaszcza dotyczących mycia i dezynfekcji rąk, postępowania z bielizną oraz dekontaminacji powierzchni, sprzętów i narzędzi wielorazowego użycia. Informacje te ujęte były w raportach o podejrzeniu lub wystąpieniu ognisk epidemicznych przesyłanych przez szpitale do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i potwierdzone dochodzeniem epidemiologicznym prowadzonym przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych i organy PIS.

Najczęstszą prawdopodobną drogą przenoszenia zakażenia w ogniskach epidemicznych była droga kontaktowa. W celu ograniczenia zakażeń niezbędne jest ciągłe monitorowanie i kontrola środowiska szpitalnego, szeroka diagnostyka laboratoryjna, właściwa polityka antybiotykowa. Istotną rolę w tym zakresie mają Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych, do zadań, których należy między innymi: monitorowanie i analiza zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez patogenny alarmowe, identyfikacja i analiza czynników ryzyka zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz inicjowanie i podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących, a także inicjowanie i koordynowanie działań w ramach wygaszania ogniska epidemicznego.

W 2016 roku zgłoszono 22 ogniska epidemicznych zakażeń szpitalnych, tj. o 8 mniej niż w roku 2015 (30). Ogniska wystąpiły w 11 szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w 2 klinicznych 9 (41%) ognisk, 2 specjalistycznych 3 (14%) ogniska, 3 wojewódzkich 4 (18%) ogniska, 4 powiatowych 5 (23%) ognisk oraz w 1 Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 1 (4%) ognisko. Najwięcej ognisk 12 (55%) podobnie jak w 2015 roku zgłoszono ze szpitali powiatu bydgoskiego, 4 (18%)

W minionym roku dominującym czynnikiem etiologicznym zakażeń była laseczka Clostridium difficile, która wywołała 41% (9) ognisk epidemicznych, w roku 2015 były to rotawirusy, które były przyczyną 2,3% (7) ognisk. W 2016 roku odnotowano spadek liczy ognisk wywołanych przez norowirusy do 1 (4,5%) zgłoszonego ogniska. Zarówno w roku 2016 i 2015 zarejestrowano po 2 ogniska (odpowiednio 9%, 6,6%) wywołane wirusem grypy AH1N1.

Łącznie w ogniskach zachorowało 188 osób (rok 2015 – 206) w tym 23 osoby z personelu medycznego. Od 70 osób (37% ogółu chorych) czynnik etiologiczny zakażeń potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. W ogniskach zmarło 14 osób, co stanowiło 7,4% ogółu chorych w ogniskach. Zakażenia osób w ogniskach miały różną postać kliniczną, najczęściej występowało zakażenie przewodu pokarmowego w 2016 roku – 12 zgłoszonych ognisk, natomiast w roku 2015 – 18. Drugą, co do częstości postacią kliniczną było zakażenie układu oddechowego, zgłoszono odpowiednio w roku 2016 – 5 i w roku 2015 – 6 ognisk. W omawianym roku wystąpiły pojedyncze ogniska gdzie postacią kliniczną zakażenia było: zakażenie miejsca operowanego, zakażenie krwi, zakażenie układu moczowego, zakażenie łożyska naczyniowego, zakażenie skóry oraz nagminne zapalenie spojówki i rogówki oka.

W dalszym ciągu duże znaczenie w epidemiologii ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową ma kontaktowa droga szerzenia się zakażeń. Szczególnie dotyczy to takich patogenów jak: noro- i rotawirusy oraz zarodnikująca laseczka Clostridium difficile. W toku prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych ustalono, że liczba ognisk, w których zakażenie szerzyło się drogą kontaktową wyniosła 17 (39,5% wszystkich zgłoszonych), w tym 9 – to ogniska epidemiczne zakażeń szpitalnych.

Podobnie, jak w latach poprzednich wyzwaniem dla zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych są ogniska epidemiczne zakażeń szpitalnych wywołane przez laseczkę Clostridium difficile, zarówno ze względu na ciężki przebieg zachorowań, często kończących się zgonem (zwłaszcza u osób starszych, z obciążeniami), antybiotykoterapię jako czynnik ryzyka zakażeń, jak i trudności w wyeliminowaniu patogenu ze środowiska szpitalnego.

W dziewięciu, zgłoszonych w 2016 roku, szpitalnych ogniskach zakażeń, wywołanych przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile, prawdopodobnymi drogami szerzenia się zakażenia były zanieczyszczone ręce personelu, kontakt ze skażonymi powierzchniami dotykowymi lub kontakt bezpośredni z osobami zakażonymi. W pozostałych 3 ogniskach, zgłoszonych z oddziałów szpitalnych, czynnikiem etiologicznym zachorowań w jednym ognisku były norowirusy a w 2 nie udało się ustalić czynnika etiologicznego.


Podobne wpisy

Powiązane treści