[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Zakończono przyjmowanie wniosków do BBO. Mieszkańcy zgłosili wiele projektów ekologicznych

Dodano: 18.07.2020 | 12:09

Na zdjęciu: Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty od 1 czerwca do 15 lipca. Teraz ich pomysły będą weryfikowane przez urzędników.

Fot. BB

15 lipca ratusz zakończył przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Kilkaset pomysłów osiedlowych, kilkadziesiąt małych projektów społecznych i kilkanaście dużych zadań ponadosiedlowych przejdzie teraz etap weryfikacji. Głosowanie, które wyłoni projekty przeznaczone do realizacji, odbędzie się w listopadzie i grudniu. Jakie najciekawsze zadania w tym roku zaproponowali bydgoszczanie?

Tegoroczna edycja BBO, ze względu na stan epidemii, rozpoczęła się z opóźnieniem – swoje pomysły na projekty można było zgłaszać od 1 czerwca, i to wyłącznie elektronicznie. Mimo to, bydgoszczanie zgłosili więcej projektów niż w roku ubiegłym. Łącznie są to 584 projekty, w tym: 488 osiedlowych, 18 ponadosiedlowych oraz 78 małych projektów społecznych. Dla porównania, w 2019 roku zaproponowano łącznie 567 projektów, w tym 457 osiedlowych, 18 ponadosiedlowych oraz 91 małych projektów społecznych.

Dziękuje za każdy pomysł zgłoszony w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Niemal 600 projektów oznacza, że Bydgoski Budżet Obywatelski to bardzo dobry kierunek rozwoju obywatelskości wśród bydgoszczanek i bydgoszczan. Równie mocno cieszy mnie fakt, że spora część z nich doczeka się realizacji w przyszłym roku. Jest to możliwe dzięki 16 milionów złotych, którą przeznaczamy na tegoroczną edycję BBO. Dziękuje także radom osiedli, które swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczyniają się rozwoju programu – mówi prezydent Rafał Bruski.

Wśród zgłoszonych zadań – tak jak co roku – królują nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, a nawet swoich czworonożnych pupili. Mieszkańcy równie chętnie zgłaszają budowę chodników i parkingów – ta kwestia wciąż budzi zastrzeżenia części społeczników, którzy uważają, że w ten sposób przez BBO realizowane są zadania przeznaczone do finansowania z środków ZDMiKP. – Zawsze trudno tutaj o konsensus. Budżet obywatelski nie rozwiąże wszystkich problemów miasta. Jest to forma, która pozwala szybciej wskazać priorytety mieszkańców – to oni będą wiedzieli lepiej, gdzie ma stanąć ławka, czy gdzie ma powstać teren zielony. BBO nie wyręcza zadań miasta, które miałyby być realizowane z innych pieniędzy – to te same pieniądze, to jest część budżetu miasta, o której decydują mieszkańcy – tak, podczas niedawnej transmisji na żywo poświęconej BBO, tłumaczył stanowisko urzędu miasta zastępca prezydenta Michał Sztybel.

Wśród zgłoszonych projektów można jednak znaleźć kreatywne i interesujące zadania – także o charakterze ekologicznym. Niedawno pisaliśmy o inicjatywie utworzenia stawu w istniejącej niecce przy ulicy Przerwy-Tetmajera na osiedlu Wilczak oraz projekcie „Stwórzmy Park nad Kanałem Bydgoskim i posadźmy 100 drzew na 100-lecie osiedla Miedzyń i KS Gwiazda”. Wśród pozostałych eko-pomysłów można wymienić m.in. „Wiatrowy Młyn” – czyli budowę miejsca do prezentacji odnawialnych źródeł energii (m.in. paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej) przy ulicy Wyzwolenia i Hallera w Fordonie. Zgromadzona energia miałaby być wykorzystywana do oświetlenia okolicznych miejsc spacerowych w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Ponadto, zgłoszono też nasadzenie łąki kwietnej wraz z rewitalizacją zapomnianego skweru Zamenhofa na Skrzetusku, założenie mini łąk kwietnych na 13 przestrzeniach wzdłuż ulicy Ogrodowej na Bocianowie, stworzenie parku kieszonkowego na rogu ulic Skarżyńskiego i Pelplińskiej w Fordonie czy namalowanie ekomuralu z przesłaniem zachęcającym do sprzątania na ścianie SP 63 na Szwederowie. Stworzenie zielonych ekranów akustycznych na Kapuściskach, przy przystanku Kaczyńskiego/Sandomierska, miałoby według autora pomysłu pomóc walczyć z negatywnymi skutkami tworzących się w mieście wysp ciepła oraz oczyszczać powietrze w okolicy. Do BBO – zgodnie z sugestiami władz miejskich – trafił też projekt oczyszczenia stawu przy ulicy Wiejskiej na Czyżkówku. Mieszkańcy wnioskują też o realizację systemu kanałów odprowadzających wodę z terenu Górek Fordońskich do jednego ze stawów.

Zainteresowanie mieszkańców innych osiedli wzbudził też pomysł budowy toru rowerowego – tzw. pumptracka – na Miedzyniu. Obecnie trwa realizacja inwestycji, która po wielu zawirowaniach ostatecznie powstaje przy ulicy Maciaszka. W tegorocznej edycji BBO zgłoszono projekty budowy torów na Bartodziejach, Szwederowie i na osiedlu Tatrzańskim. Pojawił się także pomysł stworzenia Bikeparku Zamczysko – trasy przeznaczonej dla rowerów MTB, wzorującej się kompleksie Enduro Trails w Bielsku-Białej. Mieszkańcy zainspirowali się także projektem budowy trzech minitężni osiedlowych, które niebawem powstaną na Wyżynach, Osowej Górze i w Fordonie – na liście zgłoszonych projektów znajdziemy propozycje ich budowy na Kapuściskach, w Starym Fordonie, na Bartodziejach przy Balatonie czy w Myślęcinku.

W tegorocznej edycji pojawił się także pomysł stworzenia „Lustrzanych Magicznych Schodków”, czyli wyłożenia ścian zejścia z ulicy Długiej na Wyspę Młyńską lustrami, co miałoby stworzyć kolejną atrakcję wizualną w Bydgoszczy oraz powstania rzeźby koguta Twardowskiego (miałaby ona znajdować się przy Bydgoskim Centrum Informacji). Zaproponowano też ustawienie 20 podnóżków rowerowych przy uczęszczanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (podobne rozwiązanie zostało zastosowane w okolicy wiaduktu Armii Krajowej) czy realizacje „EKO mini ogródków” w Nowym Fordonie. Jak wyjaśnia projektodawca, miałby być to ogrodzony teren, przygotowany pod niewielkie uprawy dla mieszkańców dzierżawiących od miasta mini ogródki. Mieszkańcy Osowej Góry chcą natomiast budowy niewielkiego mostku na strudze Flis, którego brak jest od wielu lat uzupełniany przez prowizoryczne konstrukcje – o sprawie pisaliśmy dwa lata temu. Pojawiły się także wnioski o budowę publicznych toalet w Myślęcinku czy przy Kanale Bydgoskim.

Zakończono przyjmowanie wniosków do BBO. Mieszkańcy zgłosili wiele projektów ekologicznych

Zobacz również:

Nowy przystanek na Osowej Górze. Czy to oznacza zmiany w siatce połączeń na osiedlu?

Po raz drugi w BBO można było też zgłaszać małe projekty społeczne – czyli różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i w różnych miejscach. Wśród przedstawionych propozycji nie brakuje wydarzeń kulturalnych, sportowych, integrujących lokalne społeczności i tych o charakterze rozrywkowym. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do integracji sąsiedzkiej i społecznej. W tegorocznej edycji zgłoszono m.in. warsztaty programowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży, Dzień Kapusty na osiedlu Kapuściska, plenerowe kino letnie nad Balatonem, a nawet – postulowane przez mieszkańców od dłuższego czasu – przedłużenie linii 82 z Zamczyska do Myślęcinka.

W kategorii zadań ponadosiedlowych, mieszkańcy z kilkunastu propozycji wybiorą minimum dwa, które trafią do realizacji. Te propozycje wymagały poparcia trzech rad osiedli. W Fordonie zgłoszono projekt kontynuacji budowy Wielkiej Pętli Fordonu – od basenu przy ulicy Kromera do wjazdu na wał wiślany przy ulicy Brzegowej (pojawił się także projekt osiedlowy, obejmujący budowę trasy pomiędzy ulicami Kromera i Rataja, który ma spiąć postulowany powyżej i projektowany już odcinek WPF). Zaproponowano też zakup pojazdów hybrydowych dla Straży Miejskiej – służyłyby one eko-patrolowi, który kontroluje to, co spala się w piecach czy wybudowanie siedlisk dla jerzyków z kamerami, stroną internetową oraz ścieżką edukacyjną w Dolinie Pięciu Stawów.

Zgłoszone projekty będą teraz sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów, złożony z pracowników urzędu miasta oraz miejskich jednostek. – Członkowie zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu uczestniczą tez przedstawiciele Rad Osiedla i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej – informuje ratusz.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty mogą zostać już teraz ocenione również przez samych bydgoszczan – weryfikacja obywatelska  prowadzona jest za pomocą formularza na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO. – Weryfikacja obywatelska prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc członkom zespołu ds. weryfikacji, jak i radom osiedla w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców – zaznaczają urzędnicy.

Głosowanie, które wyłoni projekty przeznaczone do realizacji odbędzie się w dniach 20 listopada – 21 grudnia. To wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2021 roku. Na zadania BBO miasto zagwarantowało w tym roku 16 milionów złotych – przypomnijmy, że dodatkowe 100 tysięcy złotych za najwyższą frekwencję podczas II tury wyborów prezydenckich otrzyma osiedle Piaski. Wyniki głosowania poznamy w styczniu przyszłego roku.

Ratusz udostępnia raport ze stanu realizacji projektów BBO

Jedną ze spraw dotyczących BBO, zgłaszaną regularnie przez rady osiedla i społeczników, była kwestia braku informacji o stanie realizacji poszczególnych projektów budżetu obywatelskiego. Po naciskach z ich strony, urząd miasta zdecydował się na publikacje raportu o zadaniach przeznaczonych do wykonania. Zapowiedział to zastępca prezydenta Michał Sztybel. – Robimy to, by zwiększyć transparentność i mieszkańcy mogli łatwiej znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji – uzasadniał. Raport będzie publikowany dwa razy do roku – zgodnie z obietnicą Sztybla, jego pierwsza odsłona pojawiła się już na stronie bdgbo.pl.

W dokumencie umieszczono informacje o stanie realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca. Obejmuje on zarówno inwestycje osiedlowe – każde osiedle ma swoją osobną rubrykę, w której wymieniono wszystkie zadania powstałe w ramach budżetu partycypacyjnego – jak i ponadosiedlowe i społeczne. Przy zadaniach przeznaczonych do realizacji urzędnicy opisują, jakie działania zostały już wykonane i podają harmonogram realizacji zadania – wymieniając także wszelkie przeszkody, które wpływają na termin wykonania projektu. Dla przykładu cytujemy opis działań dotyczący wniosku o zakup rowerów cargo.

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Ustalenia z wnioskodawcą. Porównanie podobnych działań zrealizowanych w innych miastach
– IX 2020 – ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy
– X 2020 – zakup rowerów i dodatkowego sprzętu
– X-XII 2020 – ustalenie szczegółowych zasad wypożyczania
– IV 2021 – uruchomienie wypożyczalni
Zakup rowerów – do końca roku 2020

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O STANIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH BYDGOSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments