Bydgoszcz
6C
Niebo częściowo zachmurzone
81% wilgotność
Wiatr: 3km/h S
H 7 • L 4
2C
Wt
0C
Sr
-0C
Czw
1C
Pt
2C
Sob
Relacja na żywo z dróg w Bydgoszczy i regionie w naszej nowej usłudze TRAFFIC. Kliknij, aby zobaczyć więcej.
Metropolia BydgoskaBydgoszczPolitykaZaleski: „Bydgoszcz będzie musiała wziąć odpowiedzialność nawet za rozpad województwa”
Michał Zaleski
07.10.2016 | 15:03

Zaleski: „Bydgoszcz będzie musiała wziąć odpowiedzialność nawet za rozpad województwa”

Prezydent Torunia skierował do Rafała Bruskiego list, w którym zarzuca mu nieścisłości dotyczące ZIT-u oraz ewentualnej przyszłej metropolii.

Na zdjęciu: Prezydent Torunia Michał Zaleski.

Fot. Sebastian Torzewski

Prezydent Michał Zaleski wystosował list do prezydenta Rafała Bruskiego, w którym odniósł się do przekazanych przez włodarza Bydgoszczy uwag dotyczących Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanego też potocznie planem Morawieckiego. – Bydgoszcz w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie była do niczego przymuszana – twierdzi Zaleski, odnosząc się do obaw bydgoskiego ratusza odnośnie przekształcenia ZIT-u w zalążki przyszłej metropolii.

CZYTAJ WIĘCEJ: ZIT Plus na minus – Bydgoszcz nie chce metropolii z Toruniem

Przypomnijmy, że prezydent Bruski uważa, iż przeobrażenie po 2020 roku ZIT-ów w tzw. ZIT-y Plus będzie oznaczało brak dobrowolności przy dobieraniu partnerów podczas tworzenia związków metropolitalnych. – Dla nas ZIT był wyłącznie środkiem do pozyskania funduszy unijnych – podkreślał w ostatnich tygodniach włodarz miasta. Tymczasem zdaniem jego toruńskiego odpowiednika stawiane przez Bruskiego w liście do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego tezy są nieuzasadnione. Treść listu i komentarz bydgoskiego ratusza poniżej.

  • LIST PREZYDENTA MICHAŁA ZALESKIEGO

Nie sposób przejść obojętnie obok Pańskiej ostatniej korespondencji do Ministerstwa Rozwoju w sprawie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dlatego pozwalam sobie skierować do Pana kilka słów wyjaśnienia. Projekt strategiczny o nazwie ZIT PLUS wpisany do konsultowanego aktualnie projektu strategii, przewiduje optymalizację realizacji ZIT i przekształcenie Porozumień ZIT w trwałe partnerstwa JST po zakończeniu perspektywy finansowej w 2020 r. i nie odnosi się do metropolii, ani nie zakłada odgórnego przymuszania kogokolwiek do czegokolwiek, tym bardziej bez poszanowania autonomii. Pańskie zaniepokojenie obligatoryjnym, nie uwzględniającym głosów samorządu, procesem tworzenia Związków ZIT jest więc niczym nieuzasadnione.

Podobnie nietrafiony jest Pański argument jakoby Bydgoszcz została przymuszona do udziału w ZIT z Toruniem. Bydgoszczy do niczego nie przymuszono – demokratycznie wybrana Rada Miasta wyraziła wolę przystąpienia do związku ZIT, a dywagacje, jaką ilością głosów przeszła odnośna uchwała, są bezprzedmiotowe i nie wnoszą niczego do sprawy. Przypomnę tylko, że władze są zobowiązane do wykonania wyrażonej w głosowaniu woli Rady, a radni i mieszkańcy do uszanowania wyniku wyborów niezależnie od rozkładu głosów ZA i PRZECIW. Jest to abecadło demokracji i demokratycznego sposobu podejmowania decyzji. Niepokojącym byłoby kwestionowanie tego prawa.

Przypominam Panu, że nie istniał żaden ustalony, narzucony, proporcjonalny do liczby mieszkańców, podział pieniędzy w trybie pozakonkursowym w ZIT. Informowanie w oficjalnym piśmie do ministra rozwoju, że chciałem wywalczyć więcej pieniędzy z ZIT dla Torunia niż wynikałoby to z ustalonego trybu jest kłamstwem. Apeluję, więc do Pana o sprawdzenie źródeł swojej wiedzy w zakresie dotychczasowego partnerstwa ZIT.

Podkreślam także, że naczelnym założeniem funkcjonowania metropolii bydgosko-toruńskiej miała być zasada równorzędności i partnerstwa obu miast, ponieważ choć oba ośrodki mają, jak to był Pan uprzejmy zauważyć, różną wielkość, to ich potencjały wzajemnie się uzupełniają oraz wzmacniają i tylko poprzez współpracę obu miast na takich właśnie zasadach mogą wnieść wartość dodaną do rozwoju całego regionu. Alternatywą, do której jak widać dążą władze Bydgoszczy i za którą, jeśli do niej dojdzie, będą musiały wziąć odpowiedzialność, jest stagnacja, a nawet rozpad województwa i zmarnotrawienie wieloletniego dorobku jego wszystkich mieszkańców.

Z jednym się zgadzam – jakakolwiek forma współpracy między samorządami na rzecz rozwoju ma sens tylko wtedy, kiedy jest wyrazem partnerstwa i dobrowolności. Mogę jedynie ubolewać, że po Pańskiej stronie gotowości, do chociażby zawarcia kompromisu w tej sprawie, nie ma.

  • KOMENTARZ MICHAŁA SZTYBLA, DYREKTORA BIURA OBSŁUGI MEDIÓW

List Prezydenta Bydgoszcz do Ministra Rozwoju, Mateusza Morawieckiego, był skierowany w ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zdumiewająca jest praktyka recenzowania głosu Bydgoszczy w konsultacjach. Gmina Miasto Toruń miała takie sama prawa do wzięcia udziału w konsultacjach. List prezydenta Zaleskiego zawiera szereg nieścisłości, na które odpowiemy pisemnie. Od początku zależy nam tylko na dobrowolności, a nie zmuszaniu samorządów do współpracy.

Do tematu wrócimy.


Powiązane treści