Bydgoszcz
-0C
Słonecznie
79% wilgotność
Wiatr: 7km/h SW
H -0 • L -1
1C
Sob
0C
Nd
-1C
Pon
-2C
Wt
-1C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIZmiana wierzyciela. Czy to możliwe? [RADCA w PIĄTEK]
27.12.2019 | 10:25

Zmiana wierzyciela. Czy to możliwe? [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: W nowym odcinku porad prawnych wyjaśniamy, czy i w jaki sposób może zmienić się wierzyciel.

Fot. freeimages

Zdarzyła Ci się sytuacja, gdy byłeś dłużnikiem jakiegoś podmiotu (np. banku), a wezwanie do zapłaty przysłała Ci inna instytucja, informując jednocześnie, że od teraz ona jest twoim wierzycielem? W dzisiejszym artykule opiszę, czy i w jaki sposób może zmienić się wierzyciel.

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Aby więc umowa o przeniesienie wierzytelności była skuteczna, żadna z przesłanek wyłączających jej zawarcie nie może wystąpić.

Pierwszą z nich jest zakaz ustawowy.  Wśród wierzytelności, co do których istnieje ustawowy zakaz ich zbywania, wskazać należy prawo odkupu (art. 595 KC), prawo pierwokupu (art. 602 K, zakaz zbycia udziału wspólnika spółki cywilnej we wspólnym majątku wspólników (art. 863 KC) czy też prawo dożywocia (art. 912 KC).

Druga kwestia dotyczy zastrzeżenia umownego. W tym zakresie mieści się zapis umowny o treści zakazującej zbycia tejże wierzytelności. Jeśli strony w umowie zamieszczą taki zapis, sprzedaż wierzytelności nie będzie czynnością skuteczną.

Trzeci rodzaj ograniczeń w zbywaniu wierzytelności wynika z właściwości zobowiązania. W tym wypadku chodzi o wierzytelności, których zbywalność nie została wyłączona wyraźnym przepisem, jednakże zmiana wierzyciela, zważywszy także na inne elementy stosunku, doprowadziłaby do zmiany identyczności zobowiązania.

Co jednak ważne, oprócz samej wierzytelności, przejdą na cesjonariusza i te właściwości zobowiązania, które nie są bezpośrednio związane z ustaleniem zakresu jego uprawnień, czyli możności postępowania, jaka jest w rozumieniu prawa materialnego istotą prawa podmiotowego. Chodzi np. o ustalone przez strony kwestie związane z wyborem sposobu rozstrzygania sporów.

Warunkiem skutecznego zawarcie umowy przelewu i rozporządzenia wierzytelnością jest to, aby była ona zindywidualizowana (zob. J. Mojak, w: K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 2, 2005, s. 1200). Oznaczenie wierzytelności może nastąpić przede wszystkim w ten sposób, że określony zostanie stosunek prawny, z którego ona wynika, przy czym jak zauważa Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. (III CSK 6/15, Legalis), to, że nie powstał stosunek prawny, z którego miała wynikać przelana wierzytelność, nie powoduje, że przedmiotem przelewu może być wierzytelność o tej samej wysokości z innego zdarzenia. Istotne jest to, aby oprócz wskazania samych stron wspomnianego stosunku, określić także świadczenie oraz jego przedmiot.

W wyroku z dnia 5 listopada 1999 r. (III CKN 423/98, OSN 2000, Nr 5, poz. 92) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że zbycie wierzytelności jest skuteczne, gdy co prawda w umowie przelewu nie została ona dokładnie zindywidualizowana, ale jest to możliwe przy pomocy analizy treści stosunku prawnego, z którego ona wynika. Jak można sądzić, walor ogólny owej tezy jest dość wątpliwy (zob. jednak uwagi G. Kozieła, w: A. Kidyba, Komentarz KC, t. 3, 2010, s. 737).

Przeniesienie wierzytelności może przybrać różne formy prawne takiej jak:  umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności.

Dłużnik powinien być zawiadomiony o takiej zmianie podmiotowej po stronie wierzyciela. Dopóki zbywca nie zawiadomi dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Podstawa prawna: art. 509-512 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści