Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Zmiany w nowej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Pojawią się projekty ponadosiedlowe

Dodano: 13.04.2018 | 16:50
Bydgoski Budżet Obywatelski Michał Sztybel Rafał Bruski Patrycja Olszewska Jan Kwiatoń

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego zostanie zainaugurowana w przyszłym tygodniu.

Na zdjęciu: Nowe założenia Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawili (od lewej): dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Michał Sztybel, prezydent Rafał Bruski oraz członkowie rady ds. partycypacji: Patrycja Olszewska oraz Jan Kwiatoń.

Fot. Eryk Dominiczak

Zwiększona o blisko cztery miliony złotych pula środków, nowe metody weryfikacji wniosków oraz umożliwienie realizacji inwestycji wykraczających poza jedno osiedle – to nowości w tegorocznej odsłonie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, nad którym prace rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia.

Zgodnie z nowym trendem panującym w ratuszu zaktualizowane zasady BBO zaprezentowano nie w jednej z sal przy ulicy Jezuickiej, ale w plenerze. A konkretnie – na placu zabaw zlokalizowanym w parku Kazimierza Wielkiego, który powstał – a jakże – w ramach budżetu obywatelskiego. Na tle gromady bawiących się tam dzieci zalety nowej edycji wyliczali: prezydent Rafał Bruski wspólnie z dyrektorem Michałem Sztyblem oraz dwojgiem członków powołanej przy prezydencie rady ds. partycypacji – Patrycją Olszewską oraz Janem Kwiatoniem.

Zaczęło się oczywiście od finansów – w tym roku do podziału będzie o 3,9 miliona złotych więcej niż w roku ubiegłym. Dokładnie – 13,3 mln zł. Nie wszystkie pieniądze będą jednak wydane na poszczególnych osiedlach. Nowością jest bowiem możliwość zgłaszania projektów ponadosiedlowych. – Wnioskodawca będzie musiał dla swojego pomysłu uzyskać akceptację przynajmniej trzech rad osiedli – wskazuje Michał Sztybel. Inicjatorzy będą ograniczeni górnym pułapem wydatków – jeden projekt będzie mógł pochłonąć maksymalnie połowę z puli ponadosiedlowej wynoszącej 3,3 mln zł. Co więcej, w ciągu pięciu lat od realizacji utrzymanie projektu nie będzie mogło kosztować miasta więcej niż 40 procent kosztu inwestycji (na ten moment – 660 tys. zł).

Jak oceniasz funkcjonowanie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?

Zobacz rezultat

Każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosić maksymalnie trzy projekty ponadosiedlowe, ale w trakcie przewidzianego na październik głosowania będzie można oddać głos wyłącznie na jeden z nich. Również do trzech ograniczono liczbę zgłaszanych projektów osiedlowych (do podziału na wszystkie osiedla jest nieco więcej pieniędzy niż w 2017 roku, bo równe 10 mln zł), ale w tym wypadku utrzymano zasadę, że głosować można na projekty aż do wyczerpania puli na danym osiedlu. – Czas na zgłaszanie projektów osiedlowych mija 31 maja, w przypadku ponadosiedlowych, z uwagi na złożoność formy i konieczność uzyskania opinii rad osiedli, 30 czerwca – wylicza dyrektor Sztybel odpowiedzialny w ratuszu za BBO i zarazem przewodniczący rady ds. partycypacji.

Jej członkowie – Patrycja Olszewska oraz Jan Kwiatoń wspominają, że już trwają prace nad dalszą rozbudową BBO. – Nie wykluczamy, choć najszybciej od przyszłego roku, powstania odrębnego budżetu obywatelskiego dla seniorów oraz młodzieży – mówi Olszewska. A Kwiatoń dodaje, że kolejną nowością – choć wprowadzoną już w tym roku – będzie tzw. weryfikacja obywatelska. Na czym ma polegać? W pierwszej połowie września mieszkańcy, po dokonaniu analiz przez wydziały merytoryczne urzędu miasta, będą mogli za pomocą platformy internetowej wyrazić swoje opinie na temat projektów. Warto dodać, że projekty osiedlowe również mogą wymagać opinii rady osiedla – pod warunkiem, że ich koszt przekroczy 3/4 puli przeznaczonej na to osiedle. Samą ideę BBO mają promować także specjalni ambasadorzy BBO, czyli osoby, które chcą zaangażować się w aktywizację mieszkańców, także w zakresie inwestycji. – Bydgoszczanie coraz chętniej uczestniczą w głosowaniach. Przekonali się do idei budżetu obywatelskiego – podkreśla prezydent Bruski.

Rzeczywiście, ubiegłoroczna edycja BBO była rekordowa pod względem liczby głosów – oddano ich ponad czterdzieści tysięcy (w 2016 roku – niespełna 30 tys., a w 2015 r. – nieco ponad 20 tys.). Tyle że niektórzy chęć uczestnictwa w głosowaniu przedłożyli nad zdrowy rozsądek, a niewykluczone – że również ponad przepisy prawa. Na Wyżynach wątpliwości wzbudziło głosowanie, które zakończyło się wskazaniem do modernizacji ulic: Gorzowskiej oraz Augustowskiej. Urzędnicy nabrali podejrzeń, czy głosowanie na tym osiedlu było uczciwe. A wszystko przez znajdujące się na liście głosujących… osoby zmarłe oraz powielające się adresy IP w głosowaniu internetowym. Sprawę obecnie bada policja. – W ciągu 2-3 tygodni, po ustaleniach z policjantami oraz zakończeniu procedury ponownej weryfikacji, przedstawimy decyzję w sprawie głosowania na Wyżynach – zapewnia Michał Sztybel. Według naszych informacji najbardziej prawdopodobne jest powtórzenie całego głosowania.

Aby sprawdzić sytuację na wspomnianych Wyżynach urzędnicy musieli wysłać do bydgoszczan ponad 3,5 tysiąca ankiet umożliwiających sprawdzenie głosujących. W nowej edycji budżetu obywatelskiego do karty do głosowania zostanie wprowadzona rubryka na kontakt telefonicznego lub e-mailowy. Był to postulat zgłoszony przez niżej podpisanego na konferencji podsumowującej głosowanie nad BBO w listopadzie ubiegłego roku.

HARMONOGRAM BYDGOSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

  • zgłaszanie projektów osiedlowych – do 31 maja (uchwały rad osiedli w przypadku, gdy koszt projektu przekracza 75 procent puli na osiedle – do 30 czerwca)
  • zgłaszanie projektów ponadosiedlowych (oraz podjęcie uchwał przez zainteresowane rady osiedla) – do 30 czerwca
  • dyżury konsultacyjne i warsztaty pisania wniosków – do 30 czerwca
  • weryfikacja zgłoszonych projektów – do 1 września
  • weryfikacja obywatelska – do 15 września
  • spotkania informacyjne ws. projektów – 30 czerwca – 16 września
  • GŁOSOWANIE – 1-31 października
  • ogłoszenie listy projektów w ramach BBO – do 30 listopada