Bydgoszcz
18C
Słonecznie
57% wilgotność
Wiatr: 7km/h SW
H 18 • L 17
14C
Czw
8C
Pt
7C
Sob
7C
Nd
8C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIZmiany w urzędzie wojewódzkim. Są nowi dyrektorzy
23.02.2016 | 11:45

Zmiany w urzędzie wojewódzkim. Są nowi dyrektorzy

-To nie są zmiany polityczne. Stawiamy na kompetencje i merytoryczność - powiedział Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Na zdjęciu: Zdjęcie zbiorowe: nowo mianowani dyrektorzy wydziałów wraz z pełnomocnikami.

Fot. Stanisław Gazda

Relacja dźwiękowa:

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się dziś (23.02) wręczenie aktów powołania dyrektorom wydziałów K-P UW. Na podstawie zmiany ustawy o służbie cywilnej stanowiska wygasły trzem osobom. Cztery osoby zostały przeniesione na niższe stanowiska głównych specjalistów w Urzędzie. W jednym wydziale jest p.o. Dyrektora. Dwa wydziały będą najprawdopodobniej likwidowane, co da oszczędność na trzech stanowiskach dyrektorskich.

Akty powołania, w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz jego zastępcy Józefa Ramlaua wręczyła Dyrektor Generalny K-PUW Paulina Wenderlich, która zwracając się do obecnych na uroczystości powiedziała, że powołanie, to nie tylko zwykły stosunek pracy, bo praca w administracji, to także codzienne wymagania, z obowiązkami, ale też z zamiłowaniem do pracy – przeświadczenie, że bierze się udział w czymś większym; w działalności na rzecz miasta, województwa, czy całego kraju.

Co zatem od dziś zmieniło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim?

Wydział Infrastruktury I Rozwoju: – zmiana. Dyrektora. Krzysztofa Smoczyka (pozostaje w Urzędzie na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Finansów I Budżetu) zastąpi Zygmunt Borkowski – pracownik Urzędu.

Wydział Zdrowia: – zmiana. Dyrektora Agnieszkę Bańkowską (pozostaje w Urzędzie na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Zdrowia) zastąpi Magdalena Daszkiewicz -pracownik Urzędu.

Biuro Kadrowo-Organizacyjne: – zmiana. Dyrektora Izabelę Rosiak – wygaszenie umowy – zastąpi Justyna Tucholska – pracownik Urzędu.

Biuro Obsługi Prawnej: – brak powołania Dyrektora – wygaszenie umowy z racji uprawnień emerytalnych. Planowane jest włączenie Biura w strukturę innego wydziału.

Biuro Finansowo-lnwestycyjne: – brak powołania Dyrektora. Dotychczasowa dyrektor Magdalena Kowalska (pozostaje w Urzędzie na stanowisku głównego specjalisty w Biurze). Planowane jest włączenie w strukturę innego wydziału.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi: – brak powołania Dyrektora – jest p.o. Dyrektora. Od marca 2009 r, nie było dyrektora – koordynatorem był Andrzej Baranowski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości: – bez zmian, Tadeusz Kotanowicz.

Wydział Finansów i Budżetu: – bez zmian, Dyrektor Grażyna Rutkowska i z-ca Iwona Wiśniewska.

Wydział Nadzoru i Kontroli: – bez zmian, Agnieszka Makara.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: – bez zmian, Katarzyna Wesołowska.

Wydział Polityki Społecznej – bez zmian, Dorota Hass.

Biuro Wojewody: – zmiana Dyrektora. Tomasza Kubiaka (pozostaje w Urzędzie na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) zastąpi Tomasz Łapicz.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządza Kryzysowego – zmiana Dyrektora. Lecha Wesołowskiego (emerytowany wojskowy) – wygaszenie umowy – zastąpi Jakub Wawrzyniak.

Sylwetki nowych dyrektorów:

Jakub Wawrzyniak – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego.

Przez okres pracy zawodowej związany był ze sferą działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 1993-2011 służył w Policji przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 2004 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Od 2008 roku powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Ukończył studia zawodowe na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Na stanowiskach kierowniczych organizował i nadzorował pracę policjantów jak i funkcjonariuszy KSC zarówno w obszarze działań prewencyjnych, zwalczania przestępczości a także dotyczącej sfery logistycznej, administracyjnej, kadrowej i finansowej.

Za osiągane wyniki w służbie był wielokrotnie nagradzany i mianowany na wyższe stanowiska i stopnie korpusu Policji. Służbę zakończył w stopniu młodszego inspektor Policji.

Grażyna Rutkowska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Wykształcenie ekonomiczne.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zatrudniona od dnia 17 października 1994 roku. Zajmowała stanowiska od starszego inspektora, kierownika oddziału, aż do dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu, którym była od dnia 24 listopada 2006 r. Ogółem na stanowiskach kierowniczych przepracowała ponad 9 lat.

Iwona Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów I Budżetu Wykształcenie politologiczne, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od 01.01.1999 r. Od początku zatrudnienia pracuje w Wydziale Finansów i Budżetu. Zajmowała stanowiska: starszego inspektora, inspektora wojewódzkiego, kierownika oddziału, głównego księgowego budżetu Wojewody, zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu. Na stanowiskach kierowniczych w K-PUW od 10 lat.

Zygmunt Borkowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Wykształcenie magister inżynier telekomunikacji, studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniony od 02.07.2007 r. Od początku zatrudnienia pracuje w Wydziale Infrastruktury obecnie Wydział Infrastruktury i Rozwoju. Zajmował stanowiska kierownika oddziału, starszego inspektora wojewódzkiego. Na stanowiskach kierowniczych w K-PUW 6 lat.

Agnieszka Makara – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli.

Wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny. Urzędnik służby cywilnej, obecnie posiada V stopień służbowy.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od 07.06.2004 r. pracowała w Wydziale Prawnym I Nadzoru, Biurze Radców Prawnych, Wydziale Nadzoru I Kontroli. Zajmowała stanowiska inspektora wojewódzkiego, radcy prawnego, Dyrektora Wydziału Nadzoru I Kontroli. Na stanowiskach kierowniczych w K-PUW od 8 lat. Dyrektorem Wydziału Nadzoru I Kontroli od 6 października 2008 r.

Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Wykształcenie pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od 01.01.1999 r., pracowała w Wydziale Finansów i Budżetu oraz Wydziale Polityki Społecznej. Zajmowała stanowiska: starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika oddziału oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Na stanowiskach kierowniczych w K-PUW 16 lat. Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej od 16 czerwca 2009 r.

Tadeusz Kotanowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wykształcenie ekonomiczne, studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zatrudniony od dnia 1 sierpnia 2003 r. Pracował w Wydziale Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych na stanowisku zastępcy dyrektora, od 27 kwietnia 2009 do 22 lutego 2016 roku w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości na stanowisku dyrektora. Ogółem na stanowiskach kierowniczych przepracował ponad 12 lat.

Katarzyna Wesołowska – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Posiada wykształcenie administracyjne, urzędnik mianowany od 1 kwietnia 2009 roku, obecnie posiada V stopień służbowy.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od dnia 1 marca 1997 r., przeszła wszystkie szczeble zatrudnienia w Urzędzie od referenta-inspektora wojewódzkiego, aż do dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Od dnia 20 maj»2003 roku do dnia 22 lutego 2016 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału. Ogółem na stanowiskach kierowniczych przepracowała ponad 13 lat.

Magdalena Daszkiewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Wykształcenie wyższe administracyjne.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od 10 kwietnia 2007 r. Od początku zatrudnienia pracowała w Biurze Ochrony i Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie zajmowała stanowiska: starszy inspektor, inspektor wojewódzki. Ogólny staż pracy 16 lat.

Justyna Tucholska – Dyrektor Biura Kadrowo-Organizacyjnego.

Wykształcenie administracyjne i prawnicze, studia podyplomowe w zakresie prawa pracy, w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji, w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz w zakresie nadzoru i kontroli nad jakością prawa w samorządzie terytorialnym.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zatrudniona od 8 marca 1999 r. Pracowała na samodzielnych stanowiskach w Wydziale Organizacji, Kadr i Szkolenia, Biurze Dyrektora Generalnego, Audycie Wewnętrznym, Wydziale Nadzoru i Kontroli. Zajmowała stanowiska inspektora wojewódzkiego, starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika oddziału kadr, płac i szkolenia. Na stanowiskach kierowniczych w K-PUW przepracowała ponad 4 lata.

Tomasz Łapicz – Dyrektor Biura Wojewody Wykształcenie wyższe magister zarządzania.

Prowadził działalność gospodarczą z zakresu doradztwa e-marketingu, reklamy, pracował w branży informatycznej. Od 2007 roku jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Murzynko, jak również jest Członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynku.

W strukturach Urzędu funkcjonują również inne organy nie podlegające ustawie, ale nie planuje się tutaj zmian tj. Państwowa Straż Łowiecka – Aleksander Maćkowski, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności -Aleksandra Poeplau, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Robert Cieszyński, a także Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Sławomir Rzepecki.


Powiązane treści