Bydgoszcz
1C
93% wilgotność
Wiatr: 2km/h SE
H 1 • L 1
2C
Pon
0C
Wt
1C
Sr
5C
Czw
1C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczMiastoZnamy uwagi bydgoszczan do studium zagospodarowania miasta
10.10.2019 | 10:24

Znamy uwagi bydgoszczan do studium zagospodarowania miasta

Na zdjęciu: Część uwag do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy dotyczyła zwiększenia wysokości zabudowy. Wnioskujący chcą m.in. wysokiej zabudowy na terenach wokół Ronda Fordońskiego - między innymi na działce Pasamonu.

Fot. Stanisław Gazda

Zaprezentowano listę uwag złożonych przez mieszkańców w ramach konsultacji projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Najwięcej zaleceń dotyczyło zmiany przeznaczenia terenów ogródków działkowych przy ul. Inwalidów, ale też ograniczenia ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta i przyspieszenia budowy dróg rowerowych.

Konsultacje dotyczące aktualizacji strategicznego dokumentu planistycznego przeprowadzono w czerwcu i lipcu. W czwartek, 3 października opublikowano raport z dwumiesięcznych badań, a także wykaz wniosków mieszkańców oraz przedsiębiorców i jednostek miejskich. W ramach konsultacji wysłano 205 ankiet, jednak pod częścią z nich podpisało się więcej osób. Stąd też ostateczna liczba osób, firm i stowarzyszeń, które złożyły uwagi do projektu, wyniosła 2168.

Ankietowani zgłosili blisko 3600 wniosków. Dotyczyły one głównie takich tematów jak: infrastruktura transportowa, zagospodarowanie terenów w rejonie dawnego Zachemu, komunikacja miejska, drogi dla rowerów i chodniki oraz wysokość zabudowy.

Najczęściej wspominanym zagadnieniem była zmiana funkcji istniejących ogrodów działkowych zaproponowana w projekcie studium, co poruszyła ponad połowa ankietowanych (z czego zdecydowana większość dotyczyła ROD zlokalizowanych w okolicy ul. Inwalidów). Miejska Pracownia Urbanistyczna już od kilkunastu miesięcy informowała, że te tereny miałyby (ale w dość dalekiej perspektywie) zostać przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. Działkowicze sprzeciwiają się jednak jakimkolwiek zamierzeniom, które skutkowałyby likwidacją ich ogrodów.

Część wniosków do studium to propozycje posiadaczy gruntów chcących zmienić ich przeznaczenie w planach miejskich. Wśród takich pomysłów warto wyróżnić:

  • prośbę o przeznaczenie działek przy torze regatowym, parkingu przy ulicy Wańkowicza w Fordonie czy terenów wokół galerii Arkada przy Fordońskiej na budowę mieszkań i działalność usługową,
  • wnioski o przeznaczenie terenu pod rozbudowę zakładów przez firmy Frosta i Abramczyk,
  • zwiększenie wskaźników wysokości zabudowy dla działek przy Fordońskiej 120 oraz Gajowej złożone przez spółki powiązane z deweloperem Moderator Inwestycje.

Kilku wnioskodawców chce też sprecyzowania zapowiadanych w projekcie planów i prosi m.in. o wyznaczenie konkretnej lokalizacji nowego mostu nad Wisłą (studium wyraża potrzebę jego budowy), a także o uszczegółowienie, na czym polegałoby przekształcenie ogródków działkowych w pobliżu zajezdni przy Toruńskiej i Inowrocławskiej na „inne funkcje związane z zainwestowaniem miejskim”. Ten ostatni wniosek złożyły MZK. Jak wyjaśniono, spółka chce mieć wiedzę na temat możliwego kierunku zmian na działkach sąsiadujących z zajezdnią autobusową.

Zobacz również:

MPU podsumowała konsultacje projektu nowego studium

Znaczna część wniosków dotyczy zwiększenia wysokości zabudowy. W tej sprawie złożono blisko sto uwag, dotyczących zwłaszcza terenów wokół ronda Fordońskiego czy Jagiellonów, dworca PKS czy Babiej Wsi, a także rejonu wszystkich tras tramwajowych i dawnego Fotonu.

Prawie co szósta uwaga do projektu dotyczyła transportu. Mieszkańcy sprzeciwili się planom likwidacji linii tramwajowej do Łęgnowa. Wnioskujący uważają, że jest ona potrzebna do obsługi terenów inwestycyjnych przy ulicy Hutniczej i Chemicznej, a nawet postulują jej rozbudowę do pętli Kapuściska lub do przystanku kolejowego Łęgnowo. Pojawiły się także inne, zupełnie nowe pomysły na rozwój sieci tramwajowej – m.in. budowa linii na Czyżkówko, osiedle Zawisza (przez ulicę Zaświat), osiedle Nad Wisłą czy w ciągu ulic Ogińskiego i Sułkowskiego. Warto przypomnieć, że obecnie miasto przygotowuje się do realizacji trzech nowych tras – na Szwederowo, w ciągu ulicy Wyszyńskiego i połączenia ulicy Gdańskiej z pętlą Rycerska.

Jednak najwięcej uwag dotyczących sieci tramwajowej zakłada konieczność dalszego jej rozwoju w Fordonie. W projekcie studium MPU opowiadała się jedynie za budową krótkiej odnogi od istniejącej trasy w kierunku targowiska – wnioskujący chcą jej przedłużenia w głąb osiedla, aż do pętli autobusowej Tatrzańskie. Wspominają także o realizacji odgałęzienia do Starego Fordonu.

Szereg postulatów dotyczy też kolei. Przede wszystkim pojawia się propozycja stworzenia linii przelotowej przez lotnisko (a nie jak w poprzednich wizjach – kończącej się na nim), która miałaby przebiegać przez park przemysłowy i wpinać się potem w linię nr 18. Ponadto, pojawiły się wnioski o przyspieszenie prac nad koleją aglomeracyjną czy ulokowanie nowych przystanków kolejowych (np. w Fordonie czy w okolicach Atosa).

Z uwag dotyczących układu drogowego warto wyróżnić spore poparcie dla postulowanego przez MPU uspokojenia ruchu na ulicy Focha. Niektórzy mieszkańcy idą jeszcze dalej i proponują likwidację północnego mostu Solidarności, co miałoby być pierwszym krokiem do odbudowy Starego Kanału Bydgoskiego. Bydgoszczanie w swoich uwagach położyli też akcent na przyspieszenie budowy infrastruktury rowerowej i połączenie istniejących już odcinków. Wnioski mieszkańców wskazują na konieczność powstania dróg dla rowerów przy ul. Fordońskiej, Focha i Andersa oraz przy bulwarach nad Brdą.

Wielu uczestników konsultacji sprzeciwia się także budowie ulicy Nowomazowieckiej (pomysł jest krytykowany za konieczność wyburzenia kamienic w rejonie ulicy Gdańskiej), rozbudowie ulicy Toruńskiej na odcinku rondo Toruńskie – rondo Bernardyńskie czy budowie gigantycznego węzła łączącego trasę W-Z z ulicą Gdańską. Zamiast skrzyżowania z łącznicami, autorzy uwag proponują skierowanie trasy tunelem pod ulicą Gdańską oraz obniżenie klasy ulicy Gdańskiej ze zbiorczej na lokalną.

Padły też specyficzne propozycje: “Wykreślić ze Studium ukośne przedłużenie ul. Łuckiej od ul. Cmentarnej do ul. Gąsawskiej, ponieważ ulic na Glinkach jest zbyt dużo” – argumentowali wnioskodawcy z Glinek Pojawił się też wniosek o zalecenie dla inwestorów, aby na etapie projektowania uwzględnili wzmocnienie stropów nad częściami podziemnymi tych obiektów “w celu przygotowania ukryć na czas zagrożenia i wojny”.

MPU podkreśla, że z uwagi na dużą ilość postulatów oraz ich różnorodność nie była w stanie przedstawić w raporcie swoich rozstrzygnięć co do oczekiwań uczestników konsultacji – Wnioski są szczegółowo analizowane i zostaną rozpatrzone w dalszych pracach nad projektem studium. Z przyjętymi rozwiązaniami będzie można zapoznać się na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu – informują urbaniści.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ggg
Ggg
2 lat temu

Komu te bzdury wciskacie? Mieszkańcy chcą ograniczyć ruch aut w Centrum, budowy ścieżek rowerowych. Co jeszcze wymyślicie, że na wniosek mieszkańców radni podnieśli swoje wynagrodzenia.

Powiązane treści