Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Znamy wyniki matur. Jak na tle kraju wypadli absolwenci z Kujaw i Pomorza?

Dodano: 03.07.2018 | 14:10

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach matur 2018.

Na zdjęciu: Maturzyści z V LO w Bydgoszczy przygotowujący się do jednego z tegorocznych egzaminów.

Fot. Stanisław Gazda

Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki swoich egzaminów i odebrali świadectwa dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółowe dane na temat matur. Jak absolwenci liceów i techników z województwa kujawsko-pomorskiego wypadają na tle kolegów z innych województw?

W 2018 roku egzamin maturalny odbywał się po raz czwarty (dla absolwentów techników – po raz trzeci) w zmienionej formule. Przystąpiło do niego 247 840 osób. Nowa forma matury obejmuje obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, obcego i matematyki (aby je zaliczyć, należy zdobyć minimum 30% punktów) oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (bez progu zaliczenia), a także egzaminy ustne z języka polskiego i obcego, do których zaliczenia także wystarczy osiągnięcie progu 30%. Maturzyści mogą też wybrać od jednego do pięciu przedmiotów dodatkowych – 40% z nich zdecydowało się zadawać jeden ponadobowiązkowych egzamin.

Najpopularniejszym z przedmiotów dodatkowych okazał się rozszerzony język angielski, który wybrało 61% absolwentów liceów i 46% absolwentów techników. 28% licealistów i 26% uczniów techników zdecydowało się zmierzyć z rozszerzoną matematyką. Zaledwie 10% absolwentów LO zdecydowało się wybrać wiedzę o społeczeństwie i historię. Bardzo popularna wśród absolwentów techników była geografia – do ponadobowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło 32% maturzystów.

W tym roku maturę zdało 79,7% ogółu absolwentów. 14,8% ma prawo przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego, natomiast matury nie zdało 5,5% absolwentów. Statystycznie lepsze wyniki osiągnęli absolwenci liceów (egzamin dojrzałości pozytywnie zakończył się u 85,3% z nich, nie zdało go jedynie 4,1% z nich, pozostali mają prawo do poprawki). Aż 22,3% tegorocznych absolwentów techników może poprawić egzamin, natomiast matury nie zdało aż 8,1%. Egzaminy poprawkowe odbędą się 21 i 22 sierpnia.

W województwie kujawsko-pomorskim maturę zdało 78% ogółu absolwentów – 15% ma za to prawo do poprawy egzaminu. Najlepszy wynik w Polsce osiągnęli maturzyści z województwa małopolskiego, gdzie egzamin zdało 83% tegorocznych absolwentów. Najmniej – 77% osiągnęli maturzyści z Pomorza, Warmii i Mazur oraz Dolnego Śląska.

Najtrudniejszym przedmiotem dla zdających egzamin dojrzałości tradycyjnie okazała się matematyka – egzamin z tego przedmiotu zaliczyło 83% maturzystów (87% absolwentów LO i tylko 75% absolwentów techników). Średnie wyniki z egzaminów ustnych kształtują się w następujący sposób: język polski 70% (uczniowie LO), 60% (uczniowie technikum); język obcy 74% (LO), 61% (technikum).

Na terenie całej Polski wykryto trzy przypadki niesamodzielnego wykonania zadań, 51 przypadków wniesienia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych oraz dwa zakłócenia przebiegu matury. W trakcie procedury sprawdzania prac egzaminatorzy stwierdzili 96 przypadków niesamodzielnego rozwiązywania arkuszy oraz 90 przypadków naruszenia przepisów egzaminacyjnych. Łącznie stwierdzono 259 przypadków unieważnienia egzaminu (w tym 96 za niesamodzielne wykonanie zadań).