Bydgoszcz
17C
Słonecznie
42% wilgotność
Wiatr: 5km/h SSE
H 17 • L 17
22C
Wt
20C
Sr
17C
Czw
14C
Pt
15C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczPorady i ciekawostkiZostałeś zwolniony? Możesz walczyć o przywrócenie do pracy
13.04.2017 | 14:01

Zostałeś zwolniony? Możesz walczyć o przywrócenie do pracy

O tym, jak osiągnąć wybrany cel opowiada Tomasz Czmochowski z Kancelarii Radców Prawnych Czmochowski, Jakubowski.

Na zdjęciu: Skierowanie pozwu do sądu pracy to jedno z rozwiązań.

Fot. wolny dostęp

Kiedy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą dochodzi do konfliktu, który kończy się zwolnieniem pracownika, może on zażądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. O tym, jak osiągnąć wybrany cel opowiada Tomasz Czmochowski z Kancelarii Radców Prawnych Czmochowski, Jakubowski. 

W takiej sytuacji sprawę musi rozstrzygnąć sąd. Stosowny pozew wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę, przy czym, co warto podkreślić, odmowa odebrania dokumentu wypowiedzenia nie ma wpływu na ten termin – zatem odbierajmy. Skupmy się na przywróceniu do pracy. Istotą tego roszczenia jest dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności należących do jego zakresu obowiązków sprzed rozwiązania umowy o pracę.

Sąd może jednak nie uwzględnić roszczenia, gdy okaże się to niemożliwe i niecelowe. Wówczas pracownikowi zostanie przyznane stosowne odszkodowanie.

Ewentualne przywrócenie do pracy nastąpi po tym, jak zapadnie prawomocny wyrok. Od tego momentu dla pracownika zaczyna biec bardzo ważny termin, a mianowicie w ciągu siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku pracownik powinien zgłosić pracodawcy gotowość niezwłocznego podjęcia pracy. Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, gdy nie dopełni on wskazanego obowiązku. Termin ten może być przekroczony wyłącznie z powodów niezależnych od pracownika. Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy nie wymaga zachowania szczególnej formy. Może być dokonane wobec pracodawcy przez każde zachowanie pracownika, objawiające w dostateczny sposób zamiar powrotu do pracy. Pracownikowi, który podjął już pracę u innego pracodawcy, przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą bez wypowiedzenia, jedynie za trzydniowym uprzedzeniem. Musi to jednak nastąpić w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie wywołuje skutki, jakie przepisy kodeksu pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Gdy pracownik wraca do pracy na dotychczasowych zasadach, nie ma konieczności podpisywania z nim nowej umowy, bo stosunek pracy w takim przypadku uważa się za nigdy nie rozwiązany.

W wyniku podjęcia przez pracownika pracy, na skutek przywrócenia, przysługuje mu roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jednakże okres za który może być przyznane to wynagrodzenie nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątkiem jest pracownik,  któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego oraz pracownik ojciec wychowujący dziecko – we wskazanych przypadkach wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Do okresu zatrudnienia pracownika, który został przywrócony do pracy i pracę podjął, zostanie wliczony okres pozostawania bez pracy, za który otrzymał wynagrodzenie. Jednocześnie okres, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie jest uważany za przerwę w zatrudnieniu, która pociągałaby za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.


Tomasz Czmochowski o sobie: Od 2002 roku jestem wspólnikiem kancelarii obecnie funkcjonującej na rynku pod firmą Kancelarie Radców Prawnych Czmochowski, Jakubowski. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Nasza kilkunastoletnia praktyka pozwoliła stworzyć miejsce, w którym znajdą Państwo rozwiązanie swoich problemów prawnych. Począwszy od pojedynczych porad, poprzez kompleksową obsługę i mediacje, dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem reprezentując osoby fizyczne, małych przedsiębiorców, duże firmy i międzynarodowe korporacje.

Naszą dumą jest kilkuosobowy zespół, który stanowi gwarancję indywidualnego spojrzenia na powierzone nam sprawy.


Powiązane treści