Bydgoszcz
0C
Mgła
100% wilgotność
Wiatr: 1km/h N
H 2 • L -1
4C
Czw
4C
Pt
3C
Sob
1C
Nd
2C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczMiastoBydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje jubileusz 130-lecia
29.09.2020 | 12:30

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa świętuje jubileusz 130-lecia

Na zdjęciu: Historia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczy już 130 lat.

Fot. MAT. PARTNERA

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada zaszczytny tytuł najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w kraju, co potwierdza jej historia, iż założona została w 1890 roku, a zatem w roku bieżącym 2020 obchodzi Jubileusz 130-lecia działalności.

Dziś należy stwierdzić jednoznacznie, iż ma się jak najlepiej i to w całokształcie swojego statutowego zakresu działania. Dziś dzięki wieloletnim staraniom Spółdzielnia może poszczycić się niezwykłymi osiągnięciami, z których najważniejsze to:

1. Stabilizacja formalno-prawna, organizacyjna i finansowa Spółdzielni

Systematycznie aktualizowane są wewnętrzne przepisy prawa w Spółdzielni, poprzez korekty statutu i regulaminów. Wydawane są także nowe instrukcje i zarządzenia.

Ponadto ustabilizowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa, jako że rzeczywiste koszty
i wydatki maja pokrycie w pozyskiwanych planowych przychodach i wpływach. Zredukowane zostały zadłużenia w opłatach o kwotę ok. 1,5 mln zł i wskaźnik zadłużenia osiągnął wartość poniżej  3%.

2. Rozszerzona działalność statutowych organów samorządowych

Od 2004 roku jako jedna z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych uruchomiła działanie nowych organów samorządowych na podstawowym szczeblu tj. na poziomie nieruchomości (na początku Samorządy Nieruchomości – obecnie Rady Nieruchomości).

Funkcjonowanie tych organów o statusie opiniodawczych reprezentantów poszczególnych nieruchomości przyniosło dotąd i zakładamy też w przyszłości, wiele konkretnych korzyści dla mieszkańców, gdyż uczestniczą oni w otwartym, konsultacyjnym systemie zarządzania zasobami Spółdzielni.

BSM_130lat_600x300cm

3. Ambitna i staranna gospodarka remontowa

Utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków i infrastruktury to ustawowy obowiązek każdej spółdzielni mieszkaniowej, jednakże dodatkowo systematyczne podnoszenie standardów technicznych i technologicznych w prowadzeniu remontów i modernizacji zasobów – to już bardziej indywidualna cecha Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jesteśmy Spółdzielnią, która stara się łączyć kompetencje profesjonalnego Zarządcy zasobów z postulatami i wnioskami mieszkańców wyrażanymi czy to poprzez Rady Nieruchomości, czy bezpośrednio.

Ponadto, jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w regionie przynajmniej, a może i w kraju, wprowadziliśmy konserwację profilaktyczną.

Dzięki tym wszystkim staraniom, zasoby utrzymane są w jak najlepszym stanie technicznym
i systematycznie unowocześniane.

4. Rozwinięta szeroko działalność kulturalna

Na bazie dwóch własnych Domów Kultury „ ARKA” i „ORION”  Spółdzielnia realizuje bogaty  program działalności kulturalnej dla szerokiego spektrum odbiorców tej oferty. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową w tym zakresie jest przekazanie na szczebel poszczególnych pięciu Osiedli inicjatywy w zakresie tworzenia propozycji kulturalnych dla mieszkańców danego Osiedla oraz przekazanie na ten szczebel środków finansowych na ich realizację.

5. Racjonalna i efektywna gospodarka majątkiem wspólnym członków Spółdzielni

Pomimo coraz trudniejszego lokalnego rynku w zakresie drobnego handlu i usług
w Bydgoszczy (markety w centrum i na osiedlach), dzięki znaczącym staraniom Zarządu Spółdzielni, lokale użytkowe i dzierżawione tereny przynoszą w dalszym ciągu przychody finansowe.

Pomocnym w tym wszystkim w Spółdzielni tj. w pełnym zakresie obsługi – jest funkcjonujący w Spółdzielni od roku 2007 system zarządzania jakością ISO. Jako pierwsza w Bydgoszczy, wdrożyła nową normę ISO 9001- 2015.

Powyższe osiągniecia cieszą i są powodem do zadowolenia dla wszystkich w Spółdzielni, ale działacze i pracownicy mają świadomość, iż nie sposób spocząć na laurach, należy więc systematycznie pracować i czynić wysiłki, by nadal Spółdzielnię rozwijać i doskonalić. Deklaruje to zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd.

Dziś możemy zapewnić, iż Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa to:

– chlubna karta historii,

– stabilna i kompetentna teraźniejszość,

– pewna i bezpieczna przyszłość.


Powiązane treści