Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Co nowy inwestor planuje zbudować na terenie dawnego Torbydu? Mamy pierwsze wizualizacje!

Dodano: 14.05.2018 | 11:55
stary Torbyd Chopina Bydgoszcz

Do bydgoskiego ratusza wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę nowych obiektów na terenie nieistniejącego już lodowiska.

Na zdjęciu: Po dawnym Torbydzie nie ma już śladu. W najbliższych latach ma tam pojawić się zabudowa zarówno o funkcjach usługowych, jak i mieszkalnych.

Fot. Stanisław Gazda / archiwum

Pod koniec kwietnia właściciel terenu po dawnym lodowisku Torbyd – toruńska spółka ARD złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na tym terenie. Naszej redakcji udało się dotrzeć do pierwszych wizualizacji (dostępne pod artykułem) przygotowanych przez poznańską pracownię Lab3 Architekci.

CZYTAJ TAKŻE: Dziura po dawnej Befanie vis-a-vis Opery Nova może zniknąć. Wiemy, kto chce przejąć teren od spółki ECE Projektmanagement

Zarówno projektanci, jak i sam inwestor nie są skorzy do rozmowy o przygotowywanym projekcie. Krótko po złożeniu wspomnianego wniosku udało nam się skontaktować z przedstawicielami Lab3 Architekci. Dominik Banaszak, główny projektant, przekazał nam lakoniczną informację, że bez zgody inwestora nie może rozmawiać o szczegółach. Zapewnił jednak, że będzie próbował pozyskać taką zgodę. Podjęliśmy ponowną próbę kontaktu bezpośrednio po majówce, a także w ubiegłym tygodniu – bez rezultatu. Z sieci zniknęła ponadto strona internetowa spółki ARD, gdzie przez kilka miesięcy znajdowała się informacja o gotowości odsprzedania części terenu nabytego od miasta.

W tytule wniosku skierowanego do ratuszowego Wydziału Administracji Budowlanej można jednak wyczytać, że ARD zamierza realizować pierwszy etap polegający na wzniesieniu budynku usługowo-handlowego „A” oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” wraz z projektem zagospodarowania terenu. Przypomnijmy, że harmonogram działań inwestora wymusza konstrukcja przetargu na zbycie terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Chopina, Moniuszki, Ogińskiego oraz Jagiellońską. Miasto zapisało w nim warunek, że w ciągu dwóch lat od nabycia działki inwestor musi uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji (termin ten upływa w grudniu br.). W ciągu kolejnych trzech lat, a więc maksymalnie do grudnia 2021 roku inwestycja musi zostać z kolei zakończona. Za niedotrzymanie tych terminów grożą kary umowne – 50 tys. zł za każdy miesiąc opóźnienia.

Na wizualizacjach, do których dotarliśmy, widać budynek biurowo-usługowy, który będzie zlokalizowany w narożniku ulic: Ogińskiego oraz Moniuszki. Bliźniaczy obiekt ma stanąć również wzdłuż tej pierwszej, ale bliżej skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. W projekcie dominuje szara elewacja oraz szkło. Z kolei od strony Chopina mają być zlokalizowane budynki mieszkalne, które – podobnie jak obiekty przeznaczone na biura i usługi – liczą pięć kondygnacji. Wynika to wprost z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który właśnie na cztery-pięć kondygnacji wskazuje maksymalną wysokość zabudowań z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość budynków to 16 metrów, a maksymalna – 20 m (dla zabudowy z płaskim dachem) lub 23 m (dach strony lub inny).

Spółka ARD z Torunia nabyła teren po wyburzonym lodowisku Torbyd pod koniec 2016 roku za 10,1 mln złotych netto. Była jedynym oferentem w miejskim przetargu.

Jak oceniasz projekt zabudowy na terenie dawnego Torbydu?

Zobacz rezultat