[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Dodano: 28.07.2022 | 15:52

Na zdjęciu: Upadłość konsumencka sposobem na długi, których konsument nie jest w stanie dłużej samodzielnie regulować.

Fot. nadesłane

Upadłość konsumencka jest dobrym sposobem na długi, których konsument nie jest w stanie dłużej samodzielnie regulować. Od jakiegoś czasu z takiego rozwiązania może skorzystać także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Popadnięcie w zadłużenie nie zawsze będzie jednak wystarczające do tego, aby sąd mógł ogłosić upadłość konsumencką.

Czym jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej mówimy wtedy, gdy właściwy sąd gospodarczy wyda prawomocne rozstrzygnięcie, które będzie stanowiło podstawę do całkowitego lub częściowego umorzenia zaległości finansowych dłużnika. Takie orzeczenie stanowi swoistego rodzaju ochronę upadłego przed jego wierzycielami oraz ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi lub windykacyjnymi.

Upadłość konsumencka jest możliwa do uzyskania wyłącznie po przejściu przez stosowne postępowanie sądowe. Dłużnik nie załatwi jej ani w procedurze administracyjnej, ani też przed notariuszem. W trakcie trwania takiego postępowania sąd będzie dokładnie badał okoliczności danej sprawy oraz elementy formalne wniosku o ogłoszenie upadłości – jeśli uzna, że nie są one zgodne z prawem dłużnik będzie musiał pożegnać się z możliwością ogłoszenia wobec niego upadłości konsumenckiej.

Zakaz ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd zajmujący się sprawą z zakresu upadłości konsumenckiej będzie badał w pierwszej kolejności czy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spełnia wymogi prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek ten powinien zawierać w swej treści:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika,
  • dane wnioskodawcy, jeśli jest nim wierzyciel dłużnika,
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości oraz ich uprawdopodobnienie,
  • podpis wnioskodawcy oraz wymienienie ewentualnych załączników.

W przypadku braku niezbędnych elementów wniosku sąd wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jeśli braki nie zostaną poprawione lub uzupełnione sprawa nie trafi pod rozstrzygnięcie sądu i nie będzie możliwe uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Zakaz ogłoszenia omawianej upadłości pojawia się także, gdy sąd uzna, iż dłużnik nie spełnia warunków ustawowych. Podstawowym jest oczywiście popadnięcie w tzw. stan niewypłacalności, co oznacza, że dana osoba nie jest już w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych. Pamiętajmy jednak, że popadnięcie w ten stan musi być niezależne od woli dłużnika, tj. jego działanie nie może celowo prowadzić do niewypłacalności. Jeśli tak się stanie sąd również nie ogłosi upadłości. Podobny skutek pojawi się, gdy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zwiększył swoje zadłużenie (np. zaciągał kolejne zobowiązania, pomimo, iż posiadał inne długi i już ich nie regulował).

W rzadkich przypadkach sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej, jeśli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo jeśli umorzenie całości lub części zobowiązań działałoby krzywdząco na wierzycieli dłużnika to jest szansa, że taka upadłość nie zostanie ogłoszona – dłużnik będzie musiał oczywiście spłacić swoje długi.

Podmiotowy zakaz ogłaszania upadłości konsumenckiej

Sąd nie ogłasza upadłości konsumenckiej także w następujących sytuacjach:

  • gdy dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,
  • gdy dłużnik nie jest niewypłacalny i będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania nawet w dłuższym okresie czasu, np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Ogłoszenie upadłości, choć bardzo ważne dla wielu dłużników, jest możliwe tylko raz na 10 lat. W przypadku, gdy sąd uzna, iż w danej sprawie nie należałoby ogłaszać tej upadłości kolejna szansa na złożenie wniosku upadłościowego pojawi się dopiero za dekadę. Warto o tym pamiętać, szczególnie na etapie podejmowania decyzji o uczestnictwie w takim postępowaniu i zbieraniu dowodów, które przekonają sąd o słuszności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Treść artykułu napisana we współpracy z kancelarią JCZ Kancelaria Radców Prawnych. Jeżeli szukają Państwo pomocy prawnej w temacie opisanym powyżej to serdecznie zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z kancelarią. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla klientów z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

JCZ Kancelaria Radców Prawnych Bydgoszcz
Jagiellońska 69/1,
85-027 Bydgoszcz

tel. 603774089
biuro@jczkancelaria.pl

 

https://jczkancelaria.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments