Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Osielsko planuje inwestycje. Analizujemy zapisy prognozy finansowej

Dodano: 08.01.2019 | 11:41

Na zdjęciu: Urząd Gminy Osielsko.

Fot. Stanisław Gazda

Niedawno gmina Osielsko przedstawiła nową wieloletnią prognozę finansową. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje, które są planowane przez władze na kolejne lata.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku zobowiązała samorządy do obowiązku wieloletniego planowania finansowego. Jest on uznawany za istotny element zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego to wieloletni plan finansowo-rzeczowy, ustalany w formie uchwały rady gminy. Jej zapisy muszą być zgodne z zapisami budżetu na dany rok. WPF jest uchwalana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, ale zgodnie z ustawą powinna być zawierana na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Osielsko jest uchwalona na okres od 2019 do 2028 roku – rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez gminę Osielsko zobowiązań. Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie przyjęcia WPF ma charakter obligatoryjny. Rada gminy podejmuje ją nie później niż uchwałę budżetową. Planowane wydatki na etapie wykonywania budżetu traktuje się jako nieprzekraczalne limity. WPF powinna być realistyczna, a przyjęte w projekcie WPF wartości dochodów i wydatków oszacowane zostały w oparciu o analizę danych historycznych oraz uwzględniają okoliczności, które mają wpływ na ich poziom w poszczególnych latach prognozowania.

Prognoza jest istotnym dokumentem dla mieszkańców gminy, ponieważ to w nim zawarto szereg planowanych inwestycji. Ich zapisanie w prognozie pozytywnie wpływa na ich realizacje – gmina określa bowiem wstępne środki, jakie zamierza przeznaczyć na ten cel oraz planowy termin wykonania zadania. Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące i majątkowe realizowane w latach objętych prognozą wynoszą 143 miliony złotych – Osielsko chce przeznaczyć 5 milionów na wydatki bieżące i 138 milionów na wydatku majątkowe.

Gmina Osielsko określiła, jakie inwestycje są planowane w najbliższych latach. O tych na 2019 rok pisaliśmy w tekście o projekcie budżetu gminy. Ponadto, na ten rok planowana jest budowa boiska o wymiarach 30 na 60 metrów przy ulicy Wierzbowej w Osielsku – w roku 2017 powstała dokumentacja projektowa dla tego zadania. Gmina inwestuje też w budowę boiska w Niemczu. W ramach prac na obiekcie przy ulicy Matejki planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy o wymiarach 70 na 105 metrów.

W 2020 roku planowana jest budowa ulicy Rybinieckiej do skrzyżowania z ulicą Suwalską w Niwach wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Olszyńską – wciąż trwają prace projektowe. Ponadto, kontynuowana ma być przebudowa ulicy Leśnej – w 2018 roku wykonano odcinek od ulicy Topolowej do granicy z Bydgoszczą, a za rok ma ruszyć przebudowa od Topolowej do Centralnej. WPF informuje też o budowie ulicy Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Mieszkańcy Żołędowa mają się wtedy doczekać budowy ulicy Polnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, a Maksymilianowa – przebudowy ulicy Jagodowej i Topolowej, a także Polnej i Ustronie.


CZYTAJ WIĘCEJ: Nie ma zezwolenia na realizacje ulic w Maksymilianowie


Kontynuując chronologiczne przedstawianie inwestycji, w 2021 roku planuje się budowę ciągu pieszorowerowego wzdłuż ulicy Tuberozy i Bocznej w Osielsku (jezdnie przebudowano w 2018 roku), II etap przebudowy ulicy Sadowniczej w Żołędowie. W 2022 roku ma zostać przebudowana ulica Kochanowskiego w Niemczu i Sopocka w Wilczu, a także ma się rozpocząć budowa ulicy Orzechowej (od Botanicznej do Długiej), Topolowej, Jeziorańskiej i Długiej w Osielsku oraz ulicy Rybinieckiej w Niwach – odcinek od Suwalskiej do Długiej.

W 2023 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej (częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym) dla obszarów miejscowości Jarużyn, rozpoczęcie budowy ulicy Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie.

Ponadto, w WPF znalazły się też takie inwestycje, jak termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (planuje się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji, a następnie wykonanie stosownych robót budowlanych), przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 244, przebiegającej przez teren gminy, przebudowa ulicy Smukalskiej i Kopernika w Niemczu czy ulicy Topolowej w Osielsku. Szerzej o postępach w realizacji tych zamierzeń napiszemy w najbliższych dniach – śledź dział OSIELSKO na MetropoliaBydgoska.PL!