Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Nowy plan na budowę dróg w Bydgoszczy i regionie. Można składać uwagi

Dodano: 07.04.2023 | 10:03

Na zdjęciu: Plan Rozwoju Sieci Drogowej wskaże inwestycje drogowe do realizacji na terenie Kujaw i Pomorza.

Fot. Tomasz Czachorowski dla UM WKP

Urząd marszałkowski kreśli perspektywę budowy i przebudowy dróg wojewódzkich. Dziś (7 kwietnia) rozpoczną się konsultacje Planu Rozwoju Sieci Drogowej na Kujawach i Pomorzu 2024-2030+. W tekście dowiesz się także, na jakim etapie są inwestycje realizowane w rejonie Bydgoszczy.

Plan Rozwoju Sieci Drogowej wskaże inwestycje drogowe do realizacji na terenie Kujaw i Pomorza. Ma on uwzględnić także rozwój sieci dróg rowerowych oraz poprawę bezpieczeństwa i działania związane z odtwarzaniem przydrożnych alei drzew. – Będzie to podstawowy dokument, który pozwoli realizować cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z jej głównych celów jest dostępna przestrzeń i czyste środowisko. Osiągnięcie go będzie łatwiejsze z przemyślanym planem, który uwzględniać ma szereg już wcześniej zidentyfikowanych problemów do rozwiązania – podkreśla urząd marszałkowski.

W zakresie inwestycji drogowych Plan Rozwoju Sieci Drogowej określi takie zadania, jak:

  • budowa nowych obwodnic
  • likwidacja miejsc niebezpiecznych
  • modernizacja kolejnych dróg wojewódzkich
  • rozbudowa infrastruktury rowerowej
  • ochrona dróg przed degradacją

Plan określi cele, które możliwe będą do realizacji w oparciu o fundusze jakimi dysponuje samorząd województwa do 2030 roku. Warto podkreślić, że na infrastrukturę drogową urząd marszałkowski zabezpiecza środki własne oraz fundusze zewnętrzne (unijne oraz krajowe). Szereg zadań przygotowywanych jest również w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Dokument pozwoli też wybrać do realizacji priorytetowe zadania określone w strategii rozwoju województwa, która wykracza poza rok 2030.

W pracach nad dokumentem uwzględnimy również konieczność zmiany kategorii części dróg wojewódzkich. Dużą liczbę odcinków dawnych dróg krajowych województwo przejęło m.in. wraz z oddaniem do użytku trasy ekspresowej S5. Kolejne istotne zmiany nastąpią po wybudowaniu trasy ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Planując rozwój sieci drogowej uwzględnimy uwarunkowania środowiskowe. Przebudowę i budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich zamierzamy łączyć między innymi z realizacją nasadzeń alejowych drzew oraz krzewów pełniących funkcję izolacyjną – podkreślają urzędnicy.

Od dziś (7 kwietnia) do 5 maja wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski do planu w ramach wstępnych konsultacji. Na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich działać będzie specjalna zakładka, w której będą  udostępniane będą m.in. formularz oraz dodatkowe informacje o Planie Rozwoju Sieci Drogowej [LINK DO ZAKŁADKI] 

W drugiej połowie roku dokument poddamy dwuetapowym konsultacjom społecznym. – Wstępnie zakładamy zakończenie prac nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej w połowie przyszłego roku – dodają urzędnicy.

Jak przebiegają inwestycje na drogach wojewódzkich w rejonie Bydgoszczy?

Drogi wojewódzkie w Kujawsko-Pomorskiem to wciąż duży plac budowy. W sąsiedztwie Bydgoszczy realizowanych bądź planowanych jest kilka inwestycji – najwięcej emocji wzbudza prom, który ma połączyć Solec Kujawski z Czarnowem. Na szybki start przeprawy nie ma co liczyć – według informacji o realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa, która została niedawno przedstawiona radnym sejmiku jednostka wciąż nie może rozpocząć testów.

Dlaczego? Jesienią ubiegłego roku inspektorzy z Urzędu Żeglugi Śródlądowej negatywnie ocenili jej przygotowanie do rejsów. Wykonawca statku – Techno Marine z Malborka – musi ją wyposażyć w niezbędne urządzenia oraz dokonać zmian na pokładzie, a następnie ponownie wystąpić do UŻŚ o inspekcję. Do rozpoczęcia regularnych kursów promu niezbędne jest zaliczenie czteromiesięcznego okresu próbnego. Te rozpoczną się dopiero po zgodzie urzędu oraz pozytywnym finale prób załadunku jednostki oraz przepłynięcia z Solca do Czarnowa.

Po latach oczekiwania, w styczniu rozpoczęła się przebudowa pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 z Brzozy do Łabiszyna. Obecnie dla ruchu zamknięty jest odcinek Kobylarnia – Łabiszyn, a na odcinku Brzoza – Kobylarnia występują zwężenia jezdni i wahadła. Wykonawca – firma Transpol – prowadzi roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej oraz układa dolne warstwy nawierzchni nowej jezdni. Nadal nie wystartowała natomiast przebudowa fragmentu z Łabiszyna do Barcina – ta inwestycja również realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, który nadal jest rozpatrywany.

W najbliższych tygodniach ZDW zamierza ogłosić przetarg na remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 244 od wiaduktu nad drogą S5 do Bożenkowa. Rozpoczęły się też prace projektowe związane z przebudową 600-metrowego fragmentu ulicy Garbary w Solcu Kujawskim wraz z powiązaniem komunikacyjnym tej trasy z drogą wojewódzką nr 249. Odcinek przy stacji kolejowej czeka na przygotowanie dokumentacji: po jej uzyskaniu ZDW ogłosi przetarg na roboty budowlane.

Nasze styczniowe podsumowanie inwestycji na drogach wojewódzkich w obrębie Bydgoszczy nie zawierało dobrych wieści dla wyczekujących informacji o starcie przebudowy ulicy Jastrzębiej w Żołędowie w ciągu DW244. ZDW nadal podkreśla, że ostateczny projekt ma być gotowy w II kwartale 2023 roku. Przetarg na wybór wykonawcy modernizacji ważnej drogi w Żołędowie ma nastąpić po uzyskaniu decyzji ZRID. Bez zmian pozostaje też kwestia obwodnicy Białych Błot: gmina nadal proceduje nowe założenia do utworzenia studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i ma ogłosić kolejny przetarg na studium. Nie padła jednak żadna konkretna data, kiedy może to nastąpić.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowe drogi w centrum Bydgoszczy. Połączą Akademię Muzyczną z Gdańską i Kamienną

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments