Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Rachunki za ogrzewanie w Bydgoszczy. Skąd się biorą ceny ciepła?

Dodano: 06.04.2023 | 10:30

Na zdjęciu: Ceny ciepła wynikają wprost z taryfy opracowywanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Fot. wolny dostęp

Kiedy kilka miesięcy temu wzrosły ceny za ogrzewanie, mieszkańcy Bydgoszcz zaczęli zastanawiać się, co składa się na cenę ciepła oraz skąd biorą się podwyżki. Wpływ na nie mają między innymi: podatek VAT, wytyczne Urzędu Regulacji Energetyki, taryfy wdrażane przez producentów ciepła oraz ceny paliw. Na pierwszy rzut oka sprawa może wydawać się skomplikowana, więc wyjaśniamy krok po kroku.

Na początek trochę teorii. Ceny ciepła wynikają wprost z taryfy opracowywanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Jest ona przygotowywana przez podmioty wytwarzające oraz przesyłające ciepło, a następnie weryfikowana i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. URE zatwierdza taryfę w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o uzasadnione koszty przedstawione przez przedsiębiorstwa energetyczne. Taryfa zostaje wdrożona po upływie 14 i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania w Biuletynie URE.

Kto wytwarza ciepło w Bydgoszczy?

Tyle jeśli chodzi o zapisy prawne. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce na przykładzie Bydgoszczy. W naszym mieście ciepło dostarczane jest przez KPEC, ale – za wyjątkiem Osowej Góry – jego producentami są głównie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy (ok. 85%) oraz Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych MKUO ProNatura Spółka z o.o. (ok. 15%).

Rachunki za ogrzewanie w Bydgoszczy. Skąd się biorą ceny ciepła?

Na tym obszarze KPEC produkuje średniorocznie zaledwie 1% ciepła poprzez źródło szczytowe w Białych Błotach, które uruchamiane jest, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną jest największe. W praktyce w 2022 roku taka sytuacja nie wystąpiła. Ważne jest, że jako końcowy dostawca ciepła, KPEC ma obowiązek zastosować w swoich cenach taryfy przyjęte przez producentów.

Z uwagi na większą liczbę wytwórców ciepła, taryfa na opisywanym terenie Bydgoszczy zmienia się częściej niż na wspomnianej Osowej Górze. Wystarczy bowiem, że choć jeden z producentów zmieni cenę, a KPEC musi zaktualizować taryfę i poinformować o niej mieszkańców.

Nieco inaczej sytuacja wygląda tam, gdzie ciepło dostarczane do odbiorców jest w całości produkowane przez KPEC. W Nakle nad Notecią, Szubinie, Koronowie, Solcu Kujawskim oraz na Osowej Górze w Bydgoszczy KPEC jest zarówno producentem, jak i dostawcą ciepła do odbiorców. Z tego względu do zmian taryfy dochodzi tam rzadziej.

Skąd bierze się cena?

Każdy z wytwórców kalkuluje ceny w taryfie na podstawie wielu wskaźników. Są to planowane ilości zużycia ciepła oraz zamówiona moc cieplna przez odbiorców, koszty modernizacji i rozwoju, uzasadniony zwrot z kapitału czy koszty stałe oraz zmienne. Dostawca, czyli KPEC kupuje ciepło od producenta (np. od PGE Energia Ciepła) i dostarcza je do mieszkańców.

Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, przedsiębiorstwa ciepłownicze z działalności podstawowej, a więc objętej taryfowaniem mogą pokrywać wyłącznie uzasadnione koszty i nie mogą kalkulować zysku – mówi Tomasz Lewandowski z Biura Zarządu KPEC

Rachunki za ogrzewanie w Bydgoszczy. Skąd się biorą ceny ciepła?

Jak widać na powyższej grafice, największy wpływ na wysokość rachunków mają koszty wytworzenia ciepła. Wzrost cen surowców przekłada się więc na rachunki, które otrzymują mieszkańcy miasta. Aż 63% ceny za energię cieplną jest niezależne od dostawcy, którym w przypadku Bydgoszczy jest KPEC.

Tymczasem cena węgla kupowanego do ciepłowni wzrosła rok do roku niemal pięciokrotnie! O 1000% podrożał gaz, a do tego doszły jeszcze większe koszty energii elektrycznej oraz paliwa wykorzystywanego do transportu. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w podwyżkach, które niestety otrzymali mieszkańcy.

 

Nie bez znaczenia dla ceny, którą płacą mieszkańcy, jest wysokość stawki VAT, która wynosi aż 23%! Ceny ciepła byłyby niższe, gdyby chwilowo zastosowana przez ustawodawcę ulga podatku VAT, który w 2022 roku wynosił 5%, stała się normą.

Co należy podkreślić, podatek VAT jest całkowicie niezależny od dostawcy ciepła. KPEC rozlicza się w cenach netto, a podatek zostaje doliczony zgodnie z obowiązującą stawką. Kwota podatku VAT trafia do Skarbu Państwa.

Rachunki za ogrzewanie w Bydgoszczy. Skąd się biorą ceny ciepła?

Mniejsze podwyżki dzięki inwestycjom

Jak już zostało wspomniane, wszelkie koszty przedsiębiorstw, w tym także koszty inwestycji, modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska Urząd Regulacji Energetyki pozwala wkalkulowywać w taryfę dla ciepła. Należy jednak pamiętać, że dzięki realizowanym inwestycjom możliwe jest uniknięcie innych, bardzo dużych kosztów – finansowych i społecznych.

– KPEC Spółka z o.o. na obszarze funkcjonowania prowadzi szereg inwestycji, których realizacja znacząco przyczynia się do redukcji szkodliwych substancji trafiających do atmosfery. Wśród nich należy wskazać modernizację napowietrznych sieci ciepłowniczych, budowę nowych odcinków sieci, czy modernizację dotychczasowych źródeł ciepła i budowę pięciu elektrociepłowni gazowych. Jednym z najważniejszych zadań jest budowa liczącego ok. 9 km odcinka sieci ciepłowniczej, który połączy sieć ciepłowniczą miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą Osowej Góry, co umożliwi przyłączanie nowych odbiorców oraz spowoduje zrównanie ceny ciepła na całym obszarze Bydgoszczy. Dzięki inwestycjom unikamy ponoszenia różnych kosztów, w tym opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (koszty emisji CO2 do atmosfery). Spadają również koszty społeczne, bo wszelkie inwestycje poprawiające jakość powietrza wpływają pozytywnie na zdrowie mieszkańców i kondycję środowiska naturalnego – podsumowuje Tomasz Lewandowski z Biura Zarządu KPEC

Rachunki za ogrzewanie w Bydgoszczy. Skąd się biorą ceny ciepła?