[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022 [TERMINY, ZASADY]

Dodano: 26.01.2022 | 11:46

Na zdjęciu: Miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy to cel wielu uczniów.

Fot. Szymon Fiałkowski

Kurator oświaty Marek Gralik poinformował, w jakich terminach odbywać będzie się rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022.  Wnioski o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych będzie można składać już w połowie maja.

Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się między 24 a 26 maja. W ciągu trzech dni uczniowie zmierzą się z testami z języka polskiego, matematyki i języka obcego (najczęściej angielskiego). Wyniki będą znane 1 lipca.

Już wcześniej jednak przyszli absolwenci szkół podstawowych będą zastanawiać się nad dalszą ścieżką edukacji. Gdy już zdecydują, to między 16 maja a 21 czerwca będą mogli składać wnioski o przyjęcie do klasy I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Wyjątkiem będą jednak ci, którzy planują m.in. naukę w klasach dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, sportowych i mistrzostwa sportowego. Oni będą musieli złożyć wnioski do 31 maja. Przez pierwsze dwa tygodnie czerwca będą bowiem odbywały się sprawdziany uzdolnień kierunkowych i testy sprawności fizycznej. Ich wyniki będą musiały zostać przedstawione do 15 czerwca.

Między 24 czerwca a 12 lipca kandydaci będą mogli uzupełnić wnioski lub złożyć nowe, z uwagi na zmianę szkół, do których się kandyduje. Wpływ na ich decyzję w tym momencie będą miały zapewne wyniki testu ósmoklasisty.

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022 [TERMINY, ZASADY]

Zobacz również:

Najlepsze szkoły w Bydgoszczy. Ranking

Do 19 lipca komisja rekrutacyjna będzie musiała przedstawić listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Przez następne trzy dni będą musieli oni potwierdzić wolę przyjęcia, aby 25 lipca zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wówczas rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Zasady rekrutacji do szkół średnich:

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać maksymalnie 200 punktów. Połowę z nich stanowią punkty z egzaminu ósmoklasisty. Pozostałe może zdobyć za oceny na świadectwie, inne osiągnięcia oraz wolontariat.

Uczniowie wybierają klasy i szkoły w kolejności według swoich preferencji. Jeśli nie dostaną się do szkoły pierwszego wyboru, system przypisze ucznia do szkoły drugiego wyboru. Jeśli i tam uczeń nie spełni wymogów punktowych, zostanie przypisany do szkoły trzeciego wyboru. Jeśli nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół, pozostanie mu rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022 (licea, technika, szkoły branżowe)

1) Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem szkół, o których mowa w punkcie 2 – od 16 maja do 21 czerwca 2022 roku

2) Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I:
– szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej
– oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej
– szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej
– oddziału w szkole, w której program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – od 16 maja od 31 maja 2022 roku

3) Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianów kompetencji językowych:   – od 1 czerwca 2022 roku do 13 czerwca 2022 roku, II termin do 17 czerwca 2022 roku, postępowanie uzupełniające: od 27 do 28 lipca 2022 roku


ZOBACZ TAKŻE: WYNIKI RANKINGU. KTÓRE LICEA SĄ NAJLEPSZE W BYDGOSZCZY?


4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej i sprawdzianów kompetencji językowych   – I termin  do 15 czerwca 2022 roku, II termin do 20 czerwca 2022 roku, postępowanie uzupełniające: do 29 lipca 2022 roku

5) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje – od 24 czerwca do 12 lipca 2022 roku

6) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19 lipca 2022, godz. 12:00

7) Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia także wymaganych zaświadczeń lekarskich – do 22 lipca 2022 roku

8) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 25 lipca

9) Opublikowanie przez Kuratora Oświaty liczby wolnych miejsc w klasach klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia – do 26 lipca

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022 (licea, technika, szkoły branżowe) – postępowanie uzupełniające

1) Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem szkół, o których mowa w punkcie 2 – od 25 lipca do 1 sierpnia 2022 roku.

2) Złożenie wniosku w ramach postępowania uzupełniającego, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I:
– szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej
– oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej
– szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej
– oddziału w szkole, w której program nauczania wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – od 25 lipca do 26 lipca 2022 roku


ZOBACZ TAKŻE: WYNIKI RANKINGU. KTÓRE TECHNIKA SĄ NAJLEPSZE W BYDGOSZCZY?


3) Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianów kompetencji językowych w ramach postępowania uzupełniającego – od 27 do 28 lipca 2022 roku

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej i sprawdzianów kompetencji językowych w ramach postępowania uzupełniającego  – do 29 lipca 2022 roku

6) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach postępowania uzupełniającego – 9 sierpnia 2022 roku, godz. 12:00.

7) Potwierdzenie woli przyjęcia w ramach postępowania uzupełniającego przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia także wymaganych zaświadczeń lekarskich – do 11 sierpnia 2022 roku

8) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach postępowania uzupełniającego – do 12 sierpnia 2022 roku

9) Opublikowanie przez Kuratora Oświaty liczby wolnych miejsc w klasach klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia – do 16 sierpnia 2022 roku

Rekrutacja do szkół średnich w Bydgoszczy 2022 [TERMINY, ZASADY]
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments