Bydgoszcz
4C
100% wilgotność
Wiatr: 3km/h E
H 5 • L 3
8C
Pon
7C
Wt
8C
Sr
3C
Czw
10C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIWażne pytania – ciekawe odpowiedzi. Briefing podczas Kongresu w KPSW [ZDJĘCIA]
26.10.2017 | 17:34

Ważne pytania – ciekawe odpowiedzi. Briefing podczas Kongresu w KPSW [ZDJĘCIA]

Na zdjęciu: Kongres pn. „Jeden świat – wiele kultur”, któremu towarzyszy VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Dialog wielokulturowości i prawda” odbywa się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.

Fot. Stanisław Gazda

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej rozpoczął się dzisiaj (26.10) dwudniowy Kongres pn. „Jeden świat – wiele kultur”, któremu towarzyszy VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Dialog wielokulturowości i prawda”.

Wśród wielu kongresowych wydarzeń miało miejsce m.in.: wręczenie honorowego wyróżnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej księdzu Arcybiskupowi prof. Henrykowi Muszyńskiemu, dr h.c., Prymasowi Seniorowi, członkowi Komitetu Naukowego Kongresu; wystąpienie Wicepremiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina na temat roli uniwersytetu w dialogu międzykulturowym; referat  Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski, na temat prawdy, jako gwarancji dialogu międzykulturowego; wystąpienie księdza profesora Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który podzielił się z uczestnikami Kongresu refleksjami na temat dialogu międzykulturowego i prawdy w perspektywie filozoficznej. Kongres jest organizowany we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy.

Kongresowi towarzyszył również briefing prasowy. Wzięli w nim udział: Padre Federico Lombardi, SJ, Przewodniczący Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger, dr Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JE Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Senior, członek Komitetu Naukowego Konferencji, bp. dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schurdich, Naczelny Rabin Polski oraz dr Helena Czakowska, JM Rektor KPSW w Bydgoszczy.

Pierwsze trzy pytania skierowane zostały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Dotyczyły one potencjalnych zysków uczelni niepublicznych w wyniku wprowadzenia reformy 2.0, współpracy uczelni z biznesem i możliwości zwiększenia budżetu na naukę oraz egzaminów wstępnych na studia.

Odnosząc się do pierwszego z pytań Jarosław Gowin pokreślił, że ustawa nie dzieli uczelni na publiczne i niepubliczne – raczej na dobre i mniej dobre. Celem ustawy jest podniesienie poziomu kształcenia i poziomu badań naukowych w skali całego kraju. Wreszcie usłyszany został postulat uczelni niepublicznych, zgłaszany wielokrotnie i od wielu lat, dotyczący finansowania studiów dziennych studentów uczelni niepublicznych z budżetu państwa. Minister Gowin zapowiedział niedawno osobiste zajęcie się tą sprawą, że będzie przekonywał Radę Ministrów oraz parlamentarzystów, żeby można było wprowadzić, jeżeli pełne finansowanie okaże się niemożliwe z przyczyn politycznych, przynajmniej częściową pomoc, polegającą na umożliwieniu odliczania od podatków kosztów czesnego przez studentów uczelni niepublicznych lub ich rodziców ponoszących te opłaty. Bo, jak podkreślił minister Gowin, studentów nie można dzielić na lepszych i gorszych. Jest wręcz paradoksem, że na bezpłatnych uczelniach publicznych studiuje głównie zamożna młodzież wielkomiejska, podczas gdy na niepublicznych, według statystyk, częściej można spotkać młodych ludzi z mniejszych ośrodków i z mniej zamożnych rodzin. Dochodzi zatem do tego, że biedni płacą podwójnie, bo to z ich podatków finansowane są bezpłatne studia dla zamożniejszej części młodzieży. –Jest to jaskrawa niesprawiedliwość, z którą jak najprędzej należy skończyć – powiedział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeżeli chodzi o budżet na naukę, to jest szansa wzrostu, gdyż wreszcie w polskim rządzie patrzy się na naukę nie jako na koszt, lecz inwestycję, zatem musimy zainwestować w rozwój polskiej nauki i podnoszenie poziomu polskich uczelni. W przyszłym budżecie na ten cel przewidziano dodatkowo miliard złotych. To dobry krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający, toteż minister Gowin przypomniał, iż wielokrotnie, podczas inauguracji roku akademickiego zwracał się z apelem do polskiej klasy politycznej, aby ponad podziałami partyjnymi i rząd-opozycja, podjąć zobowiązanie, że w ciągu pięciu lat poziom nakładów na naukę należy zwiększyć do 1 procenta PKB. Podjęcie tej decyzji już dziś uprzedzane jest poprzez wprowadzenie ustawy o innowacyjności, na mocy której od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy będą mogli każdą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój we współpracy ze światem naukowym, odpisywać od podatku.

Egzaminy wstępne na studia, wymagają zgody ministra. -A niby dlaczego to minister ma decydować, czy uczelnia może lub nie może organizować egzaminy wstępne? – zapytał retorycznie Jarosław Gowin. -Ja proponuję, wraz z nową ustawą, która daje uczelniom zwiększenie ich autonomii, by o egzaminach wstępnych uczelnie decydowały samodzielnie, bez ingerencji czynnika politycznego, jakim jest minister. I jestem przekonany, że chcąc odbudować prestiż dyplomu uczelni wyższej, coraz więcej uczelni będzie sięgało po ten instrument. Ale też, by zachować wartość i znaczenie matur – ministerstwo chce wprowadzić tylko jedno ograniczenie: w finalnej punktacji, co najmniej połowa punktów musi wiązać się z wynikiem matury.

Do wicepremiera zostało skierowane pytanie o politykę, a dokładnie o planowane zmiany w rządzie.

Nawet jeżeli wiem, to ze zrozumiałych względów, nie jestem upoważniony do ujawnienia tych informacji – odrzekł Jarosław Gowin.- Takie decyzje będą przedstawione albo przez samą panią premier, albo przez kierownictwo polityczne koalicji. Jedynie, co mogę powiedzieć, to to, iż żadne definitywne decyzje nie zapadły, gdyż w odróżnieniu od pojedynczych przypadków, kiedy rozstrzygnięcie zależne jest od premier Szydło, zmiany dotyczące rekonstrukcji rządu wymagają już szerszych konsultacji politycznych, chociażby z zapleczem parlamentarnym, na szczeblu koalicyjnym.

Pytanie do przedstawicieli duchowieństwa: „Dlaczego polscy katolicy w kwestii pomocy emigrantom są tak dalecy od Ewangelii?”

Głos w tej sprawie zabrał arcybiskup Muszyński, dopatrując się w tym pytaniu przeciwstawienia jednego drugiemu, a przecież – zaakcentował Prymas Senior – nie można powiedzieć, że zarówno wierni, jak i hierarchowie Kościoła w Polsce nie czynią nic w tej kwestii. –W moim przekonaniu czynią bardzo wiele – dodał – co nie oznacza, że nie można zrobić więcej.

Na przykład korytarze humanitarne – zauważył jeden z dziennikarzy – ale rozmowy w tej kwestii z rządem nic nie przyniosły…

Do tej sprawy odniósł się Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, mówiąc, że skoro rozmowy były zaawansowane, to na pewno się z nich nie wycofano, choć informacji o nowych możliwościach rozwiązania problemu z emigrantami, konkretów w tej sprawie, jak na razie nie ma, aczkolwiek Kościół jest w stałej gotowości do podjęcia działań. Jarosław Gowin, jako przedstawiciel rządu znajdującego się – jak to określił – pod nieustanną presją moralną, przyznał że pora już na to, by w kwestii korytarzy humanitarnych podjąć ostateczną decyzję, ale zapewne nie stanie się to wcześniej niż w drugiej połowie listopada, kiedy będzie znany ostateczny kształt rządu i priorytety na drugą część kadencji. Niemniej jednak kwestia korytarzy humanitarnych musi być priorytetowa – podkreślił wicepremier Gowin.

W kontekście trwającego Kongresu oraz konferencji na temat dialogu wielokulturowego jeden z dziennikarzy poruszył kwestię prześladowania chrześcijan, określoną ostatnio przez Węgry i ich premiera, jako temat tabu w europejskiej polityce. Czy Europa nie powinna wykazać się większą aktywnością na rzecz przeciwdziałania prześladowaniom?

Michael Schurdich, Naczelny Rabin Polski zauważył, że obecnie przyszło nam żyć w wyjątkowych czasach, trudnych zwłaszcza dla chrześcijan. – Ja, jako rabin, jako Żyd, pochodzący z kraju doświadczonego prześladowaniami, eksterminacją, holokaustem, czuję, że mam obowiązek wyrazić głośny i stanowczy sprzeciw wobec takiemu postępowaniu wobec chrześcijan.

Swoje zdanie wyraził także abp Muszyński, twierdząc, że przyczynkiem do łagodzenia sporów i prześladowań jest Kongres w Bydgoskiej Szkole Wyższej, gdzie trwa dialog watykańsko-chrześcijański, zaś nikt inny, jak Benedykt XVI, nie zrobił więcej dla wkładu chrześcijaństwa w kulturę międzyreligijną.

A propos papieża-emeryta Benedykta XVI, za którego niedawno zalecano prowadzenie modlitwy; mówiono o jego powolnym odchodzeniu – Padre Federico Lombardi, SJ, Przewodniczący Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger powiedział, że „stan zdrowia Benedykta XVI nie odbiega od tego, w jakim może być osoba, która ukończyła 90 lat życia”. Wiadomo, że papież nie będzie biegał, podróżował po świecie. Wiadomo, że będzie poruszał się wolniej, natomiast jego kondycja intelektualna, pamięć, błyskotliwość – pozostają niezmienne. Papież pod względem umysłowym jest do tego stopnia sprawny, iż nie wyklucza bezpośrednich spotkań z kilkoma osobami, które już wkrótce otrzymają „Nagrody Ratzingera” przyznane przez Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger.

 


Powiązane treści