Bydgoszcz
2C
Słonecznie
86% wilgotność
Wiatr: 2km/h WSW
H 3 • L 1
11C
Pon
10C
Wt
9C
Sr
12C
Czw
13C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIZmienimy herb Bydgoszczy na 670. urodziny?
16.02.2016 | 07:55

Zmienimy herb Bydgoszczy na 670. urodziny?

Herb zmienić chciał już prezydent Leon Barciszewski na 600-lecie miasta.

Na zdjęciu: Aktualny herb Bydgoszczy

Fot. archiwum

Każde miasto ma swoje symbole – znaki, dzięki którym jest rozpozna­walne pod każdą szerokością geograficzną. Bez wątpienia jednym z najważniejszych symboli jest herb.

Herb Bydgoszczy powstał bezpośrednio po nadaniu Bydgoszczy praw miejskich przez króla Polski Kazimierza III Wielkiego w 1346 roku i w ciągu dziejów był tylko mo­dyfikowany. W swojej podstawowej wersji ukształ­towany został w XV wieku. Od początku XVI wieku do rozbiorów po­zostawał, w zasadzie, taki sam. Po zaborze Bydgoszczy przez Prusy w 1772 roku herb umieszczano na kartuszu od góry ozdobionym koroną murową. Wizerunek, jeśli nie liczyć szczegółów bramy czy chorągiewki i krzyża, był wyglądem zbliżony do XVI-wiecznego. W takiej formie herb przetrwał do odzyskania niepodległości, czyli do 1920 roku. Został on, wyłączając koronę murową, przyjęty przez władze polskie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego trzon chorągiewki na basz­cie środkowej miał różne zakończenia, często także z krzyżem.

W 1933 roku, w trakcie przygotowań do obchodów 600-lecia miasta, pre­zydent Leon Barciszewski polecił dokładne zbadanie herbu Bydgoszczy. Na po­siedzeniu Magistratu przyjęto projekt, który zatwierdziła Rada Miasta. 8 maja 1933 roku Prezydent Leon Barciszewski wystosował pi­smo do Ministra Spraw Wewnętrznych o za­twierdzenie herbu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Jednak projekt bydgoski nie został przyjęty. 16 października 1936 roku resort zatwierdził własny projekt: W polu srebrnym mur miejski czerwony z blankami, z bramą i trzema basztami, z których środ­kowa wyższa i większa. W każdej baszcie po jednym oknie łukowym, czarnym. Na gałce dachu baszty środkowej wietrznik złoty, zwró­cony w prawo. W murze brama z broną złotą podniesioną: prawe podwoje otwarte, otwór bramy srebrny: podwoje niebieskie, okucie po­dwoi złote. Herb ten był stosowany do końca września 1939 roku, a także podczas okupacji niemieckiej.

Po II wojnie światowej próbowano uzu­pełnić herb miasta wizerunkiem Krzyża Grunwaldu III klasy przyznanym Byd­goszczy za obronę polskości w latach 1939–1945. Sprawa została jednak odroczona i nie doczekała się realizacji.

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy w 2000 roku wystąpiło do władz miasta z prośbą o opracowanie jednolitego wizerunku herbu. Towarzystwo zasugerowało też, aby powrócić do herbu miasta, o który wy­stąpiły władze Bydgoszczy w 1933 roku, czyli z dynamiczną chorągiewką i krzyżem na głównej baszcie. Rozgorzały dyskusje, które trwały miesiącami i utknęły w martwym punkcie. Nie pomogło wsparcie inicjatywy przez ks. arcybisku­pa Henryka Józefa Muszyńskiego, ówczesnego metropolitę gnieźnieńskiego, który proponował, by miasto w ten sposób podziękowało naszemu najwybit­niejszemu rodakowi papieżowi Janowi Pawłowi II za jego wizytę w Bydgoszczy w dniu 7 czerw­ca 1999 roku.

Bydgoszcz więc zamiast herbu uświęconego wielowiekową tradycją, której nie zmieniły czasy pruskie, ma herb pozbawiony pierwotnej dynamiki, okaleczony, bez krzyża na głównej baszcie. Słowem, herb narzucony odgórnie, wbrew uchwałom Magistratu z 24 kwietnia 1933 roku i Rady Miasta z 4 maja 1933 roku oraz woli prezydenta Leona Barciszewskiego wyrażonej 26 kwietnia 1933 roku. Czyli nadal obowiązuje herb Bydgoszczy zatwier­dzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religij­nych i Oświecenia Publicznego z 3 październi­ka 1936 roku, ogłoszony w Monitorze Polskim nr 241 z 16 października 1936 roku.

Uchwałą Nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r. przyjęte zostały zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy. Czytamy w niej, iż „Herb, barwy i hejnał stanowią najważniejsze insygnia samorządowe Miasta Bydgoszczy. Zostały ustanowione Uchwałą Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Miasta Bydgoszczy oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Miasta Bydgoszczy, należne jest im szczególne poszanowanie.

Herb – w polu białym umieszczony jest mur miejski czerwony z blankami, z bramą i trzema basztami, z których środkowa jest wyższa i większa. W każdej baszcie jest po jednym oknie łukowym, natomiast na basztach dachy są niebieskie ze złotymi gałkami. Na gałce dachu baszty środkowej znajduje się złoty wietrznik zwrócony w prawo. W murze widnieje brama ze złotą podniesioną broną. Prawe podwoje jest otwarte, a otwór bram srebrny. Podwoje są niebieskie a okucie złote.

A może by tak obchody 670-lecia powstania Bydgoszczy połączyć z wolą powrotu do korzeni i przyjąć uchwałę o zmianie herbu miasta?


Powiązane treści