Bydgoszcz
-0C
Niebo głównie zachmurzone
77% wilgotność
Wiatr: 6km/h NE
H 0 • L -2
-4C
Wt
-4C
Sr
-3C
Czw
-1C
Pt
-3C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCI40 euro dodatkowo do zapłaty za chociażby jeden dzień opóźnienia [RADCA w PIĄTEK]
03.05.2019 | 19:48

40 euro dodatkowo do zapłaty za chociażby jeden dzień opóźnienia [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote

Fot. pixabay

W polskim prawie obowiązuje mało znana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców (w tym osób wykonujących wolne zawody). Generalnie ustawa jest krótka i dotyczy starannego i lojalnego działania w transakcjach miedzy przedsiębiorcami. Jednak zawiera ona jest bardzo ważny przepis, o którym chciałbym napisać dzisiaj kilka słów.

Artykuł 10 wyżej wskazanej ustawy stanowi, że wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Należy więc zwrócić uwagę, że równowartość 40 euro należy się od dnia następnego po dniu wymagalności. Jeśli termin płatności przypadał na 9 kwietnia 2019 r., to od 10 kwietnia 2019 r. należą się odsetki oraz ww. równowartość.

Ustawa wyraźnie wskazuje, że nie należy się kwota 40 euro, tylko jej równowartość. Jak więc ja wyliczyć? Trzymajmy się przykładu wskazanego powyżej, a więc termin płatności przypadał na 9 kwietnia 2019 r. Musimy więc odszukać w kalendarzu, jaki był ostatni roboczy dzień w marcu 2019 r. i już wiemy, że musimy szukać tabeli średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2019 r. Tabele te znajdują się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

W ten sposób znalazłem tabelę nr 063/A/NBP/2019 z dnia 29.03.2019, z której wynika, że średni kurs euro wynosił 4,3013. Równowartość 40 euro wynosiłaby wiec 172,10 zł (po zaokrągleniu).

Co istotne, obowiązek zapłaty równowartości 40 euro powstaje z mocy prawa po przekroczeniu terminu płatności, a więc wierzyciel może się go domagać bez wezwania do zapłaty. Jeszcze dalej idąc ułatwieniem jest fakt, że zapłata przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały faktycznie poniesione.

Roszczenie, o którym mowa w dzisiejszym artykule ma charakter odszkodowawczy. W sytuacji, gdy koszty związane z odzyskaniem długu przewyższyły równowartość 40 euro, wierzyciel może domagać się kwoty wyższej. W tym jednak przypadku przepis nie zdejmuje z wierzyciela obowiązku wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia. Jeżeli więc koszty windykacyjne przekroczą równowartość 40 euro wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 455 k.c. wezwać dłużnika do zapłaty.

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j. )


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści