Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Interpelacja posła PiS w sprawie zanieczyszczeń wokół Łęgnowa

Dodano: 16.03.2018 | 15:28

Na zdjęciu: Okolice Plątnowa i Łęgowa-Wsi.

Fot. Stanisław Gazda

Społecznikowska aktywność Reni Włazik, która nazywana jest rzeczniczką mieszkańców terenów pozachemowskich, przyniosła kolejny efekt…

W wysłanym 20 lutego e-mailu do posła Andrzeja Melaka, mieszkanka Łęgnowa zwróciła się do przedstawiciela Parlamentu RP z prośbą, by zainteresował się sprawą zanieczyszczeń pozachemowskich na Bydgoskim osiedlu Łęgnowo Wieś oraz przyległych do niego terenach i przedsięwziął kroki mogące pomóc w przeciwdziałaniu dalszej degradacji środowiska, jego oczyszczeniu i by udzielił wszelakiej pomocy mieszkańcom terenu zanieczyszczonego przez dawne Państwowe Zakłady Chemiczne „Zachem” (Ciech).

Do e-maila dołączyła tekst petycji, jaką w dn. 9.02.2018 r. delegacja mieszkańców Łęgnowa złożyła w Kancelarii Premiera na ręce Sekretarza Stanu oraz Raport AGH „Woda +” stworzony przez naukowców, którzy jesienią 2017r. na w/w terenie przeprowadzili badania skażenia wód gruntowych.

Jak się dowiadujemy – na reakcję nie trzeba było długo czekać . 5. marca 2018 r. w Sejmie RP P poseł Andrzej Melak (PiS) złożył swą 77 Interpelacje nr 20464 do Ministra Środowiska: „W sprawie zanieczyszczenia terenu wokół Łęgnowa Wieś”. Renata Włazik liczy, że posłowie wszystkich opcji z Bydgoszczy i całego regionu kujawsko – pomorskiego, przyłączał się do tej interpelacji i wspomogą posła Melaka w dalszych działaniach.

„Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz.350 ze zm.) w związku z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 298), zgłaszam interpelację poselską w sprawie pilnej i skutecznej pomocy ludności zamieszkałej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów skażonych. W przedmiotowej sprawie została złożona w tym roku petycja do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy Ministerstwo ustaliło już status formalno-prawny miejsc, w których deponowane były odpady? Jaka została dokonana ocena sytuacji wraz z kierunkami planowanych działań? Moje pytania nawiązują też do udzielanej odpowiedzi w czerwcu 2017 r. na interpelację poselską. Jestem bardzo ciekawy, jak posunęła się „machina urzędnicza” w tej sprawie? Dla mieszkańców tych rejonów jest to ekologiczna degradacja, bo oni żyją i mieszkają w miejscach zagrożonych ekologicznie”. – napisał poseł Andrzej Melak.