Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

IPN nie zmienia zdania w sprawie ulicy Piechockiego. Jest odpowiedź prezesa

Dodano: 11.05.2018 | 09:26

Jarosław Szarek uzasadnia swoje stanowisko.

Na zdjęciu: Mieszkańcy wciąż prowadzą protest przeciwko zmianie nazwy ulicy.

Fot. BB

„Nazwa ulicy dr. Jana Piechockiego w Bydgoszczy jest niezgodna z ustawą dekomunizacyjną” – odpowiada prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek na pismo przewodniczącego Rady Osiedla Nowy Fordon Jana Kwiatonia.

Mieszkańcy ulicy Jana Piechockiego nie zgadzają się z decyzją wojewody Mikołaja Bogdanowicza o zmianie nazwy ulicy dr. Jana Piechockiego na Zbigniewa Raszewskiego. Dzięki nagłośnieniu tematu poprzez Radę Osiedla Nowy Fordon inicjatywę w tej sprawie podjął również prezydent Rafał Bruski, który na ostatnią sesje rady miasta skierował projekt uchwały o zwrócenie się do IPN i wojewody o wyrażenie zgody na przywrócenie dawnej nazwy. Stanowisko zostało przyjęte przez miejskich radnych głosami rządzącej koalicji oraz Pawła Bokieja z PiS.


CZYTAJ WIĘCEJ: Radni chcą przywrócenia ulicy Piechockiego. Teraz czas na decyzję IPN i wojewody


Można się jednak spodziewać, że IPN podtrzyma swoje stanowisko w tej sprawie. Otrzymaliśmy bowiem odpowiedź prezesa Instytutu Jarosława Szarka na marcowe pismo przewodniczącego Rady Osiedla Nowy Fordon Jana Kwiatonia, który prosił o ponowne przeanalizowanie historii Jana Piechockiego, podając jego zasługi dla Bydgoszczy. Szarek podtrzymał jednak stanowisko, że dekomunizacja postaci Piechockiego była słuszna, powołując się na opinie z grudnia 2017 roku.

„Przedmiotowa opinia zawiera szczegółowe uzasadnienie  stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej wraz z biogramem dr. Jana Piechockiego (członka wojewódzkich i centralnych władz realizującego politykę komunistów, satelickiego wobec PPR/PZPR, Stronnictwa Demokratycznego). Nie zaszły żadne nowe fakty uzasadniające zmianę stanowiska IPN, które by zaprzeczyły, iż osoba dr. Jana Piechockiego stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 ustawy” – napisał prezes Instytutu.