[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Marszałek apeluje do rządu w obronie zabytku województwa. „To część naszego dziedzictwa!”

Dodano: 16.02.2022 | 11:35

Na zdjęciu: Marszałek Piotr Całbecki zainicjował stworzenie deklaracji poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina”.

Fot. SF / archiwum

Władze województwa apelują do Sejmu i rządu o zaniechanie prac nad poselskim projektem ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier jednego z manuskryptów będących własnością toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. Chodzi nie tylko o najcenniejszy zabytek kultury w kolekcji tej biblioteki, ale również element materialnego dziedzictwa narodowego Polski. Deklaracje poparcia może podpisać każdy. 

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” został stworzony przez włoskich mistrzów manuskrypt z połowy  XV wieku. Jest on opisem, w formie poematu, kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Kodeks określany też jako „Katalog Korwin” jest wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Księga jest związana z naszym województwem już od XVI wieku. Została przekazana bibliotece tworzącego się Gimnazjum Toruńskiego (Akademickiego), w tamtym czasie bardzo ważnego ośrodka intelektualnego w tej części Rzeczpospolitej. W 1947 roku odzyskaliśmy ją, nie bez trudu, z Niemiec, gdzie trafiła podczas wojennej zawieruchy. Jest najcenniejszą pozycją w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. W zgodnej opinii historyków jest też jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia.

Zgodnie ze złożonym w Sejmie poselskim projektem ustawy manuskrypt miałby zostać odkupiony przez Skarb Państwa i przekazany na rzecz Węgier. – Wiemy, że machina legislacyjna ruszyła, śledzimy ją. Zaproponowaliśmy, by rozważyć możliwość skorzystania z kopii tego rękopisu, ale wykonamy ją tylko wtedy, gdy rzeczywiście takie będzie oczekiwanie. Myślę, że decydujący głos będzie tu miało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam nadzieję, że będzie to decyzja o odstąpieniu od tego pomysłu – mówi Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

To on zainicjował stworzenie deklaracji poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina”. Jej publiczne podpisanie nastąpiło w poniedziałek, 14 lutego. Oprócz gospodarza województwa podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Torunia Michał Zaleski, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala, biskup toruński Wiesław Śmigiel i biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski oraz reprezentujący Książnicę prof. Janusz Tandecki i dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska. Dokument ma być przekazany m.in. marszałek Sejmu Elżbiecie Witek i kierującemu resortem kultury i dziedzictwa narodowego wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu.

W imieniu społeczności uniwersyteckiej wyrażam stanowczy sprzeciw przeciwko pomysłowi odebrania naszemu miastu, naszemu województwu tego bezcennego zabytku. Jeden z najwybitniejszych jurystów wszech czasów, żyjący w II wieku Iulius Paulus, powiedział do swego cesarza Hadriana: Non omne quod licet, honestum est, nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe. Kieruję te słowa do polskiego parlamentu – podkreśla prof. Andrzej Sokala.

Deklarację w obronie manuskryptu może poprzeć każdy z nas na stronie www.kodekskorwina.pl