[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Nakielska do przebudowy. Bydgoscy społecznicy zgłaszają ważne uwagi

Dodano: 17.12.2021 | 10:52

Na zdjęciu: Konsultowana koncepcja dotyczy przebudowy Nakielskiej pomiędzy rondem Grunwaldzkim a Bronikowskiego.

Fot. Szymon Makowski

20 grudnia kończą się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy kolejnego odcinka ulicy Nakielskiej. Swoje uwagi do zamierzeń ZDMiKP przedstawiło stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych, wspierane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Na początku listopada bydgoski ratusz ogłosił konsultacje koncepcji przebudowy odcinka Nakielskiej od Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego. Zadanie jest podzielone na dwa etapy: od Nasypowej do wiaduktu kolejowego (ten fragment posiada koncepcję programowo-przestrzenną) oraz od Nasypowej do ronda Grunwaldzkiego (mieszkańcom zaprezentowano warianty planowanych przekrojów ulicy).


CZYTAJ WIĘCEJ O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZEBUDOWY ULICY NAKIELSKIEJ


Swoje uwagi do zamierzeń drogowców przedstawiło stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych. – Nasze propozycje zostały wsparte przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy – podkreślają członkowie organizacji. Społecznicy zdecydowanie popierają przedstawiony przez drogowców model przebudowy nr 2 z wydzielonymi trambuspasami przeznaczonymi wyłącznie dla komunikacji publicznej. Przekrój Nakielskiej w takim wariancie można zobaczyć poniżej.

Nakielska do przebudowy. Bydgoscy społecznicy zgłaszają ważne uwagi

Wybór modelu nr 2 z wydzielonymi trambuspasami wyłącznie dla komunikacji publicznej zdecydowani przyczyni się do poprawy funkcjonowania i szybkości transportu zbiorowego oraz jest zbieżny z już opracowaną koncepcją buspasów na dalszym odcinku Nakielskiej za wiaduktem – uzasadnia Społeczny Rzecznik Pieszych. Stowarzyszenie postuluje jednak wprowadzenie na trambuspas (na odcinku wiadukt-kościół) dodatkowych wjazdów awaryjnych dla autobusów, służb ratunkowych i pojazdów serwisowych. Wskazuje też na rezygnację z budowy zatok autobusowych przy Skwarnej/Ciepłej oraz Słonecznej.

– Na cele awaryjnej komunikacji autobusowej służyć będą dodatkowe wjazdy na trambuspas, opisane powyżej lub przystanki na pasie ruchu samochodowego (co na odcinku dwupasowym w każdym kierunku nie spowoduje utrudnień w ruchu), natomiast w miejsce zatok należy zaplanować zieleń, w tym drzewa, m.in. jako nasadzenia zastępcze za wycinki po stronie parku – wyjaśnia organizacja. Kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia podwójnych dojść na przystanki tramwajowe, zgodnie z “Katalogiem dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Podwójne dojścia miałyby powstać na przedłużeniu przejścia przez jezdnię przy Skwarnej, na przedłużeniu przejścia przez torowisko po wschodniej stronie Słonecznej, po wschodniej stronie Chłodnej wraz z dojściem na przystanek z centrum oraz przy przystankach wiedeńskich przy Stawowej.

Warto zauważyć, że w planach drogowców skrzyżowanie Nakielskiej i Wrocławskiej, Dolina i Ułańskiej ma zostać przebudowane na rondo. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych zauważa, że należy zapewnić budowę przejść dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania z Nasypową i na wszystkich wlotach ronda przy Wrocławskiej.

Organizacja chce także zmniejszenia planowanych połaci asfaltu na rzecz zieleni. W tym celu proponuje, aby na odcinku między Bronikowskiego a wiaduktem zrezygnować z projektowanego pasa wyłączonego z ruchu, a w jego miejsce wprowadzić pas zieleni. Podobną modyfikację dotycząca powierzchni wyłączonej z ruchu proponuje również w wypadku przestrzeni między Skwarną a Nasypową. Stowarzyszenie wskazuje także na to, aby nie poszerzać wlotu ul. Trentowskiego do 6 m, a jego szerokość zaprojektować jako minimalną dla klasy danej drogi

Społeczny Rzecznik Pieszych wskazuje także, aby w związku z proponowanym prowadzeniem ruchu autobusowego po torowisku proponuje się na odcinku między wiaduktem a ul. Ciepłą w kierunku wschodnim zrezygnować z buspasa do jazdy na wprost, ograniczyć go jedynie do buspasa do skrętu w lewo. – W miejsce buspasa do jazdy na wprost wprowadzić ruch samochodowy i zwęzić tym samym szerokość jezdni aż do skrzyżowania z ul. Ciepłą, tak aby w miejscu przejścia dla pieszych był tylko jeden pas, a dwa pasy ruchu aut wprowadzić dopiero za tym skrzyżowaniem – czytamy w uwagach.

Wśród wniosków stowarzyszenia w konsultacjach należy także wyróżnić poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego po stronie parku do min. 3,5 m, tak aby umożliwić swobodne poruszanie się pieszych i rowerzystów oraz poszerzenie chodników po stronie południowej do co najmniej 2 m. – Należy też utrzymać dotychczas obowiązujące dla ul. Nakielskiej ograniczenia: wysokości, tonażu i maksymalnej dopuszczalnej prędkości pojazdów – wskazuje Społeczny Rzecznik Pieszych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments