Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

NIK wykazuje nieprawidłowości przy remontach dróg w Kujawsko-Pomorskiem

Dodano: 14.03.2024 | 11:55

Na zdjęciu: Najwyższa Izba Kontroli ujawniła nieprawidłowości przy realizacji remontów dróg w województwie kujawsko-pomorskim - od opisu przedmiotu zamówienia publicznego po nierzetelne odbiory końcowe.

Fot. IN

Najwyższa Izba Kontroli ujawniła nieprawidłowości przy realizacji remontów dróg w województwie kujawsko-pomorskim – od opisu przedmiotu zamówienia publicznego po nierzetelne odbiory końcowe. Ze względu na wagę i skalę nieprawidłowości sformułowano 40 wniosków pokontrolnych.

W 2023 roku Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w 10 jednostkach samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem było sprawdzenie, czy prawidłowo przygotowano, przeprowadzono i utrzymywano inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość skontrolowanych inwestycji wyniosła 27,1 milionów złotych, a dofinansowanie – 13,2 miliona.

Jak przekazuje izba w dzisiejszym (14 marca) komunikacie, podmioty objęte kontrolą były przygotowane pod względem organizacyjnym do wykonania inwestycji. – Ich struktura organizacyjna była dostosowana do zakresu realizowanych zadań. Każdemu skontrolowanemu przedsięwzięciu zapewniono pełne finansowanie i w każdym z nich osiągnięto wszystkie zamierzone efekty rzeczowe. Niemniej NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości przy ich realizacji i to na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – czytamy.

NIK wymienia szereg przykładów dotyczących inwestycji w różnych rejonach Kujaw i Pomorza. Przy okazji przebudowy dróg gminnych w Baruchowie nieopodal Włocławka pracownicy urzędu gminy nie wyegzekwowali od wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego, choć wymóg ten wynikał wprost z zawartej z nim umowy.


ROLNICY ZABLOKUJĄ WOJEWÓDZTWO. ZNAMY DATĘ ROZPOCZĘCIA I LOKALIZACJĘ PROTESTÓW


Ponadto, niezgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wydłużono termin wykonania umowy dotyczącej przebudowy dróg (z 15 marca na 30 września 2019 roku.. Zmiana ta miała istotny charakter, a termin wykonania zlecenia był jednym z kryteriów oceny ofert – oznajmia organ kontrolny. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego nie wykazał, że gwarantował ustawowy obowiązek posiadania doświadczenia, a w latach 2018-2023 nie prowadzono dziennika objazdu dróg obejmującego badaną inwestycję. Same przebudowane drogi nie zostały objęte okresowymi kontrolami.

Urzędnicy z Cekcyna zapłacili natomiast projektantowi 35,4 tysiąca złotych, chociaż nie sporządził on protokołów zdawczo-odbiorczych, które zgodnie z umową były podstawą płatności, a wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji wypłacono na podstawie faktury końcowej wystawionej niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. – Urzędnicy w sposób nierzetelny zweryfikowali też prawidłowość projektu budowlanego i zaakceptowali go, mimo że zawierał wadę polegającą na nieodpowiednim zaprojektowaniu odwodnienia. W konsekwencji konieczne było wykonanie dodatkowych prac, których koszt wyniósł 13,9 tysięcy złotych – dodaje NIK.

Po kontroli w Łasinie pod Grudziądzem stwierdzono, że przebudowa ulic w tym mieście została wykonana niezgodnie z przepisami i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Ujawniono też kolejne nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia. W przypadku ulicy Świętego Floriana w Górznie projekt branży elektrycznej nie został sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. – Mimo stwierdzenia w toku oględzin w lutym 2023 roku usterki oświetlenia znaku znajdującego się w ciągu ulicy, do grudnia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy nie dochodzili od wykonawcy wykonania naprawy. NIK oceniała to zaniechanie jako nierzetelne dochodzenia swoich praw wynikających z umowy – czytamy w podsumowaniu.

Przy inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Więcborku wykryto brak działań w celu dostosowania organizacji ruchu, a przy przebudowie ulicy Jackowskiego w Grudziądzu – brak pisemnej umowy z projektantem czy zapisy ograniczające uprawnienia ZDM do zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Urzędnicy z Wąbrzeźna nieprawidłowo nadzorowali roboty. – Dopuszczono do sytuacji, w której przedłożona przez wykonawcę, w trakcie odbioru końcowego dokumentacja powykonawcza nie zawierała części dokumentów poświadczających wykonanie prac zgodnie z przyjętymi standardami. Nie wyegzekwowano też od niego dokonywania bieżących wpisów w dziennikach budowy – opisuje NIK.

Nieprawidłowości przy nadzorze przebudowy ulic wykryto także w Unisławiu czy w Chełmnie. – Przeprowadzone oględziny wykazały brak oznakowań poziomych uwzględnionych w stałej organizacji ruchu, zapadnięcie i uszkodzenia krawężników przy dwóch wpustach ulicznych, zapadnięcie krawędzi drogi w pobliżu parkingu przy szkole. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Chełmno nierzetelnie egzekwowali obowiązki w zakresie usunięcia usterek powstałych podczas użytkowania drogi – zauważa izba.

NIK wykazuje nieprawidłowości przy remontach dróg w Kujawsko-Pomorskiem

Zobacz również:

Piknik wojskowy w Bydgoszczy już w tę sobotę

Kontrolerzy mieli sporo zastrzeżeń do rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (zadanie realizowano na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy. Jak podkreśla NIK, jego pracownicy dokonali opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą niedokładnej i niespójnej dokumentacji projektowej, bez uwzględniania wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Nierzetelnie sprawowali też nadzór nad przebiegiem inwestycji. Dopuścili do sytuacji, w której osoba ustanowiona jako kierownik budowy z ramienia wykonawcy faktycznie nie wykonywała swoich obowiązków tj. nie prowadziła dokumentacji budowy oraz nie przebywała na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych. Dodatkowo Zarząd dopuścił do czasowego pełnienia obowiązków w zastępstwie przez osobę, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji – czytamy w dokumencie pokontrolnym. NIK wytknął także błędy przy odbiorze robót, wprowadzeniu stałej organizacji ruchu czy brak okresowych kontroli.

Do kierowników jednostek kontrolowanych NIK wystosowała 40 wniosków dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: najczęściej o dokonywanie obowiązkowych okresowych kontroli stanu dróg, regularne aktualizowanie książek dróg, dokumentowanie objazdów dróg oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów kontroli gwarantujących wykonywanie inwestycji. Zdecydowana większość spotkała się z akceptacją (21 zostało już zrealizowanych, a 17 pozostaje w trakcie realizacji) – podsumowuje bydgoska delegatura.

0 0 votes
Article Rating
Błażej Bembnista
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Leonard Borowski
Leonard Borowski
3 miesięcy temu

Można powiedzieć, normalnie…Wszędzie bowiem tam, gdzie w grę wchodzi wydawanie publicznych pieniędzy, cwaniaków, zwykłych złodziei i skorumpowanej hołoty nigdy nie brakowało… Nawet w CBA ukradli miliony… Degrengolada państwa z dykty tylko się pogłębia…Jedyny sposób to drastyczne jak w II RP zaostrzenie kary śmierci za m.in. korupcję, cytuję: Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06) (…) Art. 2. Urzędnik, winny:przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych,… Czytaj więcej »