[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Niwy i Wilcze wybiorą sołtysa. Znamy termin zebrania

Dodano: 16.01.2019 | 13:58

Na zdjęciu: Działania mieszkańców Niw i Wilcza doprowadziły do utworzenia linii autobusowej podmiejskiej, która dociera do Bydgoszczy.

Fot. SG

Znamy termin zebrania wiejskiego dla obszaru Niwy-Wilcze. Będzie ono bardzo ważne, ponieważ w jego trakcie mieszkańcy wybiorą nowego sołtysa.

W związku z upływającą kadencją sołtysa i rady sołeckiej na podstawie Statutu Sołectw, Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze. Odbędzie się ono 24 stycznia (czwartek) o godzinie 17:00, w świetlicy wiejskiej w Wilczu (ulica Słupska). Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrania.

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego zebrania wyborczego.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej:
1) wybór komisji skrutacyjnej,
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
3) przygotowanie kart do głosowania,
4) przeprowadzenie wyborów tajnych sołtysa,
5) przeprowadzenie wyborów tajnych rady sołeckiej,
6) ogłoszenie wyników wyborów, sporządzenie protokołów i ogłoszenie wyników wyborów.
5. Sprawy bieżące.

Przez ostatnie cztery lata sołtysem w Niwach i Wilczu był Ireneusz Kraszkiewicz. Członkami rady byli Wiesława Syrek-Głowacz, Paweł Kamiński, Stanisław Zieliński, Jakub Suszek i Marcin Zakowicz. Zostali oni wybrani na zebraniu wiejskim w dniu 28 stycznia 2015 roku na czteroletnia kadencję, zgodnie ze Statutem Sołectwa Niwy-Wilcze.