[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Plan modernizacji Opery Nova gotowy. Realizacja już od przyszłego roku

Dodano: 19.12.2016 | 20:05

Całkowity koszt przeprowadzanych zmian wyniesie ponad 13 mln zł.

Na zdjęciu: Wojciech Bartczak i Maciej Figas

Fot. JW

Budynek bydgoskiej Opery Nova z zewnątrz wciąż zachwyca, lecz w jego środku muszą nastąpić poważne zmiany. W poniedziałkowe południe zespół zaangażowany w przeprowadzenie modernizacji przedstawił główne założenia zadania realizowanego dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Projekt „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowany jest w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie wynosi prawie 9,5 miliona złotych, a całkowity koszt wykonania zadania to około 13,5 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i własnych funduszy opery. Umowę na dofinansowanie Opery Nova podpisano 1 października, gdy do miasta nad Brdą przyjechał minister Piotr Gliński CZYTAJ WIĘCEJ

Ogólnym celem programu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Realizowany on będzie przede wszystkim poprzez polepszenie infrastruktury Opery Nova. Wymianie podlegać ma między innymi sprzęt, który zakupiono ponad 20 lat temu i jest już zniszczony lub zastosowane w nim technologie uchodzą za przestarzałe, a koszt eksploatacji jest zbyt wysoki. Systemy wybrano na bazie doświadczeń innych teatrów i oper funkcjonujących w Polsce. Jedne z najważniejszych potrzeb to zainstalowanie sceny obrotowej i remont podłogi scenicznej. Wymiana podłogi ma być realizowana w dwóch etapach w 2017 i 2018 roku. Ta część zadania, jak i większość innych działań, odbywać się będzie w przerwach pomiędzy sezonami artystycznymi. Tak przygotowany plan ma jak najmniej zaburzać funkcjonowanie opery w miesiącach, w których są prezentowane spektakle dla widzów.

Jednak, ze względu na ograniczony czas realizacji programu, niektóre prace muszą być wykonane w trakcie trwania sezonów artystycznych. W tym gronie znajduje się między innymi wymiana i montaż części oświetlenia. Polepszenie systemu oświetlenia pochłonie najwięcej pieniędzy, prawie 4 mln zł. Kwota ta wydaje się dość wysoka, lecz pozwoli na zatrzymanie w corocznym budżecie opery kilkuset tysięcy złotych przeznaczanych na wypożyczanie sprzętu do realizacji spektakli. Zmieniony zostanie główny pulpit świateł roboczych oraz zakupionych będzie co najmniej kilkanaście lamp ledowych.

W ramach projektu przeprowadzony będzie drugi etap modernizacji nagłośnienia. Prace nad poprawą tego systemu rozpoczęto już w ubiegłym roku. Usprawniony zostanie m.in. system nagłośnienia sceny i widowni, pojawią się nowe mikrofony bezprzewodowe. Dzięki przeprowadzonym pracom widzowie mają odczuwać te same wrażenia dźwiękowe niezależnie od tego, jak daleko będą oddaleni od sceny. Dotyczy to również osób niedosłyszących, które będą mogły skorzystać ze specjalnych słuchawek wspomagających odbiór efektów dźwiękowych. W 2018 roku zakupiony ma zostać zestaw składający się z trzech nadajników i sześciu odbiorników ze słuchawkami. – Może się to wydawać mało, ale dotychczasowe nasze doświadczenie i liczba gości z taką dysfunkcją pokazują nam, że to optymalna liczba – mówił zastępca dyrektora Opery Nova Wojciech Bartczak.

W ramach programu zakupione zostaną również nowe instrumenty. Wymienione zostaną m.in. zużyte już fagoty, klarnety czy harfa. W operze pojawi się też fortepian koncertowy, którego zakup zaplanowano już w momencie budowy obiektu, lecz instytucja nie miała wystarczającej liczby środków, by zrealizować ten plan.

Przebieg realizacji unijnego programu będzie można śledzić na stronie internetowej, która będzie pełnić funkcję kroniki. Jej uruchomienie zaplanowano na przyszły rok.