Bydgoszcz
9C
Słonecznie
93% wilgotność
Wiatr: 3km/h W
H 10 • L 9
16C
Czw
16C
Pt
14C
Sob
10C
Nd
10C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCI„RODZINA 500 PLUS” podsumowana w regionie
16.03.2016 | 17:07

„RODZINA 500 PLUS” podsumowana w regionie

Stan przygotowań do wdrożenia programu uznano za zadawalający.

Na zdjęciu: Konferencja prasowa z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcinem Zielenieckim.

Fot. Stanisław Gazda

16 marca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody Mikołaja Bogdanowicza i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, poświęcona podsumowaniu stanu wdrożenia programu „RODZINA 500 PLUS” w naszym regionie.

Konferencję prasową poprzedziło spotkanie wiceministra z pracownikami wydziałów polityki społecznej kilkunastu samorządów największych ośrodków miejskich regionu. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem funkcjonowania  programu „Rodzina 500+”stan przygotowań zarówno przez przedstawiciela ministerstwa, jak również wojewodę kujawsko-pomorskiego oceniony został bardzo pozytywnie, co pozwala wierzyć, że program rzeczywiście przyczyni się do odwrócenia negatywnych tendencji demograficznych, będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz rozwiąże wiele egzystencjonalnych problemów polskich rodzin.

O ile pytania, zadawane przed dwoma miesiącami podczas podobnego spotkania dotyczyły konsultacji założeń projektu ustawy pomocowej państwa w wychowywaniu dzieci i dominowały pesymizm oraz niedowierzanie co do zabezpieczenia finansowego programu „Rodzina 500+” – tak dziś już nikt nie pyta o to, czy program zostanie wdrożony. Pytania wiązały się ze stanem zaawansowania prac nad wdrożeniem projektu i przygotowaniami do tego trudnego zadania jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednio odpowiadających za wypłatę świadczeń, a przede wszystkim za ustalenie prawa do pobierania świadczenia. Wiadomo też, że do tych jednostek trafiła już pierwsza transza środków finansowych na rozruch Programu. W skali kraju jest to 62,5 mln zł z czego 2,2 mln miałoby być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Nie ograniczano przy tym swobody dysponowania nimi. Można je było zatem przeznaczyć na zwiększenie zatrudnienia (w kujawsko-pomorskim 288 osób), poprawę warunków technicznych, a co za tym idzie efektywności pracy w nowych realiach pracowników już zatrudnionych, a także na zaadaptowanie pomieszczeń.

Ministerstwo w trakcie dwóch ostatnich miesięcy uruchomiło szkolenia adresowane do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań  związanych z ustalaniem praw oraz wypłatą świadczeń wychowawczych. Podejmowane są także działania ponadstandardowe, czyli włączenie banków komercyjnych w procedurę ustalania i przekazywania świadczeń; umożliwienie składania wniosków i oświadczeń poprzez platformę usług elektronicznych ZUS-u, e-PUAP oraz program Empatia. Dzieje się więc bardzo wiele – zauważył Marcin Zieleniecki.

Największy jednak wysiłek czeka jednostki samorządu terytorialnego i wiązał się on będzie z obsługą wniosków o potwierdzenie prawa i wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia. W skali kraju trzeba będzie obsłużyć 2 miliony 700 tysięcy rodzin.

Obecnie działania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego koncentrować będą się na współpracy z samorządem terytorialnym w prowadzeniu na szeroką skalę akcji informacyjnej. Rozpocznie się ona od środowisk wiejskich, gdzie dotąd korzystanie z pomocy społecznej państwa ze względu na ekonomiczne uwarunkowania było niemożliwe lub znikome, toteż tam dopływ informacji o programie „Rodzina500+” musi być  najszybszy, wzmocniony i wielopłaszczyznowy – poinformował Mikołaj Bogdanowicz. Wiceminister Zieleniecki dodał, iż w mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego priorytetowym zadaniem będzie teraz dotarcie z informacją o programie „Rodzina500+”, o warunkach nabycia prawa do świadczenia, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia kolejki o osoby nieuprawnione do pobierania świadczenia. Z pewnością nie obejdzie się też bez pomocy w wypełnieniu wniosku, który jest jasno sformułowany, ale liczyć będzie czternaście stron.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa wydłużenie dnia pracy urzędów administracji terytorialnej, aby osoby pracujące mogły bez problemu składać wnioski o świadczenie. Są też pomysły polegające na przywrócenie pracy w wolne soboty i zwiększenie dostępności do wniosków poprzez rozprowadzanie ich przez szkoły, a w okresie szczytowym składania wniosków rozważa się stworzenie dodatkowych punktów ich przyjmowania. W Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy działa specjalna, bezpłatna infolinia 0800500112. Dzwoniąc tam można uzyskać wszelkie niezbędne informacje i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Czas na wdrożenie programu był bardzo krótki, więc nie można się specjalnie dziwić niewielkim niedoskonałościom. Dotyczą one funkcjonowania programu Empatia. By mógł on obsługiwać świadczenia wychowawcze potrzebna jest jego korekta – specjalna nakładka, pomagająca w ustalaniu prawa do otrzymania świadczeń rodzinnych. Nakładka, czyli program dziedzinowy, trafi do jednostek samorządu terytorialnego najpóźniej do 23 marca.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że w Bydgoszczy wydawane są już wnioski o świadczenie. Dostają je dzieci w szkołach podstawowych i uczniowie gimnazjów, którzy przekazują je rodzicom w celu zapoznania się z nimi.

Odpowiadając na jedno z pytań dziennikarza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki zakomunikował, że świadczenia w ramach programu „Rodzina500+” objęte będą mechanizmem unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że rodzina, zgodnie z przepisami antykumulacyjnymi, może liczyć tylko na jedno świadczenie na podstawie systemu prawnego obowiązującego w państwie zatrudniającym osobę utrzymującą rodzinę, zainteresowaną pobieraniem świadczenia. Ważne jest to, że gdy w danym państwie kwota takiego świadczenia jest niższa niż zagwarantowana przez program „Rodzina500+” wówczas zadziała mechanizm tzw. wyrównania świadczenia.

Wiceminister Zieleniecki przypomniał, iż program „Rodzina500+” jest programem wieloletnim, bezterminowym, adresowanym także do osób, które zdecydowały się na dziecko przed jego wejściem w życie, ale pomyślanym przede wszystkim o rodzinach które wahały się co do powiększenia rodziny. Celem bowiem programu „Rodzina500+” jest poprawa w Polsce wskaźnika dzietności (1,27), dziś najniższego w Europie,  a więc poprawa naszej sytuacji demograficznej, która jest katastrofalna i nie gwarantuje tzw. zastępowalności pokoleń.

Kwota 900 milionów złotych zostanie przeznaczona na realizację programu RODZINA 500 PLUS w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku. 127 gmin województwa przewiduje wzrost zatrudnienia w związku z realizacją programu (łącznie 288 osób), nowe pomieszczenia przygotowuje 112 gmin.

 


Powiązane treści