[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Seniorzy Metropolii Bydgoszcz łączcie się! Od dziś mają Metropolitalną Kartę Seniora 60+

Dodano: 16.10.2018 | 17:36

Na zdjęciu: Od dziś można zapisywać się po Metropolitalną Kartę Seniora 60+.

Fot. Stanisław Gazda

Seniorzy dziewiętnastu gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz będą mogli dzięki Metropolitalnej Karcie Seniora 60+ korzystać z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych dla nich przez partnerów programu. Wnioski o wydanie karty można składać już dziś.

Bliski wdrożenia własnej karty seniora był Solec Kujawski. – Kiedy padła propozycja, żeby wspólnie z partnerami z innych gmin realizować ten projekt, wstrzymaliśmy się – mówiła Teresa Substyk, burmistrz Solca, dodając iż cieszy się, że dobrą wiadomość o Metropolitalnej Karcie Seniora 60+ będzie mogła przekazać mieszkańcom gminy,  w której będzie można wskazać lokalnych partnerów.

Od blisko dwóch lat własną kartę seniora ma Szubin. Korzysta z niej 892 osoby, które z radością przyjęły wiadomość o możliwości „wejścia” w Metropolitalną Kartę Seniora. Tymczasem Burmistrz Szubina zaskoczył wszystkich zaproszeniem bydgoskich seniorów do skorzystania z tanich usług fryzjerskich, kosmetycznych, lakierniczych blacharskich i wielu innych właśnie w Szubinie, czy Kcyni.

Burmistrz Osielska zauważył, że działania związane z wprowadzeniem Metropolitalnej Karty Seniora 60+ pozwalają na okrzepnięcie Metropolii Bydgoszcz, wzmacniają ją. Po raz któryś z rzędu okazało się, że własne, lokalne inicjatywy gwarantują to, czego nie zagwarantowała ustawa o metropoliach.

16 października odbyła się inauguracja Metropolitalnej Karty Seniora, której zasięg będzie obejmować całą Metropolię Bydgoszcz. W konferencji dotyczącej wdrożenia programu udział wzięli: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz włodarze poszczególnych gmin: Wojciech Porzych, Starosta Bydgoski, Wojciech Sypniewski, wójt gminy Osielsko, Krzysztof Szala, wójt gminy Dobrcz, Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz, Leszek Latosiński, Sekretarz gminy Nowa Wieś Wielka, Marek Szaruga, burmistrz gminy Kcynia, Artur Michalak, burmistrz Szubina oraz Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego.

Bydgoska Karta Seniora funkcjonuje już od dwóch lat z dużym sukcesem. W związku z tym stwierdziliśmy, że warto połączyć siły i zrealizować projekt o nazwie „Metropolitalna Karta Seniora”, aby mieszkańcy bez względu na to gdzie mieszkają mogli korzystać z ulg i atrakcji przygotowanych przez partnerów zniżek w całej Metropolii. W związku z tym zawarliśmy porozumienie i mechanizm, który został z dużym powodzeniem wdrożony w Bydgoszczy zostanie realizowany w poszczególnych gminach – tłumaczył prezydent Rafał Bruski.

Metropolitalna Karta Seniora będzie działać w oparciu o program bydgoskiej karty seniora. Prezydent Rafał Bruski podpisał zarządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje dotyczące Karty Seniora wprowadzając pojęcie Metropolitalnej Karty Seniora i jednocześnie zwiększając jej obszar na teren całej metropolii. Dodatkowo zostało podpisane porozumienie między miastem Bydgoszcz, a Stowarzyszeniem w ramach którego Stowarzyszenie będzie koordynować i prowadzić wdrożenie i funkcjonowanie Karty przy współpracy z poszczególnymi gminami, gdzie karty będą wydawane.

Każda gmina tworząca wspólnie Metropolię otrzyma na początek pakiet tysiąca kart. Na każdej jest umieszczony herb danej gminy, aby podkreślić jej indywidualny charakter. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie takiej karty.

Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba będzie wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby. Karta wydawana będzie bezterminowo i jest bezpłatna. Wnioski składać można w poszczególnych urzędach gmin. Karty będą honorowane na terenie całej Metropolii Bydgoszcz.