Bydgoszcz
10C
Niebo częściowo zachmurzone
100% wilgotność
Wiatr: 3km/h S
H 11 • L 10
11C
Sr
10C
Czw
8C
Pt
9C
Sob
8C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczPolitykaBydgoszcz ma urodziny. Złożono kwiaty i wręczono medale [ZDJĘCIA]
urodziny miasta, medale kazimierza wielkiego - st (10)
19.04.2018 | 10:34

Bydgoszcz ma urodziny. Złożono kwiaty i wręczono medale [ZDJĘCIA]

19 kwietnia 1346 roku Bydgoszczy nadano prawa miejskie.

Na zdjęciu: Podczas czwartkowej sesji rady miasta nie zabrakło części artystycznej.

Fot. ST

19 kwietnia Bydgoszcz świętuje urodziny. W obchody 672. rocznicy nadania praw miejskich wpisała  się uroczysta sesja, która  odbyła się w czwartek przed południem w ratuszu.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego na Nowym Rynku złożyły dwie delegacje – jedna utworzona przez przedstawicieli ratusza i koalicji oraz druga, zbudowana z polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogdana Dzakanowskiego. Następnie uroczystości przeniosły się do ratusza, w którym uroczyste przemówienie wygłosił przewodniczący Zbigniew Sobociński, odbyła się część artystyczna oraz wręczono medale Kazimierza Wielkiego. W tym roku nagrodzeni zostali:

Profesor Marek Bieliński jest przedstawicielem bydgoskiego środowiska naukowego. Poświęcił się bydgoskiej uczelni technicznej – Akademii Techniczno-Rolniczej przekształconej w Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy. Pracuje w niej od 1978 roku. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw w Instytucie Technik Wytwarzania UTP. W 2010 roku został prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest też członkiem założycielem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Jan Rulewski – poseł na Sejm I, II i III kadencji, od 2007 r. senator VII, VIII i IX kadencji, zaangażowany związkowiec i aktywny działacz społeczny. W latach 1980–1981 oraz powtórnie od 1990 r. przewodniczył Regionowi Bydgoskiemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W czasie wydarzeń bydgoskich (19 marca 1981) został pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i internowany. W ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce przebywał do grudnia 1982 r. Jako jeden z nielicznych opozycjonistów został następnie tymczasowo aresztowany – zwolnienie na mocy amnestii uzyskał w sierpniu 1984 r.

Marcin Sauter – scenarzysta, reżyser i autor filmów dokumentalnych, teledysków oraz wystaw fotograficznych. Razem z przyjaciółmi założył Zespół Filmowy Paladino i w ramach tego projektu w 2007 roku stworzył „Pierwszy dzień”, który otrzymał nagrody w Chicago, Lizbonie, Kijowie, Pradze i Krakowie. Kolejne dzieła Marcina Sautera to „Na północ od Karbali” (2010), które zostało zauważone i nagrodzone na festiwalu w Zamościu i Lipsku, „HAKAWATI” (2011), „Rodnik” (2013) oraz „Mleczny brat” (2014). Jest także uzdolnionym operatorem. Zrobił zdjęcia do „Elektryczki” (2005) i „Krauzenshterna” (2009). Jako operator pracował przy realizacji „Kredensu” (2007), „PRL de luxe” (2008), „Viva Maria!” (2010) i „La machina”(2010). W 2017 roku został nagrodzony Złotą Żabą na festiwalu Camerimage.

Izabella Szolginia jest absolwentką Wydziału Zootechnicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od ponad dziesięciu lat pracuje w bydgoskim oddziale Instytutu Weterynarii Puławy, na stanowisku asystenta, a w 1990 roku została kierownikiem, a później dyrektorem Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, które prowadzi na wysokim poziomie. Upór i empatia Izabelli Szolgini w stosunku do skrzywdzonych istot, fascynacja światem zwierząt, połączona z wiarą w „niemożliwe” pozwala na osiąganie sukcesów zawodowych. Jest propagatorką przyjaznego podejścia do zwierząt, a przy tym włada bardzo piękną, bogatą polszczyzną, którą można podziwiać podczas prowadzonych wielu aukcji na rzecz naszych „braci mniejszych”.

Zdzisław Tylicki pracował 31 lat w przemyśle rowerowym, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od lakiernika do dyrektora handlowego, Prezesa największej spółki Handlowej Z.R. Romet w Bydgoszczy. Wiele lat pracował w Romecie w służbach zajmujących się kulturą, sportem i turystyką. Prowadził zakładowy Dom Kultury BTW – Romet nie tylko na rzecz kilkutysięcznej załogi Rometu, ale również mieszkańców Bydgoszczy. Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Turystycznego. Posiada 25 letni staż w działalności w Polskim Związku Działkowców. Jako Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego aktywnie angażował się w zbiórkę funduszy. Osobiście brał udział w przywiezieniu Pomnika do Bydgoszczy. Przez wiele lat współpracował w dziele odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. Po przejściu na emeryturę szeroko zainteresował się aktywizacją na rzecz seniorów.

Bydgoska Izba Adwokacka – celem izby jest tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury takich jak udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Realizacja wszystkich zadań statutowych opiera się na społecznej pracy jej członków.  W czerwcu 2016 r. Bydgoska Izba Adwokacka obchodziła jubileusz 65-lecia istnienia. Rok 2018 jest natomiast rokiem 100-lecia Odrodzenia Adwokatury Polskiej, której ogólnopolska inauguracja miała miejsce w Bydgoszcz podczas uroczystości upamiętniających powrót Bydgoszcz do Macierzy. Okręgowa Rada Adwokacka swoimi działaniami wykracza poza ramy statutowych zadań. Od lat bydgoscy adwokaci angażują się w przedsięwzięcia charytatywne na rzecz mieszkańców naszego miasta, edukacyjne realizowane wśród uczniów bydgoskich szkół, wspierające budowanie tożsamości Bydgoszczy z dziedzin kultury i sportu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy to jedna z najbardziej doświadczonych instytucji na bydgoskim rynku budownictwa mieszkaniowego i zarządzania nieruchomościami. Powstała w 1958 r. posiada obecnie: 12.610 lokali mieszkalnych; 303 lokale użytkowe; 204 nieruchomości mieszkalne; 95,9319 ha gruntów. Ponadto zarządza 14 wspólnotami mieszkaniowymi. Szacuje się, że obecnie w zasobach „Budowlanych” mieszka ok. 10% mieszkańców Bydgoszczy.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska jest jednym z największych i najstarszych zespołów folklorystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Od 1958 roku reprezentuje Miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego podczas wielu wydarzeń, koncertów, festiwali w kraju i zagranicą, będąc jednocześnie niekwestionowanym liderem spośród Kulturalnych Ambasadorów Regionu w zakresie promowania polskiej sztuki i kultury ludowej. Celem Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Siostry Albertynki do pracy wśród ludzi ubogich w Bydgoszczy zostały zaproszone 25 lat temu . Zamieszkały w domu przy ul. Koronowskiej 14, gdzie część pomieszczeń zagospodarowały na stołówkę dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z czasem ilość osób objętych pomocą sióstr zwiększała się oraz poszerzały się formy udzielanej pomocy. Do jadłodajni przychodzi codziennie ok. 150 osób. Z pomocy kuchni korzystają osoby bezdomne, ubogie oraz emeryci i renciści żyjący częstokroć w skrajnym ubóstwie. W ramach pomocy świadczonej osobom potrzebującym poza posiłkami siostry organizują również inne formy specjalistycznej pomocy, wsparcia oraz integracji społecznej: między innymi tzw. „grupę wsparcia” w której uczestniczą osoby samotne i uzależnione, porady prawne, pielęgniarskie i lekarskie, wykłady prozdrowotne, pomoc w znalezieniu miejsca schronienia oraz pracy w ramach procesu aktywizacji i wychodzenia z bezdomności.

Po wręczeniu medali przemówili prezydent Rafał Bruski i nagrodzeni laureaci, a na zakończenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.


Powiązane treści