[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Czy rodzic może uzyskać alimenty od dziecka? [RADCA w PIĄTEK]

Dodano: 13.11.2020 | 10:09

Na zdjęciu: Stan niedostatku usuwają wszelkie dochody, jakie uprawniony do alimentacji może osiągnąć i zużyć na zaspokojenie swych potrzeb

Fot. freeimages

W tym tygodniu pozostaniemy w prawie rodzinnym. Pisałem już o alimentach na dziecko, o podwyższaniu alimentów czy też alimentach od byłego małżonka. Dzisiaj omówię sytuację, w której to rodzic żąda alimentów od dorosłego dziecka. Kiedy i na jakich zasadach matka lub ojciec mogą domagać się od nas alimentów ? O tym poniżej

Co do zasady, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

W ten sposób klaruje nam się podstawowa przesłanka, kiedy rodzić może żądać alimentów od dziecka. Jest nią niedostatek. Niedostatek jest pojęciem niedookreślonym. Najogólniej biorąc, w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności nie ma niezbędnych ku temu środków i nie może ich uzyskać przy wykorzystaniu swoich możliwości zarobkowych. Jeżeli własnymi siłami może zaspokoić swoje potrzeby tylko częściowo, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego ogranicza się do ich niezaspokojonej części (III CRN 388/73).

Co jednak istotne, stan niedostatku usuwają wszelkie dochody, jakie uprawniony do alimentacji może osiągnąć i zużyć na zaspokojenie swych potrzeb, w szczególności wynagrodzenie za pracę lub świadczone usługi, dochody uzyskiwane z posiadanego majątku itp.

Co do posiadanego majątku, należy wskazać, że obowiązek zużycia przez uprawnionego substancji swego majątku jest ograniczony w taki sposób, że nie dotyczy zbycia przedmiotów służących mu bezpośrednio do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, a więc garderoby, urządzenia mieszkania, pamiątek itp., z reguły zaś także domu lub lokalu mieszkalnego (spółdzielczego prawa do lokalu), który służy do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb mieszkaniowych (por. Grzybowski, Prawo rodzinne, s. 230; Winiarz, Gajda, Prawo rodzinne, s. 250).

Poza powyższymi uwagami, oczywistym jest, że uprawniony do alimentów rodzic musi wykazać przed sądem, poza zasadą przyznania mu alimentów (niedostatek), wysokość alimentów, jakie winny mu przysługiwać. Ta wysokość zależy oczywiście od uzasadnionych potrzeb rodzica oraz możliwości zarobkowych dziecka. Uprawniony do alimentów musi więc wykazać, że posiadany przez niego majątek czy otrzymywane świadczenie powoduje, że znajduje się w niedostatku, a jednocześnie nie jest w stanie dodatkowo zarobkować (np. w wyniku kalectwa).

Obrona dziecka może opierać się na zasadach współżycia społecznego (art. 5 kodeksu cywilnego). Najczęściej ten argument można podnosić w sytuacji, gdy rodzić nie opiekował się dzieckiem, nie łożył na jego utrzymanie. W takich warunkach roszczenie rodzica nie odpowiadałoby przeznaczeniu prawa do alimentów.

Podstawa prawna: art. 133 § 2, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j.) oraz art. 730 § 1, 753 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j.)


W razie pytań czy też wątpliwości napisz do mnie maila na adres: prawnik@metropoliabydgoska.pl.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

Czy rodzic może uzyskać alimenty od dziecka? [RADCA w PIĄTEK]
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments