[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Gmina Osielsko planuje budowę dróg. Prace w Niwach i Jarużynie

Dodano: 31.10.2018 | 12:36

Na zdjęciu: zdj. ilustracyjne

Fot. SF

Gmina Osielsko ogłosiła przetarg na budowę i przebudowę dróg. Obejmuje on rozbudowę ulicy Karpackiej w Niwach oraz budowę ulicy Niedźwiedziej w Osielsku i Nowowiejskiej w Jarużynie.

Ulica Karpacka to jedna z najważniejszych dróg na terenie Niw. Postulat jej przebudowy znalazł się w planie odnowy miejscowości, przedstawionym na zebraniu sołeckim w 2017 roku. Jak podkreślono w planie, poprawa jakości infrastruktury drogowej wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz stworzy możliwości dalszego rozwoju tych obszarów i poprawi warunki bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, że w latach 2014-2015 na Karpackiej wykonano częściowe remonty – wcześniej ulica zyskała oświetlenie.

30 października gmina Osielsko ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych na ulicy Karpackiej. Prace obejmą wycinki drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (także ogrodzeń) i ziemne oraz przebudowę instalacji podziemnych. Ulica będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 metra. Obok niej powstanie ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej (szerokość 2,5 metra) oraz chodniki z kostki betonowej. W związku z tym, że Karpacką poruszają się autobusy linii międzygminnej nr 93, wykonawca zbuduje zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej. Zakres prac wymaga przeniesienia kapliczki ze skrzyżowania z ulicą Zakopiańską. Po zakończeniu remontu na ulicy zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu.


CZYTAJ WIĘCEJ: Będą zmiany w komunikacji podmiejskiej na terenie gminy Osielsko?


W ramach postępowania gmina chce też wykonać prace na ulicy Niedźwiedziej w Osielsku i Nowowiejskiej w Jarużynie. Budowa Niedźwiedziej obejmuje realizację pieszojezdni z kostki betonowej o szerokości 5 metrów wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ulicą Rysią. Ulica (wraz z Rysią i Zajęczą) zyska także oświetlenie. Nowowiejska będzie za to mieć nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 metra – w ramach budowy postawionych zostanie sześć lamp oświetlających drogę.

Gmina chce, aby wykonawca prac na Karpackiej zakończył odcinek od ulicy Ostromeckiej do Centralnej (bez warstwy ścieralnej) do 28 czerwca 2019 roku, a cały zakres robót – do 15 października 2019 roku. W Osielsku i Jarużynie prace potrwają do 20 maja przyszłego roku. Termin składania ofert mija 14 listopada.