Bydgoszcz
3C
100% wilgotność
Wiatr: 3km/h E
H 4 • L 2
11C
Sr
16C
Czw
16C
Pt
10C
Sob
10C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczPorady i ciekawostkiJak podzielić majątek po rozwodzie?
porada prawna, rozwód
12.04.2017 | 13:21

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód jest niezwykle trudnym doświadczeniem, a każdego kogo dotyka ten problem chce mieć go jak najszybciej za sobą.

Na zdjęciu: Adwokat Monika Maskalska-Kwajzer

Fot. nadesłane

Rozwód jest niezwykle trudnym doświadczeniem, a każdego kogo dotyka ten problem chce mieć go jak najszybciej za sobą. Wraz jednak z zakończeniem sprawy o rozwód pojawia się wiele dodatkowych kwestii, jak przykładowo podział majątku po rozwodzie. Co zatem wchodzi w skład majątku wspólnego, jak oszacować jego wartość i czy zawsze konieczna jest ingerencja Sądu przy dokonywaniu tego podziału? 
 
Wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje między małżonkami wspólność ustawowa i zachodzi konieczność podziału majątku zgromadzonego podczas trwania związku małżeńskiego. W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko co, to małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa, jak również pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej, oszczędności czy środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu tych składników, a w przypadku istnienia wątpliwości czy dany składnik stanowi majątek wspólny czy osobisty, obowiązuje domniemanie jego pochodzenia z majątku wspólnego. Jeżeli strona przeciwna twierdzi, że dany przedmiot nabyła z majątku osobistego, to musi ona tą okoliczność udowodnić, gdyż drugą stronę chroni wskazane wyżej domniemanie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli jeden z małżonków nabył jakiś przedmiot majątkowy w drodze dziedziczenia czy darowizny to stanowi to jego majątek osobisty i nie podlega to rozliczeniu przy podziale majątku.

W ostatnich latach często pojawiającym się problemem jest kwestia podziału majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym. Wbrew powszechnym opiniom dokonanie tego podziału nie jest sprawą łatwą i oczywistą i nastręcza wiele problemów w praktyce. Zasadą bowiem w postępowaniu działowym jest podział aktywów, a nie długów małżonków. Jak zatem wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji? Co do zasady podział ten dokonywany jest albo poprzez sprzedaż tej nieruchomości na wolnym rynku i spłatę kredytu hipotecznego celem uwolnienia się obu małżonków od zobowiązania, lub też w wyniku przyznania tej nieruchomości jednej ze stron z obowiązkiem przejęcia dalszej części kredytu i spłaty drugiego małżonka. Należy jednak pamiętać, że bank nie jest związany orzeczeniem sądu i nadal do spłaty kredytu zobowiązani są oboje małżonkowie. Bank nie ma obowiązku zwolnić z długu drugiego małżonka, ani rozkładać spłaty „pół na pół”. Oczywiście w takiej sytuacji należy negocjować z bankiem zmianę umowę kredytowej, aby bank wyraził zgodę np. na ustalenie jednego małżonka jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego za spłatę długu.

Z żądaniem podziału majątku może wystąpić każdy z małżonków, w dowolnym momencie po rozwodzie, gdyż roszczenie to nie ulega przedawnieniu. Zasadniczo istnieją dwie drogi podziału – można dokonać go w sposób ugodowy zawierając stosowną umowę u notariusza, który to sposób jest najszybszą formą załatwienia wszystkich spraw majątkowych między byłymi małżonkami, lub też wystąpić do Sądu z wnioskiem o podział majątku dorobkowego. Wniosek o podział kieruje się do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, który ma być przedmiotem podziału, a opłata sądowa wynosi 1.000 zł bez względu na wartość dzielonego majątku. Nawet w przypadku podjęcia przez jednego z byłych już małżonków decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, na każdym jego etapie możliwe jest porozumienie w przedmiocie podziału majątku dorobkowego i zawarcie ugody kończącej postępowanie. Wówczas połowa opłaty sądowej zostanie nam zwrócona po prawomocnym zakończeniu postępowania. Należy bowiem pamiętać, że w każdym przypadku kompromis stron jest lepszym rozwiązaniem niż orzeczenie sądu, które nie zawsze satysfakcjonuje obie strony.


Adwokat Monika Maskalska-Kwajzer jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Po zwieńczonym sukcesem egzaminie adwokackim rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową, świadcząc usługi prawne m.in. w sprawach rodzinnych. Zdobyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kierowanie się w życiu i w pracy zasadami etyki zawodowej, zaowocowały zdobyciem szacunku i zaufania ze strony Klientów, którzy Pani Mecenas powierzają zarówno prowadzenie rozwodów, postępowań windykacyjnych, jak również wiele innych spraw.


Powiązane treści