Bydgoszcz
4C
Mgła
100% wilgotność
Wiatr: 3km/h WSW
H 5 • L 2
8C
Sob
8C
Nd
6C
Pon
10C
Wt
10C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczMiastoMPU przygotowało plan dla Górek Fordońskich. Ma to być teren rekreacji i wypoczynku
13.01.2020 | 18:12

MPU przygotowało plan dla Górek Fordońskich. Ma to być teren rekreacji i wypoczynku

Na zdjęciu: Projekt planu obejmuje m.in. Górę Szybowników - w latach 1933-1963 szkolili się tam piloci.

Fot. BB

Miejska Pracownia Urbanistyczna wyłożyła do publicznego wgląd projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon: Skarpa Północna” w Bydgoszczy.

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 90 ha, znajdujący się pomiędzy ulicami Piotra Wiszniewskiego i Macieja Rataja. To teren zbocza, nazywany potocznie Górkami Fordońskimi. Na nim znajdują się dwa charakterystyczne punkty – Dolina Śmierci wraz z pomnikiem oraz Góra Szybowników. Jak podkreśla MPU, walory zbocza wymagają ochrony zarówno pod względem krajobrazowym jak i przyrodniczym, zwłaszcza przed ewentualną zabudową. Część Górek też włączona w skład Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony krajobrazu i przyrody.

We wschodniej części obszaru objętego planem, ustalono dwie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – „W” oraz strefę, obejmującą Miejsce Pamięci Narodowej – Dolina Śmierci. Teren ten wedle projektu planu ma być zagospodarowany w formie parku leśnego, w którym wyeksponowane są elementy upamiętniających miejsce kaźni. Na tym terenie ma obowiązywać „zachowanie i uczytelnienie historycznej kompozycji wyznaczonej przez ciąg brukowanej drogi oraz zachowanie i pielęgnacja starodrzewu wstępującego w obrębie strefy”. Sam obszar Doliny ma być ogólnodostępny.

Praktycznie cały obszar terenu Górek określono w planie jako teren zieleni objęty formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. MPU podkreśla, że w celu zapewnienia dostępności do celów rekreacyjnych, obowiązuje urządzenie (co najmniej wyznaczonych na rysunku planu) ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w miejscach przecięcia ciągów pieszo- rowerowych z ciekami wodnymi dopuszcza się budowę obiektów inżynierskich w postaci kładek/mostków. Twórcy planu chcieliby poprawy dostępności, wykorzystując istniejące przedepty i drogi w kierunku Górek – m.in. ulicę Orlińskiego. Na terenie obowiązuje też zakaz budowy dojazdów do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych, które znajdują się poza granicami terenu.

Niewielką część od strony ulicy Wiszniewskiego stanowi las, a przy samej Górze Szybowników ujęto w planie istniejącą zabudowę szeregową i drogę (ul. ks. Stanisława Brzóski). Teren przy podnóżu Góry Szybowników oznaczono jako teren zieleni urządzonej (znajduje się tam m.in. plac zabaw) – plan uwzględnia jednak budowę ciągu pieszego i pieszo-rowerowego pod Górą, tak by tworzył on jednolity ciąg wzdłuż zbocza.

Uwagi do planu można zgłaszać do 13 lutego. 21 stycznia w siedzibie MPU (Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 319) odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu. Jego treść można znaleźć w BIP MPU.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści