Bydgoszcz
4C
Opady
93% wilgotność
Wiatr: 4km/h N
H 5 • L 3
4C
Pt
8C
Sob
9C
Nd
14C
Pon
10C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczPorady i ciekawostkiNa co zwrócić uwagę podczas sporządzania testamentu?
Zakłady Pogrzebowe w okolicy - Pogotowie Pogrzebowe
15.12.2020 | 15:26

Na co zwrócić uwagę podczas sporządzania testamentu?

Na zdjęciu: W Polsce kwestie testamentu regulują przepisy kodeksu cywilnego, a sam testament jest właśnie formą rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Fot. mat. autora

Śmierć to nigdy nie jest łatwy temat. Ludzie odsuwają od siebie myśli o tym, że kiedyś nadejdzie kres naszego życia. Są też tacy, którzy chcąc mieć kontrolę nad własnym życiem i własnym majątkiem, a także myśląc o Rodzinie i zabezpieczeniu bliskich, regulują wszystkie kwestie zawczasu, będąc nawet w młodym wieku. W Polsce kwestie testamentu regulują przepisy kodeksu cywilnego, a sam testament jest właśnie formą rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci. Aby nasz testament był ważny i możliwy do zrealizowania po naszym odejściu, musi spełnić pewne wymogi.

Najważniejsze wymogi testamentu

Bardzo ważną kwestią jest ilość spadkodawców w testamencie. Zgodnie z artykułem 942 kodeksu cywilnego, jeden testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy. Wartą do zapamiętania informacją jest to, że dokument może sporządzić jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Unieważnienie testamentu następuje w momencie, gdy spadkodawca znajdował się w stanie wyłączającym świadomość, działał pod wpływem błędu lub pod wpływem przymusu i groźby. Warto pamiętać – testament jest dobrowolny, to wyraz naszej wolnej woli i nikt nie może zmusić nas do sporządzenia takiego dokumentu. Często również zakłady pogrzebowe poruszają tematy testamentu, informują o tym jak poprawnie go sporządzić bądź nakierowują, jak uzyskać spadek po osobie zmarłej.

Rodzaje testamentów – zwykłe i szczegółowe

Kolejne ważne kwestie dotyczące testamentu to jego rodzaje oraz sposoby pisania – czy można zrobić to samemu, czy może niezbędny jest przy tym notariusz? Wyróżnia się dwie grupy testamentów: testamenty zwykłe i szczegółowe. 

Jednym z testamentów zwykłych, jest testament holograficzny, czyli spisany własnoręcznie. Testament ten charakteryzuje się tym, że sporządzony jest w całości pismem ręcznym, zawiera datę oraz czytelny podpis spadkodawcy. W przypadku braku daty na dokumencie nie stanowi to problemu pod warunkiem, że nie powoduje to żadnych wątpliwości co do zdolności spadkodawcy i treści samego dokumentu. Drugim rodzajem testamentu zwykłego jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Trzeci rodzaj nazywany jest allograficznym, jest to testament urzędowy i charakteryzuje się tym, że sporządzany jest przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków przed urzędnikiem stanu cywilnego, wójtem, sekretarzem powiatu, gminy lub starostą, marszałkiem województwa. Ustne oświadczenie woli, wypowiedziane przy świadkach i przed jedną z wyżej wymienionych osób, spisywane jest na protokole, wraz z datą. Dokument następnie podpisywany jest przez spadkodawcę, świadków i osobę, przed którą wola została wypowiedziana. Ważne jest by w przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez spadkodawcę, wyraźnie zaznaczyć to w protokole i podać przyczynę braku podpisu. Warte zapamiętania jest to, że osoba głucha lub niema, nie może sporządzić testamentu allograficznego.

Omawiając testamenty szczególne, należy pamiętać, że sporządzane są one w przypadku, gdy niemożliwe jest stworzenie żadnego z grupy testamentów zwykłych. Zgodnie z art. 952 kodeksu cywilnego, testament ustny sporządzany jest jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo okoliczności nie pozwalają, lub znacząco utrudniają sporządzenie testamentu, w zwykłej formie. W takim przypadku spadkodawca może skorzystać z możliwości, jaką daje prawo i sporządzić testament w formie ustnej w obecności co najmniej trzech świadków. Treść ustnego testamentu zostaje uznana po spisaniu oświadczenia przez jednego ze świadków lub osobę trzecią, przed upływem roku od złożenia oświadczenia przez spadkodawcę. Dokument musi zawierać miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma, wraz z podpisem spadkodawcy i dwóch świadków, lub wszystkich świadków. W przeciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku świadkowie mogą złożyć zeznania przed sądem w celu stwierdzenia treści testamentu ustnego jeśli nie zostało to stwierdzone w powyższy sposób. Jeśli z powodu trudnych do przezwyciężenia przeszkód, niemożliwe jest przesłuchanie jednego ze świadków, sąd może przystać na zgodne zeznania dwóch pozostałych.

Testamentem szczególnym jest też testament podróżny. Dotyczy on sytuacji gdy odbywamy podróż na polskim statku morskim lub powietrznym. W tych okolicznościach mamy możliwość sporządzenia testamentu i polega to na oświadczeniu przez spadkodawcę swej woli przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków. Dowódca statku bądź zastępca spisują dokument, następnie pismo to odczytywane jest w obecności świadków i spadkodawcy. Na sam koniec oświadczenie podpisywane jest przez spadkodawcę, świadków a także dowódcę lub zastępcę. Jeśli spadkodawca nie może podpisać dokumentu, należy w formie pisemnej podać przyczynę braku podpisu. Jeśli zachowanie powyższej formy nie jest możliwe, przepisy pozwalają na sporządzenie testamentu ustnego.

Wyjątkowym testamentem jest z pewnością testament wojskowy, który reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 roku wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Sporządzenie tego typu oświadczenia woli możliwe jest jedynie w czasie przebywania w niewoli, podczas wojny i w razie mobilizacji.

Przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać, że świadkiem nie może być osoba niewidoma, głucha, niema, osoba niemogąca czytać lub pisać, a także, osoba, która nie włada językiem, w którym sporządzany jest dokument. Obligatoryjna jest pełna zdolność do czynności prawnych. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań także są wykluczone. Dodatkowo świadkiem nie może zostać osoba, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść. Małżonek, krewny czy powinowaty pierwszego i drugiego stopnia, osoby pozostające z tą osobą w stosunku przysposobienia również ulegają wykluczeniu.

Oczywiście ile ludzi tyle opinii, jednak z pewnością temat testamentu, jego rodzajów oraz tego czy warto go spisywać, czy jednak nie, jest ciekawym do przemyślenia. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawdzonymi zakładami pogrzebowymi z Bydgoszczy, które chętnie podzielą się z Państwem swoją wiedzą na dany temat.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne wpisy

Powiązane treści