Bydgoszcz
0C
Niebo częściowo zachmurzone
86% wilgotność
Wiatr: 6km/h W
H 1 • L 0
2C
Sr
2C
Czw
0C
Pt
-1C
Sob
-1C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaPORADY I CIEKAWOSTKINa czym polega najem instytucjonalny?
home-office-569153_1280
31.01.2020 | 13:06

Na czym polega najem instytucjonalny?

Na zdjęciu:

Fot.

Do tej pory wyłącznie osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej związanej z najmem okazjonalnym, mogły korzystać z uproszczonych zasad najmu. Dlatego też w 2017 roku w życie weszły zmiany w zapisach ustawy o ochronie praw lokatorów prowadzących najem instytucjonalny. Należy zatem wiedzieć, na czym polega najem instytucjonalny i dla kogo jest on najkorzystniejszy.

Czym jest najem instytucjonalny?

Zgodnie z zapisami art. 19f. 1. ustawy o ochronie praw lokatorów „Umową najmu instytucjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Zatem najem instytucjonalny to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którą stosować mogą przedsiębiorcy, gdy przedmiotem ich działalności jest wynajmowanie lokali.

Innymi słowy, według zapisów znowelizowanej ustawy będzie możliwe wynajmowanie mieszkań przez wszelkiej maści przedsiębiorców na bardziej preferencyjnych i korzystnych zasadach. Należy jednak nadmienić, iż z tak dogodnego rozwiązania będą wyłączeni najemcy prywatni tj. osoby, które wynajmują lokal na cele mieszkalne, ale nie prowadzą działalności gospodarczej. Dodatkowo należy wiedzieć, iż najem instytucjonalny może dotyczyć jedynie lokali mieszkaniowych. W przypadku wynajmu lokalu na cele użytkowe będą stosowane przepisy kodeksu cywilnego. Nic więc dziwnego, że od razu po wejście w życie ustawy pojawiały się firmy oferujące atrakcyjny wynajem instytucjonalny, jak chociażby Resi4Rent posiadające swoje lokale w największych miastach w Polsce.

Jakie ułatwienia gwarantuje umowa najmu instytucjonalnego?

Według zapisów znowelizowanej ustawy umowa najmu instytucjonalnego gwarantuje dla właściciela wiele ułatwień. Można do nich zaliczyć:

  • Możliwość łatwego pozbycia się lokatora po zakończeniu okresu obowiązywania umowy – brak konieczności prowadzenia procesu eksmisyjnego, który zazwyczaj bardzo długo trwa;
  • Możliwość ustalenia w umowie indywidualnych zasad podnoszenia czynszu oraz konieczności podziału obowiązków w celu utrzymania lokalu;
  • Umowa jest zawierana wyłącznie na czas określony – długość obowiązywania umowy jest ustalana i zapisywana w umowie, i nie ma ograniczeń co do okresu jej trwania. Musi jednak być ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  • Możliwość ustanowienia wysokości oraz terminu płatności kaucji – będzie ona przeznaczona na pokrycie należności z tytułu najmu czy też kosztów z tytułu postępowania eksmisyjnego. Należy jednocześnie dodać, iż kaucja podlega zwrotowi w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia umowy.

Ponadto ustawodawca przyjął regulacje odnośnie podnoszenia stawek czynszu. W praktyce oznacza to, iż jeśli odpowiednie zapisy zostały zawarte w umowie, wynajmujący ma prawo do podnoszenia czynszu zgodnie z ustalonymi zasadami. Z kolei jeśli takie zapisy nie znajdują się w umowie, ustawodawca nie będzie mógł podnieść wysokości czynszu przez cały okres najmu.

Wygaśnięcie oraz rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego

Kolejną równie istotną kwestią jest wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego. Zgodnie z zapisami nowej ustawy umowa wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta lub też po jej rozwiązaniu (po upływie okres wypowiedzenia umowy). Co więcej, zgodnie z zapisami nowej ustawy wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego wraz z ostatnim dniem następnego miesiąca kalendarzowego w sytuacji gdy lokator:

  •  pomimo pisemnych upomnień nadal używa lokalu w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  • przez co najmniej 3 ostatnie okres rozliczeniowe zalega on z zapłatą za mieszkanie – wówczas wynajmujący ma obowiązek przedstawić na piśmie wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego oraz przedstawić dokument wzywający do zapłaty za 3 lub więcej okresy rozliczeniowe;
  • bez wyraźnej (najlepiej pisemnej) zgody właściciela lokator wynajął, podnajął lub bezpłatnie udostępnił mieszkanie osobom trzecim.

Jakie korzyści płyną dla wynajmujących z najmu instytucjonalnego?

Najem instytucjonalny daje wiele korzyści, które pozwalają w bezpieczny sposób na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu wynajmu mieszkań. Dzięki nowym zapisom ustawy wynajmujący mają więcej praw w przypadku egzekwowania kwoty zaległego czynszu, więcej możliwości względem eksmisji danego najemcy czy też możliwość regulowania wysokości czynszu po uprzednim zawarciu takiego stanu rzeczy w umowie najmu. Z tych powodów można się coraz częściej spotkać nie tylko oferty wynajmu mieszkań od osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, ale również od prywatnych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Podobne wpisy

Powiązane treści