Bydgoszcz
1C
Niebo częściowo zachmurzone
85% wilgotność
Wiatr: 5km/h WNW
H 2 • L 1
1C
Wt
1C
Sr
1C
Czw
-0C
Pt
1C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIPodział majątku wspólnego małżonków [PORADY PRAWNE]
24.11.2017 | 05:23

Podział majątku wspólnego małżonków [PORADY PRAWNE]

Na zdjęciu: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska.

Fot. archiwum

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje miedzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

adw. Paweł Kuras

Rozporządzanie przedmiotami majątkowymi stanowiącymi majątek wspólny małżonków wymaga ich porozumienia. Przykład 1: mąż w trakcie trwania małżeństwa, za środki pochodzące z dochodów jego pracy zarobkowej, nabywa wyłącznie na swoje imię i nazwisko pojazd samochodowy. Sam fakt zakupu auta wyłącznie przez męża nie oznacza, iż stanowi on jego majątek osobisty, gdyż środki, za które ruchomość ta została nabyta, stanowiły majątek wspólny małżonków. W przypadku zbycia tego pojazdu mąż winien uzyskać na taką czynność zgodę współmałżonki, a jeśli sprzedał samochód bez jej zgody – zobowiązany jest rozliczyć się z nią z uzyskanych z tej transakcji środków. Przykład 2: żona za pieniądze otrzymane w spadku po swojej babci nabywa na swoje imię i nazwisko pojazd samochodowy. Samochód ten stanowi jej wyłączną własność, gdyż środki przeznaczone na zakup tego pojazdu nie stanowiły majątku wspólnego małżonków (jako środki otrzymane w drodze spadku; analogicznie środki uzyskane w drodze darowizny).

Najczęstszą przyczyną powodującą zniesienie łączącej strony wspólności majątkowej małżeńskiej jest orzeczenie sądu lub umowa majątkowa małżeńska. Taką umowę mogą zawrzeć na zgodny wniosek małżonkowie przed notariuszem. Wyrokami sądu znoszącymi wspólność majątkową małżeńską są np. orzeczenie rozwodu, separacji (Sąd Okręgowy) lub ustanowienie rozdzielności majątkowej przez Sąd Rejonowy z ważnych powodów. Żadne z tych orzeczeń nie jest równoznaczne z podziałem majątku wspólnego, aczkolwiek sąd „rozwodowy” może dokonać podziału majątku wspólnego rozwodzących się (lub żądających separacji) małżonków, lecz jedynie na zgodny wniosek stron co do: składu majątku wspólnego, jego wartości i formy podziału. W przypadku braku obopólnej zgody, każdy z małżonków może złożyć wniosek do sądu rejonowego o dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej. Zawsze podziału majątku można dokonać w drodze pozasądowej umowy z tym, że jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

W bardzo częstym stanie faktycznym polegającym na podziale majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość lokalowa nabyta ze środków pochodzących z kredytu bankowego – małżonkowie napotykają na następujący problem: Kto ma spłacać nadal kredyt za nieruchomość przyznaną w drodze umowy, orzeczenia sądu jednemu z małżonków lub byłych małżonków?

Otóż, tak umowa dot. podziału majątku wspólnego, jak i działowe orzeczenie sądu nie ingeruje, bo i nie może ingerować w treść stosunku kredytowego między byłymi małżonkami a bankiem.

Oznacza to, że przyznanie np. po rozwodzie lokalu mieszkalnego jednemu z byłych małżonków za spłatą drugiemu odpowiednej kwoty – nie zwolni tego drugiego z obowiązku spłaty kredytu. Oczywiście były małżonek, który ma zostać wyłącznym właścicielem tej nieruchomości, może i powinien zobowiązać się wobec drugiej strony do spłacania pozostałej części kredytu w całości. Takie zobowiązanie wywiera jednak skutek wyłącznie między małżonkami, a nie ma wpływu na umowę kredytową z bankiem. Banki czasami zgadzają się na zmianę umowy i „przepisanie” kredytu tylko na jednego z byłych małżonków, ale czynią to (z powodów bezpieczeństwa spłaty) rzadko, żądając od „nowego” kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń (np. poręczenie, dodatkowe zabezpieczenie hipoteczne).

Rozdzielność majątkowa małżeńska (czy to umowna, czy sądowa) nie ma wpływu na porządek dziedziczenia ustawowego między małżonkami do czasu, do kiedy trwa małżeństwo. Rozdzielność taka (jeśli nadal trwa małżeństwo) oznacza jednak, że od daty jej powstania każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Samodzielne gospodarowanie swoimi środkami nie oznacza, że znika obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny przez każdego z małżonków.


Podobne wpisy

Powiązane treści