Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Na co miasto Bydgoszcz wyda pieniądze w 2024 roku? Znamy projekt budżetu

Dodano: 15.11.2023 | 13:32

Na zdjęciu: Znamy projekt budżetu Bydgoszczy na 2024 rok.

Fot. Szymon Fiałkowski

Znamy projekt budżetu Bydgoszczy na 2024 rok. Zapisano w nim środki na trwające, ale i planowane inwestycje. Na co ratusz planuje wydać prawie trzy miliardy złotych?

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dochody w wysokości 2,8 miliarda złotych, a wydatki mają wynieść niespełna trzy miliardy złotych. Deficyt wyniesie zatem 180 milionów złotych, który ma zostać w większości pokryty z obligacji.

Ratusz przewiduje zwiększenie wydatków na kulejącą komunikację publiczną, ale ma to związek z podwyżkami cen energii, a nie próbą poprawienia sytuacji pasażerów. Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 267 milionów złotych (w tym roku ustalono ją pierwotnie na 228 milionów). W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej zostanie wydatkowana kwota 252 milionów złotych – 160 milion trafi na komunikację autobusową, a 93 na tramwajową.

2,6 miliona złotych ma zostać przeznaczone na organizacje różnorodnych imprez dla mieszkańców i działań promocyjnych, m.in. Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego, Steru na Bydgoszcz, Dnia Otwartego Ratusza czy obchodów 25-lecia przystąpienia Polski do NATO oraz 20. rocznicy powstania JFTC w Bydgoszczy. Na pozostałe działania promocyjne ma trafić także ponad dwa miliony złotych; poza standardowymi wydatkami jak ubranka dla nowonarodzonych bydgoszczan, planowane jest też powstanie bydgoskiej edycji gry Monopoly.

Urząd planuje niewielki wzrost wydatków na oczyszczanie miasta czy pielęgnacje zieleni: na tę pierwszą pozycję ma trafić 6,7 miliona. – Wzrost wydatków uwzględnia intensyfikację prac porządkowych przy tunelu prowadzącym do dworca PKP – czytamy w projekcie uchwały. 13,2 miliona złotych ma natomiast pokryć utrzymanie zieleni miejskiej. Na wydatki w dziedzinie kultury ratusz zaplanował 53,5 miliona złotych – to więcej niż w tym roku, gdyż dodatkowe dwa miliony złotych trafią na realizację nowego przedsięwzięcia „Bydgoszcz Miasto Muzyki”, związaną z przyłączeniem Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Inwestycje drogowe w 2024 roku. Sporo pójdzie na projekty

Poza środkami na dokończenie trwających i rozliczenie dokonanych zadań, UMB planuje następujące wydatki na inwestycje drogowe:

 • 3,25 miliona złotych na prace przy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (wzdłuż ulicy Solskiego i przebudowa pętli las Gdański) – w tym roku ma zostać uzyskana decyzja ZRID na te inwestycje
 • 21,6 miliona na przebudowę torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni (przetarg trwa, zawarto w nim opcję na remont torów do Stomilu)
 • 1,6 miliona na przebudowę układu drogowego przy nowym kampusie Akademii Muzycznej (inwestycja obecnie jest wstrzymana z uwagi na skażenie terenu)
 • 17,5 miliona na modernizację ulic, m.in. na remont Bałtyckiej (od Fordońskiej do Skłodowskiej), Saperów (Żeglarska – Szamarzewskiego), Mińskiej od Flisackiej do Kruszyńskiej, Poznańskiej (odcinek Wąska – Chwytowo), Opławiec (fragment od Biwakowej do Koronowskiej) czy Podmiejskiej od Kruszyńskiej do Skośnej (przejazd kolejowy); planowana jest też budowa ulicy na terenie kompleksu Nowy Port oraz przebudowa ulicy Łęczyckiej od Bocznej do Skłodowskiej-Curie
 • ZDMiKP przewiduje też wykonanie dokumentacji prac na wiadukcie w ciągu ul. Szubińskiej oraz dokończenie dokumentacji przebudowy mostów/wiaduktów w ciągu ulic Focha, Brzechwy, przy torze regatowym czy Biwakowej. Zaplanowano też zaprojektowanie nowego mostu Pomorskiego, lecz po wczorajszym uszkodzeniu drogi dojazdowej wydaje się, że wcześniej trzeba będzie znaleźć środki na prace naprawcze
 • 1,5 miliona ma trafić na przebudowę ulicy Karmelickiej w związku z budową parkingu przy IV kręgu Opery Nova
 • Zapisano też póki 26 tysięcy złotych na kładkę nad strugą Flis (po określeniu konstrukcji nastąpi oszacowanie wartości prac i pozyskanie środków na budowę kładki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)
 • Milion złotych zostanie przeznaczone na rozpoczęcie prac projektowych w ramach przebudowy ronda Jagiellonów
 • Sześć milionów ma trafić na oczekiwaną od kilku lat przebudowę odcinka ulicy Pod Skarpą. W przyszłym roku przewiduje się ogłoszenie przetargu na przebudowę i realizacja robót
 • 4,5 miliona – to kwota przeznaczona na realizację dróg dla rowerów. Ma ona zostać wydana na rozpoczęcie prac projektowych dla budowy infrastruktury wzdłuż ulic Powstańców Warszawy, Kolbego (Kormoranów – granica miasta), Pod Skarpą (Zamczysko – granica Miasta), Petersona (odcinek ProNatura – zakres rozbudowy drogi ekspresowej S10), Wyzwolenia (Sudecka – Brzegowa) oraz na wykonanie robót budowlanych wzdłuż drogi wojewódzkiej 244 (odcinek Biwakowa – most na Brdzie), a także na wznowienie prac nad projektem modernizacji odcinka wzdłuż Fordońskiej od Sochaczewskiej do Wiślanej
 • 22,8 miliona – tyle z miejskiej kasy ma trafić na utwardzanie ulic gruntowych: m.in. ogłoszenie przetargów na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” ulic Podhalańskiej, Krynickiej i Kudowskiej oraz na projekt ulicy Pszczelnej, realizacje robót na Gościeradzkiej, Gradowej, Bortnowskiego, Koguciej, Krzywej i Maciejowickiej, budowę ulic w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75: (Trägerów – kontynuacja budowy, Podnóże, Maciejowicka z fragmentami ulic przyległych, Strzegowska, Porzeczkowa, Rzeszowska, Potulicka, Siewna) oraz na ułożenie płyt ażurowych na Gołębiej (od Żwirki i Wigury do WZL), Sępiej, Mewiej, Kotwicowej, Indyczej, Pokładowej i Wodnej
 • Na przebudowę, a w zasadzie projektowanie przebudowy Nakielskiej znalazło się 1,5 miliona złotych. Obiecywana od lat inwestycja wciąż jest na etapie przygotowań
 • Trzy miliony trafią na budowę kolejnych przystanków wiedeńskich na Gdańskiej – dwie pary mają powstać przy placu Praw Kobiet i placu Wolności
 • 2,5 miliona ma trafić na budowę i modernizację oświetlenia ulic – w dokumencie zapisano, że inwestycje odbędą się przy ulicach Kromera, Opławiec, Szczawnickiej i Grzybowej

Inne inwestycje w budżecie Bydgoszczy na 2024 rok. Czy miliony na boiska okażą się realne?

W projekcie budżetu na 2024 rok wśród miejskich inwestycji wyznaczono kwoty na modernizację bulwarów nad Brdą (6,6 miliona) czy na kąpielisko w Parku Centralnym – 100 tysięcy na projekt. Dodajmy, że obie inwestycje otrzymały rządowe dofinansowanie, podobnie jak modernizacja zajezdni Toruńska. Na nią trafi co najmniej 50 milionów – obecnie trwa analiza ofert w postępowaniu. Na rewitalizację placu Wolności zaplanowano nieco ponad osiem milionów złotych – ratusz analizuje obecnie korzystniejsze oferty dodatkowe na realizacje prac.

1,1 miliona złotych to kwota, która ma trafić na adaptację budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola. Zapisano też kilkanaście milionów złotych na budowę zadaszeń bądź zadaszonych boisk przy następujących szkołach: SP35, SP56, SP64, ZSiP nr 1, VII LO, IX LO (zadaszenie) SP63, SP65, ZS32, II LO, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Budowlanych, ZS Spożywczych (nowe boisko z zadaszeniem). Jest jednak jeden warunek: na tę inwestycję ratusz ma otrzymać dotacje w ramach programu ministerstwa sportu „Olimpia”, zatem realizacja boisk ma nastąpić po „potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania”.

Na co miasto Bydgoszcz wyda pieniądze w 2024 roku? Znamy projekt budżetu

Zobacz również:

Jak powstawał Nowy Fordon. Niezwykła historia i wiele archiwalnych zdjęć

Ile pieniędzy zamierza wydać ratusz na walkę ze smogiem? Siedem milionów złotych ma trafić na likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych lokali. Pieniądze trafią do osób prywatnych, ale też na inwestycję w miejskim zasobie komunalnym, m.in. na wyposażenie 35 lokali w ogrzewanie gazowe, podłączenie sześciu lokali do miejskiej sieci cieplnej, termomodernizację 111 lokali (docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej), podłączenie trzech lokali do sieci gazowej oraz likwidację pieców węglowych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych przy Chodkiewicza 75 i Kanałowej 2.

Za środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany będzie program „Ciepłe mieszkanie”, na który miasto chce przeznaczyć sześć milionów złotych – trafią one na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycją zależną od dofinansowania zewnętrznego jest też przebudowa dawnego hotelu pracowniczego przy Łukasiewicza 5 na Kapuściskach na budynek mieszkalny. Ratusz zapisał na ten cel na razie pół miliona złotych. W 2024 roku mają wreszcie rozpocząć się prace modernizacyjne na Wyspie Młyńskiej: wykonanie nowych ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz fragmentów ścieżek o nawierzchni z kostki granitowej, odbudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni przepuszczalnej mineralno-epoksydowej, modernizacja podestów z desek kompozytowych i naturalnych oraz modernizacji i częściowej wymianie nawierzchni Międzywodzia wraz z ławkami i balustradami. Na pierwsze działania zapisano w budżecie nieco ponad milion złotych, podobnie jak na modernizację oświetlenia i dokończenie prac na placu zabaw.

W 2024 roku w końcu ma wystartować obiecywana przed odchodzącego premiera Mateusza Morawieckiego budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawiszy. Miasto ma przeznaczyć na ten cel 20 milionów (zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa i województwa) – w najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, przekazanie terenu budowy i wykonanie robót rozbiórkowych.

Miejskie spółki inwestują w drogi, mieszkania i autobusy

W budżecie umieszczono też zadania inwestycyjne miejskich spółek. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny planuje dokończenie budowy przedszkola Parkuś (ma to nastąpić w II kwartale przyszłego roku), przebudowę ul. Grzybowej wraz z budową skrzyżowania z Nowotoruńską oraz modernizację infrastruktury Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku. Łącznie na te cele BPPT planuje wydać 9,5 miliona złotych.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza wydać 36,6 miliona złotych na budowę budynków przy Rycerskiej oraz na planowaną inwestycję w Fordonie – dwa budynki przy ulicy Posłusznego (z 78 mieszkaniami i dwoma lokalami usługowymi) i kolejnych obiektów przy Rycerskiej 17 i 19. MZK starają się natomiast o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania. W przypadku nieuzyskania dofinansowania, spółka planuje zakupić ze środków własnych 11 sztuk autobusów napędzanych silnikiem Diesla.

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje

Pod koniec dokumentu znajdziemy też rubrykę „projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” z zaznaczoną kwotą sięgającą prawie dwóch milionów złotych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje m.in. na:

 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu w Parku Centralnym,
 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy i termomodernizacji budynku przy ulicy Polanka 9 na budynek internatu dla uczniów XI LO,
 • zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy Wiślanej 27 z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ulicy Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon,
 • zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 przy ul. Adama Czartoryskiego 18,
 • zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Teatralnego,
 • budowa drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym Bydgoszcz Błonie (wykonanie koncepcji we współpracy z gminą Białe Błota, urzędem marszałkowskim i powiatem bydgoskim)
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji schodów w parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej

Pierwsze czytanie uchwały budżetowej nastąpi w przyszłą środę, 22 listopada. Ostateczny kształt planu dochodów i wydatków miasta ma zostać uchwalony w grudniu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Janek
Janek
3 miesięcy temu

„Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dochody w wysokości 2,8 miliarda złotych, a wydatki mają wynieść niespełna trzy miliony złotych.”

Kto to pisał?

Chyba powinno być trzy miliardy złotych

Adam
Adam
3 miesięcy temu

A co z modernizacją oświetlenia na stacionie Polonia Bydgoszcz?

Gość
Gość
3 miesięcy temu

A ja zapytam gdzie kasa na przebudowę 1 łuku na Polonii ?

Robert
Robert
3 miesięcy temu

Najpierw jakąś mądra głowa puściła Bałtycką autobusy, które zniszczyły ją, a teraz inna mądra głowa wpadła na pomysł żeby ją remontować. Brawo! Geniusz nad tym musiał myśleć i to długo.

Przemysław
Przemysław
2 miesięcy temu

W końcu, po wielu latach opóźnień, dokończą brakujący odcinek Pod Skarpą! Niesamowite!

Sebastian
Sebastian
1 miesiąc temu

gdzie są pieniądze dla pracujących obywateli, na ich projekty jak poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na Staro-Toruńskiej Łęgnowo,was trzeba pozwać w tym roku za odwlekanie prac przez ostatnie trzy dekady, w końcu czas wziąć się za podatki od nieruchomości, ceny energii wody, śmieci, za jakość żywności, ceny paliwa i imigrantów. Nie macie co z pieniędzmi robić?

Sebastian
Sebastian
1 miesiąc temu

czas dokladnie wziąć pod lupe te wydatki budżetowe bo jak przypuszczam nie całe kwoty trafiają na projekty i wiele pieniędzy trafia tam gdzie trafić nie powinny, choćby w prywatne kieszenie, czas znieść podatki, zusu, akcyzy w takiej wysokości odejść od składek nfz i przestać bredzić o podwyżkach energi jeśli jasnym jest że to sprawka tego okupacyjnego rządu i chorych lobbystów z brukseli narzucających chore ideologie co2 i to oni są odpowiedzialni za zamykanie kopalni, blokowanie elektrowni jądrowych!!! nie bawi nas medialna narracja, czekamy faktów i przeciwdziałania.