[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

S10 na zachód od Bydgoszczy wykreślona przez marszałka. „To pomyłka pisarska”

Dodano: 09.02.2017 | 10:15

O niekorzystnej zmianie w Kontrakcie Terytorialnym dla Bydgoszczy, która - jak zapewniają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego - jest jedynie błędem, poinformował radny Roman Jasiakiewicz.

Na zdjęciu: Droga S10 ma być jedną z najistotniejszych tras w osi wschód - zachód.

Fot. archiwum

– Praktykowana od wielu lat zasada – liczy się wszystko na wschód od Wisły, znajduje swoje odzwierciedlenie również przy propozycji aktualizacji Kontraktu Terytorialnego. Zarząd Województwa proponuje wykreślenie nawet z listy rezerwowej odcinka drogi szybkiego ruchu S-10 BydgoszczNakło – Piła – ogłosił w minioną sobotę radny wojewódzki Roman Jasiakiewicz. Urzędnicy marszałka w środę tłumaczyli, że to jedynie pomyłka.

CZYTAJ TAKŻE: W 2022 roku mamy pojechać drogą S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Pierwsza umowa została podpisana

1 lutego zarząd województwa z Piotrem Całbeckim na czele opublikował stanowisko w sprawie zmian w Kontrakcie Terytorialnym. To dokument podpisywany przez samorządy województw i rząd, a zawierający kluczowe dla danego regionu przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane głównie ze środków centralnych. Jego kluczowymi elementami w nowej odsłonie miało być wprowadzenie na listę podstawową dwóch zadań – inwestycji z zakresu kultury oraz rozwoju klastrów energii.

Burzę wywołała jednak zupełnie inna pozycja, a właściwie – jej brak. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Piłą, który znajdował się na liście rezerwowej (inwestycji przeznaczonych do realizacji jedynie w sytuacji, gdy pozostaną środki po wykonaniu zadań z części podstawowej). W opublikowanym na początku lutego załączniku do stanowiska zarządu województwa został on wykreślony. – Bez zmian na tej liście pozostanie odcinek S10 Toruń – Płońsk, mimo że połączenie z Warszawą zapewnia autostrada A1 – skomentował na Facebooku Jasiakiewicz, podkreślając, że trasa na zachód od Bydgoszczy ma „znaczenie ponadregionalne”. – Ubolewam, że nie dostrzega tego zarząd województwa – stwierdził bydgoski radny sejmiku.

Reakcja urzędników marszałka nastąpiła dopiero w środę. Wówczas w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się sprostowanie dotyczące aneksu do Kontraktu Terytorialnego. Urząd marszałkowski tłumaczy w nim, że wykreślenie S10 Bydgoszcz – Piła to „pomyłka pisarska”. „Na liście projektów warunkowych w art. 6 KT (Kontraktu Terytorialnego – dod. red.) omyłkowo został skreślony wiersz 11. S-10 Bydgoszcz – Piła zamiast 12. S10 Bydgoszcz – Toruń (strona 8 załącznika do projektu Stanowiska Zarządu, tj. projektu Aneksu nr 2 do KT). Inwestycja dotycząca S10 w odcinku Bydgoszcz – Toruń, jako możliwa do realizacji do 2020 roku, zgodnie z projektem Stanowiska Zarządu, została przeniesiona w art. 6 KT z przedsięwzięć warunkowych do projektów podstawowych (strona 5 projektu Aneksu nr 2)” – tłumaczy.

Swoje uwagi do Kontraktu Terytorialnego samorządy mogą składać do piątku, 10 lutego.