Bydgoszcz
1C
80% wilgotność
Wiatr: 3km/h SSW
H 2 • L -1
2C
Wt
2C
Sr
3C
Czw
3C
Pt
2C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIZmiana wysokości alimentów [RADCA w PIĄTEK]
koronawirus bydgoszcz
30.10.2020 | 09:14

Zmiana wysokości alimentów [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu:

Fot. freeimages

W pewnych przypadkach osoba zobowiązana do opłacania alimentów może skutecznie żądać obniżenia wysokości renty alimentacyjnej. Z drugiej zaś strony, osoba uprawniona do alimentów może żądać ich podwyższenia. Dzisiejszy artykuł poświęcę zagadnieniu zmiany wysokości alimentów.

Zgodnie z art. 138 KRiO, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, jak również istotne zwiększenie lub zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Przy czym podstawę takiego powództwa może stanowić tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej, niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty, albowiem powództwo nie może zmierzać do weryfikacji prawomocnego orzeczenia sądu dotyczącego obowiązku alimentacyjnego (I CKN 274/99).

Przy ocenie możliwości zarobkowych zobowiązanego uwzględnia się wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w przepisach art. 771–775 i 78 KP wraz z uzupełniającymi je składnikami, jak premie oraz różnego rodzaju dodatki do płac (por. J. Skoczyński, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2002, s. 299; K Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 508 i nast.).

Jeżeli wysokość zarobków w poszczególnych miesiącach jest zmienna, bierze się pod uwagę przeciętną zarobków z dłuższego czasu, zazwyczaj roku. Podstawą ustalenia wysokości alimentów są dochody zobowiązanego o charakterze stałym (por. glosę T. Smyczyńskiego, OSP 1981, poz. 75).

W przypadku np. trwałej utraty możliwości zarobkowania, zobowiązany do opłacania alimentów może żądać ich obniżenia albo nawet „wygaszenia” obowiązku alimentów. Wynika to z faktu, że możliwości zarobkowe takiej osoby są znacznie ograniczone.

Z drugiej strony, jeśli uzasadnione bieżące potrzeby osoby uprawnionej rosną, co zdarza się np. wraz z rozwojem dziecka – większa liczba zajęć dodatkowych, większe potrzeby na rozrywkę, można wystąpić o podwyższenie tychże alimentów.

Sąd musi w takim postępowaniu ustalić, czy uzasadnione potrzeby lub możliwości zarobkowe się zwiększyły lub zmniejszyły. W przypadku braku zmiany stanu faktycznego, powództwo o podwyższenie/obniżenie alimentów powinno zostać oddalone. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego – należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego” (III CRN 330/75). W świetle art. 135 § 1 KRO konieczne jest zachowanie „rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb uprawnionego a poziomem życia zobowiązanego”. Świadczenie alimentów nie może prowadzić do popadnięcia zobowiązanego w niedostatek.

Podstawa prawna: art. 135, 138 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy


W razie pytań czy też wątpliwości napisz do mnie maila na adres: prawnik@metropoliabydgoska.pl.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści