[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Dlaczego sądy warszawskie przekazują sprawy frankowe do innych sądów? [RADCA W PIĄTEK]

Dodano: 22.10.2021 | 06:11

Na zdjęciu: Ostatnio coraz częściej zdarza się odczytać na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych postanowienia warszawskich sądów do innych okręgów sądowych.

Fot. Szymon Fiałkowski/zdj. ilustracyjne

Ostatnio coraz częściej zdarza się odczytać na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych postanowienia warszawskich sądów do innych okręgów sądowych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż odpowiedzią jest klauzula prorgacyjna, które może być zawarta również w Twojej umowie.

Zgodnie z przepisem art. 46 § 1 KPC., strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Zazwyczaj w umowach zawarta jest taka klauzula, ale zaznaczam, że nie we wszystkich. Jej brzmienie wygląda mniej więcej tak: „Strony Umowy będą starały się rozwiązywać polubownie wszelkie spory lub różnice zdań pomiędzy nimi, wynikające z umowy lub w związku z nią. Jeżeli spór lub różnica nie da się rozstrzygnąć polubownie, zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Oddziału Banku, w którym została podpisana Umowa”.
Zgodnie z art. 200 § 12 KPC, niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę z urzędu tylko do czasu doręczenia pozwu, zaś po doręczeniu pozwu sąd bierze tę niewłaściwość pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Na podstawie art. 200 KPC w zw. z art. 46 KPC w zw. danym paragrafem/artykułem umowy sądy wydają takie postanowienia. Oczywiście podlega ono zaskarżeniu i zwłaszcza w przypadku, gdy bank zastrzegł w umowie właściwość sądu swojej siedziby, może być ono uznane za abuzywne i istnieje szansa, że II instancja takie postanowienie uchyli. Zaznaczę również, że na tym etapie sąd nie może przesądzić o nieważności umowy (w tym klauzuli prorogacyjnej), dlatego też uchylenie omawianych postanowień jest trudne, aczkolwiek nie niemożliwe.

Jeśli masz ochotę poczytać trochę o kredytach frankowych, udostępniłem darmowego ebooka, który stanowi wstęp do problematyki kredytów powiązanych z CHF. Możesz go pobrać całkowicie za darmo TUTAJ. W razie pytań czy też wątpliwości napisz do mnie maila na adres: prawnik@metropoliabydgoska.pl

Przemysław Piątek
radca prawny
tel.: 792-262-264
www.radcapiatek.pl
www.facebook.com/radcapiatek/

Dlaczego sądy warszawskie przekazują sprawy frankowe do innych sądów? [RADCA W PIĄTEK]
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments